FANDOM


Zlomyseľný Jungle Trollovia, ktorí obývajú mnohé ostrovy South Seas (Južných morí) sú známi svojou krutosťou a temným mysticizmom. Sú ľstiví, barbarskí a poverčiví a vo ich srdciach vrie nenávisť voči všetkým ostatným rasám.

Jeden kmeň bol však prinútení ovládnuť svoje predsudky po tom, ako sa stretol s Thrallom, Orkským Warchiefom a jeho mocnou Hordou. Trollovia z Darkspear tribe, dlhé roky odlúčení od ich domoviny v Stranglethorn Vale boli takmer zničení skupinou vodných Murlokov, ale Thrall a jeho Horda ich zachránili. Vďační Trollovia potom prisahali, že budú navždy spojencami Hordy.

Vedie ich prefíkaný Shadow Hunter Vol'Jin a Darkspearskí Trollovia teraz žijú v Durotare spolu so svojimi Orkskými spojencami. Ich dedina, nazvaná po padlom vodcovi kmeňa, Sen'Jinovi sa rozkladá na východnom výbežku drsnej, kamenistej krajiny. Darkspear tribe má vplyv aj veľkú časť neďalekých džunglí Echo Isles.

Ako súčasť Hordy Trollovia rozšírili svoju loajálnosť aj na mocných Taurenov, ale voči manipulátorom v podobe Forsakenov prejavujú veľkú nedôveru, pretože veria že nemŕtvi širia v radoch svojich spojencov len nešťastie a vyvolávajú spory. Classy: Warrior, Hunter, Shaman, Rogue, Priest, Mage

Frakcia: Horda

Začiatočná lokácia: Durotar, Orgrimmar

Rasové výhody:

  • Berserking:

Aktivováním po utrpění zranění se zvýší rychlost útoků zblízka a kouzlení.

  • Regeneration:

Zvyšuje rychlost obnovy hitpointů.

  • Beast Slaying:

Bonus k damage proti nestvůrám typu Beast (zvíře).

  • Throwing Specialization:

Zlepšuje schopnost boje s vrhacími zbraněmi.