FANDOM


Icon-time Ten artykuł wymaga aktualizacji - informacje w nim zawarte są przedawnione. Jeżeli jesteś w stanie nam pomóc i uzupełnić ten artykuł, to kliknij przycisk Edytuj w menu tej strony i podziel się swoją wiedzą. Pamiętaj, że musisz być zalogowany, aby zmieniać treść na WoWWiki.
Klasy IconSmall DemonHunter IconSmall Deathknight IconSmall Druid IconSmall Hunter IconSmall Mage IconSmall Monk IconSmall Paladin IconSmall Priest IconSmall Rogue IconSmall Shaman IconSmall Warlock IconSmall Warrior
Opis klasy Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zaczynając: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Taktyki: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Rasy grywalne: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zadania: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Umiejętności: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Talenty: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Glify: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Nauczyciele: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zestawy zbrój: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvE: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvP: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Użyteczne Makra: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Hale Klasowe: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr

Umiejętności Wojownika zwykle koncentrują się wokół paska Rage. Wiele z nich mogą być użyte tylko w niektórych postawach. Poniższa tabela pokazuje, jakie umiejętności mogą być użyte w danych postawach. Zobacz także taktyki klasy Warrior.

PostawyEdytuj

Wojownik może być w jednej postawie jednocześnie. Ich zmienianie powoduje utratę Rage.

Ikonka Nazwa Level Opis
Ability warrior offensivestance Battle Stance 1 Bojowa postawa, która zwiększa penetracje armoru ofiary atakującego o 10%.
Ability warrior defensivestance Defensive Stance 10 Defensywna postawa bitewna. Zmienjsza otrzymane obrażenia o 10% i zadane obrażenia o 5%. Zwiększa generowanie zagrożenia.
Ability racial avatar Berserker Stance 30 Postawa agresywna. Szansa na krytyczny cios jest zwiększona o 3% a wszystkie otrzymane obrażenia są zwiększane o 5%.

Umiejętności możiwe do wyuczeniaEdytuj

Te umiejętności są dostępne do nauki dla wszystkich Warrior'ów na odpowiednim poziomie, niezależnie od talentów. Niektóre jednak są dostępne w odpowiednich Stance'ach lub sytuacjach.

Ikona Umiejętność Level Stance Opis
Strike Um. Startowa Wszystkie Pojedyncze uderzenie zadaje 10-15 uszkodzeń. Potrzeba 20 rage.
Charge 3 Bitwa
Wszystkie (Drzewko Protection)*
Szarża na wroga, zmniejsza dystans pomiędzy nimi natychmiastowo, generując przy tym X Rage i ogłuszając wroga na 1.5s. Nie można używać podczas bitwy.
*Drzewko Protection można wybrać 3. talent (Warbringer) aby Szarża była dostępna we wszystkich Stance'ach.
Victory Rush Victory Rush 5 Wszystkie Natychmiastowy atak na cel powodujący X obrażeń i leczący twoją postać o 20% maxymalnej wartości życia. Można użyć tylko przed upływem 20s po tym jak zabiłeś wroga, który dał ci EXP albo Honor. Obrażenia bazują na twojej sile ataku.
Ability gouge Rend 7 Battle
Defensive
Powoduje krwawe rany na celu, zadając X obrażeń przez 9s (na wyższym poziomie umiejętności przez 15s).
Spell nature thunderclap Thunder Clap 9 Battle
Defensive
Spowalnia prędkość ataku pobliskich wrogów o 20% przez X sekund i zadaje Y obrażeń fizycznych. Potrzeba 20 rage.
Spell Nature Reincarnation Taunt 12 Defensive Wzywasz cel do zaatakowania ciebie, ale nie otrzymasz tego efektu jeśli cel już cię zaatakował.
Ability rogue ambush Heroic Strike 14 All Natychmiastowy atak zadający dodatkowe obrażenia bazujące na Mocy Ataku. Potrzeba 30 Rage.
Inv sword 48 Execute 16 Battle
Berserker
Próba wykończenia wroga, zadająca obrażenia bazujące na Sile Ataku, wykorzystująca 10 Rage i używa dodatkowe 20 rage aby zakończyć walkę. Można użyć jeśli przeciwnik ma poniżej 20% życia. Potrzebne max. 30 Rage.
Ability warrior sunder Sunder Armor 18 Wszystkie Obezwładnia zbroję celu, redukując ją o X przez 30 sekund i zadając wysoką ilość zainteresowania. Można użyć najwyżej 3 razy. Potrzebne 15 Rage.
Ability warrior battleshout Battle Shout 20 All Krzyk zwiększający Siłę i Zręczność wszystkich członków raid'u oraz grupy w pobliżu 30 jardów. Generuje 20 Rage. Trwa 2 minuty.
Inv sword 05 Overpower 22 Battle Można użyć tylko po tym, jak twój przeciwnik uniknie twojego ciosu. Zadaje 125% obrażeń broni i nie może być uniknięte, ominięte ani zablokowane. Potrzeba 5 Rage.
Ability warrior cleave Cleave 24 All Zadaje normalne obrażenia + X twojemu przeciwnikowi oraz pobliskim wrogom. Potrzeba 30 Rage.
Ability shockwave Hamstring 26 Battle
Berserker
Spowalnia prędkość ruchu celu o 50% przez 15s. Potrzebne 10 Rage.
Ability defend Shield Block 28 Defensive Zwiększa twoją szansę na zablokowanie ciosu o 25% przez 10s. Jeśli totalna szansa zablokowania przekracza 100%, szansa krytycznego bloku jest zwiększana o nadmiar. Potrzeba 10 Rage.
Ability warrior disarm Disarm 34 Defensive Rozbraja twojego przeciwnika na 10 sekund. Potrzebne 15 Rage.
Ability whirlwind Whirlwind 36 Berserker Zadaje 65% obrażeń broni z obydwóch założonych ręcznych broni wszystkim twoim wrogom w pobliżu 8 jardów. Potrzebne 25 Rage.
Inv gauntlets 04 Pummel 38 Battle
Berserker
Przerywa rzucanie czaru i zapobiega rzuceniu każdego innego czaru w danej szkole przez 6s. Potrzeba 10 Rage.
Ability warrior revenge Revenge 40 Defensive Natychmiastowa kontra po uninięciu, zablokowaniu lub ominięciu. Zadaje X obrażeń. Koszt: 5 Rage.
Ability golemthunderclap Intimidating Shout 42 All Wojownik krzyczy, powodując że co najwyżej 5 przeciwników w okręgu 8 jardów zacznie uciekać. Trwa 8s. Potrzeba 25 Rage.
Ability warrior decisivestrike Slam 44 All Zadaje obrażenia od broni + X.
Ability BullRush Challenging Shout 46 All Wszyscy wrogowie w pobliżu 6 jardów koncentrują swoją siłe ataków na tobie przez 6s. Potrzeba 5 Rage.

Umiejętności talentoweEdytuj

Umiejętności wg. typuEdytuj

KoordynacjaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.