World of Warcraft Wiki
Advertisement
World of Warcraft Wiki

Targ Lokena (z zewnątrz)

Targ Lokena (wewnątrz)

Targ Lokena [56, 58] znajduje się w połowie północnego klifu Doliny Starożytnych Zim, na zachód od Bazowego Obozu Branna, w centralnej części Burzowych Szczytów. Znajduje się tam tytaniczna architektura przypominająca gigantyczny silnik lub mechanizm.

To miejsce podobne jest do Uldis[32, 63].

Podobne jest również do Silnika Twórców. Możliwe iż, podobnie jak Silnik Twórców, jest to część Kuźni Woli.

Advertisement