WoWwiki
Advertisement

Strážca Parker (Guard Parker)[]

Guard parker.jpg

Strážca Parker je 30lvl NPC vyskytujúci sa v Three Corners, ľudskej zóne v Redridge Mountains. Bol sem vyslaný ako hliadka cesty aby posúdil ako veľké hrozí nebezpečenstvo od Gnollov. Vyzerá byť zahľadený do Darcy, pretože keď mu poslala obed zadarmo, odplatil sa jej s kvetinami.

Cataclysm[]

V expanzii World of Warcraft: Cataclysm je strážca Parker povýšený na Kapitána hliadky. Takisto sa aj oženil s Darcy a majú spolu dcéru Libby. Všetci traja žijú vo vnútri veži v Tower Watch na juhozápade Redridge Mountains.

Advertisement