FANDOM


Eastern Plaguelands je druhá, väčšia časť krajiny zasiahnutej morom a ovládanej Scourge. Leží východne od Western Plaguelands, severne od Hinterlands a južne od Ghostlands. Vplyv armády kráľa Lichov je značný. Ovládajú hlavné a najväčšie mesto Stratholme, ako aj iné dôležité oblasti. Krajina je tu veľmi chorá, pôda je sivá, stromy nakazené alebo premenené na huby a vzduch zafarbený do oranžova. Zmutované živočíchy sa túlajú po lese. Forest Trolovia útočia zo Zul'Amanu v snahe zmocniť sa tohto územia. Svoje aktivity tu vyvíja aj združenie Scarlet Crusade, ktoré sa snaží znovu ovládnuť Stratholme a vyhnať Scourge z krajiny. Je to však iba klam, lebo v skutočnosti ich riadi démon Balnazzar slúžiaci Plamennej légií. Na juhovýchode však majú svoje nádherné hlavné mesto Tyr's Hand nedotknuté morom. Iba malý camp Light's hope Chapel je ovládaný Argent Dawn a je priateľský k Aliancii aj k Horde. V Eastern Plaguelands sa nachádzajú štyri veže, ktoré sa dajú ovládnuť jednou z frakcii a vďaka tomu môžu mať hráči Aliancie alebo Hordy nejakú zvláštnu schopnosť.

Neutral 15 Eastern Plaguelands
Počet obyvateľov:
Hlavné mesto: Stratholme
Rasy: Nemŕtvi,

Ľudia Trolovia

Vládca: Kel'Thuzad
Frakcia: Nemŕtvi Scourge