World of Warcraft Wiki
Advertisement
World of Warcraft Wiki

Wielki Król (zwany też Najwyższym Królem) (ang. High King) - najwyższy tytuł w Przymierzu, oznaczający jego przywódcę. W przypadku Hordy jego odpowiednikiem jest Wódz Wojenny. Siedzibą Wielkiego Króla jest Wichrogród, który przez to jest również stolicą Nowego Przymierza. W czasach Starego Przymierza Wielki Król oznaczał przywódcę całej frakcji, a także zwierzchnika pozostałych władców, przez to również wszystkich sił zbrojnych mieszkańców Azeroth mających powstrzymać zniewoloną przez demony Starą Hordę przed zwycięstwem.

Charakterystyka[]

Wielki Król Przymierza jest przywódcą całej organizacji nie tylko jako jego głównodowodzący, ale również jako przewodniczący Rady Siedmiu Narodów, składająca się z delegatów ludzkich Siedmiu Królestw, elfickiego Quel'Thalas oraz krasnoludzkiego króla z Żelaznej Kuźni. Zazwyczaj wybiera się go po śmierci poprzednika lub na drodze elekcji, jeśli nie wyznaczył dziedzica. Siedzibą jest Wichrogród, który jest dzięki temu stolicą całego Przymierza i jego najważniejszym miastem. Osoba na tym stanowisku pełni więc cztery funkcje: przywódcy Przymierza, przywódcy rady liderów Przymierza, naczelnego zwierzchnika sił zbrojnych organizacji członkowskich oraz naczelnego reprezentanta Przymierza na arenie międzynarodowej.

Stare Przymierze[]

Nowe Przymierze[]

Inne użycia[]

Ciekawostki[]

  • Wszyscy władcy Przymierza to mężczyźni z rasy ludzkiej, co kontrastuje z tytułem Wodza Wojennego, jaki dzierżyli nie tylko orkowie.
  • Tytuł oryginalny był również tłumaczony jako Najwyższy Król lub Wysoki Król, by ostatecznie w Zbrodniach Wojennych zostać przetłumaczony na Wielkiego Króla.
Advertisement