FANDOM


Auberdine je centrum civilizácie v Darkshore. Väčšinu populácie tvoria Noční Elfovia, ojedinele sa tu dajú nájsť Trpaslíci, Gnómovia a Vysokí Elfovia. Často tu prší a niekedy sa vytvára hmla. Obyvatelia ako jedni z mála tolerujú Vysokých Elfov a dovolia im usadiť sa tu. Loďou sa dá z Auberdine dostať do Stormwind city v Elwynn Forest, do Rut'theran Village na ostrove Teldrassil a do Valaar's Berth na Azuremyst Isle. Nachádza sa tu mailbox, niekoľko obchodníkov a Hippogryph master.