FANDOM


Goblinovia sú zelené bytosti nízkeho vzrastu. Sú veľmi bystrí, vynikajúci vynálezcovia a obratní obchodníci. Svojimi vynálezmi konkurujú Gnómom (jedným z ich najväčších vynálezov je Zepelin). Goblinovia však najviac vynikajú v obchode. Po celom svete majú svoje obchodné mestá a čulo obchodujú s každým, kto má peniaze, alebo niečo naozaj cenné. Nenávidia tých, ktorí rušia ich obchody a takých okamžite vykážu z mesta. Zo začiatku sa ku každému návštevníkovi ich mesta správajú neutrálne. Hovoria jazykom Goblin, no ovládajú aj Bežný a Orkský jazyk.

Hlavným mestom všetkých Goblinov je Undermine na ostrove Kezan. Kedysi patril Trolom, no Goblinovia usúdili, že to bude ideálne miesto pre zhromažďovanie svojho bohatstva, a tak ho ovládli a Trolov porazili. Počas Druhej vojny sa za nejasných okolnosí pridali k Horde, no neskôr z nej vystúpili. Dodnes sú neutrálnou rasou.

Goblinom vládnu rôzni Obchodní Princovia. Jeden z nich, Obchodný Princ Stramwheedle riadi Stramwheedle Cartel (zahŕňajúca veľké mestá Booty Bay, Ratchet, Gadgetzan a Everlook a zopár menších miest).

Niektorí Goblinovia sú bezohľadní k prírode. Nevidia nič íné ako zisk a nedbajú na životné prostredie. Ich činnosť sa skončila katastrofálne v Stonetalon Mountains, kde nenávratne znečistili veľkú časť územia. Celé to má na svedomí Venture Trading Company. Podobné aktivity vyvíjajú napríklad aj v Stranglethorn vale, kde klčujú lesy a ťažia rudy, no svoje projekty majú aj v iných lokalitách.

Goblinovia nemajú náboženstvo, veria v seba a v peniaze. Ich typickými vlastnosťami je ziskuchtivosť, chamtivosť a lakomstvo.