Dokumentacja

Szablon Tooltip jest używany na wszystkich stronach opisujących ekwipunek. Z uwagi na stopień zaawansowania tego szablonu, użytkownicy proszeni są o bardzo uważne przeczytanie poniższych instrukcji.

Kod szablonu

Na stronach opisujących ekwipunek należy zawsze wstawiać minimalny kod szablonu, przedstawiony poniżej:

{{Tooltip}}

Takie zastosowanie umieszcza w artykule jedynie nazwę przedmiotu (pobieraną dynamicznie z nazwy artykułu).

Poniżej znajduje się kod szablonu, wraz ze wszystkimi możliwymi argumentami. Należy pamiętać, że wszystkie argumenty są opcjonalne. Jeśli któraś z wartości nie jest potrzebna, to nie należy jej w ogóle umieszczać na stronie artykułu.

{{Tooltip
|quality=
|bind=
|qitem=
|qstart=
|unique=
|typ=
|slot=
|speed=
|dmg=
|dps=
|armor=
|block=
|atrybuty=
|socket=
|sbonus=
|durability=
|locked=
|skilllocked=
|torba=
|rasy=
|klasy=
|rfaction=
|rep=
|skill=
|level=
|efekty=
|ilevel=
|cost=
|disenchant=
|grafika=
}}

Opis argumentów

|quality=

Jakość przedmiotu. Podana tutaj wartość zmieni kolor wyświetlania nazwy przedmiotu.
Domyślna wartość to common. Dostępne wartości to: poor, common, uncommon, rare, epic, legendary, artifact.

|bind=

Typ soulbounda przy przedmiocie.
Dostępne wartości to: BoP, BoE, BoU.

|qitem=

Czy przedmiot należy do określonego questa? Jeśli tak, to należy wpisać w tym argumencie tak lub 1.

|qstart=

Czy przedmiot rozpoczyna quest? Jeśli tak, to należy wpisać w tym argumencie tak lub 1.

|unique=

Czy przedmiot jest oznaczony jako Unique? Jeśli tak, to należy wpisać w tym argumencie tak lub 1.

|typ=

Typ przedmiotu.
W wypadku broni może to być przykładowo Dagger, lub Sword.
W przypadku zbroi jest to typ materiału - Cloth, Leather itd.

|slot=

Jaki slot na postaci zajmuje dany przedmiot?
Przykładowe wartości: Head, Waist, One-Hand itd.

|speed=

Prędkość działania broni.
Należy podawać liczbowo w formie X.XX (przykładowo 1.80).

|dmg=

Obrażenia zadawane przez broń.
Należy podawać liczbowo w formie XXX - XXX (przykładowo 95 - 120).

|dps=

Obrażenia zadawane przez broń na sekundę.
Należy podawać liczbowo(przykładowo 73.1).

|armor=

Wartość armor przypisana do przedmiotu.
Należy podawać liczbowo (przykładowo 1200).

|block=

Wartość block przypisana do przedmiotu.
Należy podawać liczbowo (przykładowo 300).

|atrybuty=

Wszystkie bonusy jakie dany przedmiot zapewnia swojemu właścicielowi.
Przykładowe wartości to: Stamina +20, Intellect +40, Attack Power +200 itd.
Wartości należy rozdzielać tagiem <br> (przykładowo Stamina +20<br>Intellect +40).

|socket=

Czy przedmiot posiada miejsce na gemy?
Należy korzystać z szablonów: Szablon:Tooltip/bluesocket, Szablon:Tooltip/redsocket, Szablon:Tooltip/yellowsocket, Szablon:Tooltip/metasocket.
Powyższe szablony należy rodzielać tagiem <br>.

|sbonus=

Wszystkie bonusy dodawane przez sockety.
Należy podawać w formie: +XX xxxxxxxx xxxxxxxx (przykładowo +8 Attack Power).

|durability=

Wytrzymałość przedmiotu.
Należy podawać liczbowo (przykładowo 75).

|locked=

Czy przedmiot jest zamknięty? Jeśli tak, to należy wpisać w tym argumencie tak lub 1.

|skilllocked=

Czy przedmiot można otworzyć za pomocą profesji Lockpicking?
Jeśli tak, to należy podać wymaganą wartość profesji (przykładowo 175).

|torba=

Czy przedmiot jest torbą?
Jeśli tak, należy podać liczbę dostępnych w torbie slotów (przykładowo 12).

|rasy=

Jeśli użycie przedmiotu jest ograniczone do określonych ras, to należy je tu wymienić.
Należy podawać w liczbie mnogiej, alfabetycznie i po przecinku (przykładowo: Dwarves, Humans, Night elves).

|klasy=

Jeśli użycie przedmiotu jest ograniczone do określonych klas, to należy je tu wymienić.
Należy podawać w liczbie mnogiej, alfabetycznie i po przecinku (przykładowo: Priest, Rogue, Shaman).

|rfaction=

Jeśli do użycia przedmiotu wymagana jest określona reputacja, to tutaj należy podać nazwę frakcji.
Ten argument jest wykorzystywany wyłącznie w połączeniu z |rep=.

|rep=

Jeśli do użycia przedmiotu wymagana jest określona reputacja, to tutaj należy podać wartość reputacji.
Ten argument jest wykorzystywany wyłącznie w połączeniu z |rfaction=.

|skill=

Jeśli do użycia przedmiotu wymagana jest określona profesja, to tutaj należy podać jej nazwę i wymaganą wartość.
Należy podawać w formie <nazwa profesji> (<wymagana wartość>) (przykładowo Enchanting (230)).

|level=

Jeżeli do użycia przedmiotu wymagany jest określony poziom postaci, to tutaj należy podać odpowiednią wartość.
Należy podawać w formie XX (przykładowo 45).

|efekty=

Wszystkie efekty użycia/wyekwipowania przedmiotu, w grze widoczne w zielonym kolorze.
Należy podawać pełen tekst widoczny w grze (przykładowo Use: You move 33% faster).
Odrębne wartości należy rozdzielać tagiem <br>.

|ilevel=

Poziom przedmiotu (nie mylić z wymaganym poziomem postaci!).
Należy podawać w formie liczbowej.

|cost=

Cena, za jaką przedmiot można sprzedać u NPC.
Należy podawać korzystając z Szablon:M.

|disenchant=

Czy na przedmiot można rzucić czas Disenchant?
Należy podać liczbowo wymaganą wartość profesji Enchanting.

|grafika=

Obraz przedstawiający dany przedmiot.
Należy podawać w formie <nazwa pliku>.<rozszerzenie> (przykładowo Kingsfall.jpg).

Uwagi

 • Wszelkie pytania, uwagi i sugestie należy zgłaszać na stronie dyskusji tego szablonu. Tam również należy zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowe wartości tego szablonu.

Przykład zastosowania

Poniżej znajduje się kod szablonu, opisujący przedmiot Wowhead.pngBlade of the Unrequited. Pod kodem znajduje się gotowy szablon. Ze względu na zastosowanie tego szablonu w tym miejscu, nazwa przedmiotu nie jest poprawnie wyświetlana. Stosując jednak szablon na stronie właściwego artykułu, szablon byłby w 100% poprawny.

{{Tooltip
|quality=epic
|bind=BoP
|unique=1
|typ=Dagger
|slot=One-Hand
|speed=1.60
|dmg=112 - 168
|dps=87.5
|atrybuty=+13 Stamina
|socket={{Tooltip/redsocket}}<br>{{Tooltip/yellowsocket}}<br>{{Tooltip/bluesocket}}
|bsocket=+8 Attack Power
|durability=75
|level=70
|efekty=Equip: Improves critical strike rating by 9 (0.41% @ L70).<br>Equip: Increases attack power by 18.
|ilevel=115
|cost={{M|11|14|36}}
|disenchant=300
}}
Tooltip
 • Binds when picked up
 • Unique
  Dagger
 • One-Hand
  Speed 1.60
 • 112 - 168 Damage
 • (87.5 damage per second)
 • +13 Stamina
 • Socket-Red.png Red Socket
  Socket-Yellow.png Yellow Socket
  Socket-Blue.png Blue Socket
 • Durability 75 / 75
 • Requires Level 70
 • Equip: Improves critical strike rating by 9 (0.41% @ L70).
  Equip: Increases attack power by 18.
 • Item Level: 115
 • Sells for: 11 Gold.png 14 Silver.png 36 Copper.png
 • Disenchantable (300)
 • Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.