FANDOM


Moonglade je krajina obývaná druidmi z Cenarion Circle. Taureni a Noční Elfovia tu žijú v mieri napriek už dlhšie trvajúcej vojne medzi Alianciou a Hordou. Vychádzajú v mieri hlavne kvôli prírode. Druidi sa tu učia Bear form a učia sa úcte ostatným rasám. Moonglade je úplne bezpečný, občas ho môžu ohroziť Furbolgovia z Felwoodu, no to je veľmi zriedkavé. Pod hladinou jazera Elune'ara spí demigod Omen. Kým nie je vyrušený zo spánku, nepredstavuje nijakú hrozbu. Krajina v Moonglade je celá zalesnená a ponorená do nekončiaceho sa súmraku. Do dnešných dní nebol les na tomto území nikdy napadnutý, vyhol sa nájazdom Plamennej légie, ako aj armády Nemŕtvych Scourge. Aby to tak ostalo naďalej, boli do Moonglade dosadení vlci a hippogryphoni, aby chránili les a oni to doteraz robia. Najväčšie mesto v Moonglade, Nighthaven, je zároveň aj jeho hlavným mestom.

Moonglade
Počet obyvateľov:
Hlavné mesto: Nighthaven
Rasy: Noční Elfovia,

Dryády, Taureni, Keeper of the Grove

Vládca: Remulos
Frakcia: nezávislé, ale dominantná Aliancia

GeografiaEdit

Lesy Moonglade sú čisté a nedotknuté nákazou. Je útočiskom pre druidov, ktorí sa tu učia zvieracie formy. Lesy sú izolované od okolia vysokými vrchmi. Z Nighthaven vedia letieť iba druidi, pre iné povolania sú Flight masterovia pri jazere Elune'ara. Moonglade hraničí s Darkshore na západe, s Felwoodom na juhu a s Winterspring na východe. Mladí druidi sa sem vedia dostať aj teleportom, ostatní musia prísť z Felwoodu cez Timbermaw Hold.

FlóraEdit

Z rastlín, ktoré zbierajú Alchymisti, tu nerastie žiadna.

FaunaEdit

Žijú tu iba malé živočíchy, veveričky, zajace a lane. Veľmi zriedkavo sa objavia aj vlci.

MineralógiaEdit

Nevyskytujú sa tu žiadne ložiská využiteľných nerastných surovín.