FANDOM


Nemŕtvy je samostatný typ bytostí, ktoré nie sú ani živé, ani mŕtve. Ich duša je síce neporušená, no telo je už podrobené rozkladu. Formujú sa z rôznych rás, podstatné však je, aby boli nakazení morom nemŕtvych. Potom rýchlo zomierajú, pričom po niekoľkých dňoch akoby vstali z mŕtvych. Za nemŕtvych sa považujú aj rôzni duchovia. Delia sa teda do rôznych kategórií:

Ner'Zhul pod tlakom Kil'Jaedena vytvoril mor a začal formovať Pohromu (Scourge). Postupne sa jeho armáda rozrástla. No neskôr sa od Pohromy odtrhli Nemŕtvi z frakcie Forsaken, ktorí dokážu samostatne rozmýšľať, zatiaľčo vojaci Kráľa Lichov sú iba jeho bábkami (Forsaken ich volajú Mindless - tí, čo nemyslia).