Excentrickí, často brilantní Gnomovia su jednou z najzvláštnejších rás sveta. Je zázrak, že pri tom, ako posadnuto vyvíjajú nové technológie a záhadné zázraky inžinierstva majú čas aj na rozširovanie svojich radov.

Gnomovia žijú prosperujúce životy v pretechnizovanom meste Gnomeregan a zdieľajú zdroje zalesnených Dun Moroghských vrchov so svojimi trpaslíčimi príbuznými. Aj keď majú Dwarfovia z Ironforge tiež prirodzený vzťah k technológiam a inžinierstvu sú to práve Gnomovia ktorí vymýšľajú kľúčové, vizionárske návrhy väčšiny dwarfských zbraní a parných vozidiel.

Gnomovia počas Druhej Vojny bojovali po boku Aliancie, počas nedávnej invázie Burning Legion na Azeroth však prekvapivo odmietli poslať svojim spojencom svojich bojovníkov alebo akúkoľvek inú pomoc. Ich zbrane pomohli pri naklonení misky váh na stranu Aliancie, Dwarfovia a Humani však boli Gnómskym rozhodnutím o odmietnutí pomoci nepríjemne zaskočení.

Po skončení vojny Aliancia objavila pravý dôvod, kvôli ktorému Gnomovia nemohli poslať ani jedného zo svojich statočných bojovníkov. Z útrob zeme vzišla starobylá krvilačná hrozba a napadla Gnomeregan. Vzhľadom na to, že Gnomovia vedeli, že prioritou ich spojencov bolo porazenie Burning Legion, rozhodli sa brániť sami. Zo všetkých síl sa snažili zachrániť svoje milované mesto a bojovali mimoriadne udatne, nedokázali však zabrániť tomu aby o mesto nenávratne prišli.

Takmer polovica Gnómskej rasy bola počas pádu Gnomereganu vyhladená. Tí ktorí prežili utiekli do bezpečia Dwarfskej pevnosti Ironforge. Znovu sa zaviazali pomôcť Aliancii a strávili celý čas vyvíjaním stratégií a zbraní ktoré by im pomohli znovuzískať svoje spustošené mesto a priniesť svojmu ľudu svetlejšiu budúcnosť.

Classy[edit | edit source]

  • Warrior
  • Mage
  • Warlock
  • Rogue

Frakcia: Aliancia

Začiatočná lokácia: Anvilmar (Dun Morogh)

Rasové výhody[edit | edit source]

  • Escape Artist:

Aktivováním se hráč dostane z chytenia v pasci alebo koreňov(Snare a Root efekty).

  • Expensive Mind:

Zvyšuje intelekt.

  • Arcane Resistance:

Zvyšuje rezistenciu proti arcane magii.

  • Engineering Specialization:

Pridává bonus k povolániu Inžinier.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.