Przed wojną przeciwko Królowi Liszowi Srebrzysty Brzask była organizacją skupioną na obronie Azeroth przed siłami próbującymi go zniszczyć, takimi jak Płonący Legion i Plaga. Obozy Srebrzystego Brzasku można było znaleźć na Wschodnich i Zachodnich Ziemiach Plagi, jak również na Polanach Tirisfal.

Po Bitwie o Kaplicę Światła Nadziei Tirion Fordring połączył Srebrzysty Brzask z zakonem rycerzy Srebrnej Dłoni, tworząc Srebrzystą Krucjatę. Po Strzaskaniu Srebrzysta Krucjata przejęła nieczynne posterunki Brzasku na Ziemiach Plagi, ostatecznie wchłaniając tę organizację.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Po śmierci Alexandrosa Mograine'a jego zakon popadł w większy fanatyzm. Jednak byli tacy, którzy wierzyli, że ich kamraci porzucili swe światłe cele i opuścili zakon, by utworzyć własną organizację, Srebrzysty Świt. Ci, którzy pozostali wierni ideom Mograine'a utworzyli Szkarłatną Krucjatę.

Dzieląc te same cele, co Krucjata, Srebrzysty Świt otworzył swe szeregi nie tylko na inne rasy Przymierza poza ludźmi, lecz również na członków Hordy, a nawet niektórych Opuszczonych (lecz tylko tych, którzy dowiedli, że są dobrzy i nie byli już członkami wcześniejszej organizacji). Świt stawiał na ostrożną dyskrecję i rozpoznanie oraz poświęcał wiele czasu na badania nad Plagą, by wiedzieć, jak z nią walczyć.

Z czasem Srebrzysty Brzask się podzielił. Podgrupa Brzasku, Bractwo Światła, pracowała nad utrzymaniem w ryzach coraz bardziej napiętych relacji między Brzaskiem a Szkarłatną Krucjatą.

Mimo wielkich wpływów, Srebrzysty Brzask nie miał potencjału takiego, jak Szkarłatna Krucjata i nie mógł samotnie stanąć naprzeciw Plagi. Tym samym Brzask i Krucjata utworzyli niełatwy sojusz, by skupić swe połączone siły na zniszczeniu sił Kel'Thuzada na Ziemiach Plagi.

Jednak w szeregach Bractwa zalęgło się zepsucie; gdy poszukiwacze przygód wydobyli Filakterium Kel'Thuzada z Naxxramas, oddali je Ojcu Inigo Montoyowi, członkowi Bractwa przebywającego w Kaplicy Światła Nadziei, który obiecał dostarczyć je Srebrzystemu Brzasku, by zapewnić liszowi ostateczną śmierć. Jak się później okazało, filakterium nigdy nie dotarło do celu. Prawdziwe cele Inigo Montoya wyszły na jaw później podczas kampanii w Northrend, kiedy Przymierze walczyło ze szturmem Plagi na Fort Uścisk Zimy.

Wraz z utworzeniem Srebrzystej Krucjaty przez Tiriona Fordringa Srebrzysty Brzask przestał działać jako osobna organizacja.

Informacje historyczne[edytuj | edytuj kod]

The RPG Icon 16x36.png Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w grze Warcraft RPG, które jest niezgodne z obecnym kanonem.

Jako że Srebrzysty Brzask nie funkcjonuje już jako osobna organizacja, informacje zawarte poniżej są publikowane tylko dla celów historycznych.

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Srebrzysty Brzask dzielił się na dwa odłamy zależnie od lokalizacji, każdy z własnymi strukturami. Ci, którzy nie byli członkami, nie mogli znać członków organizacji, gdyż to stwarzałoby niebezpieczeństwo dla przywódców, a najwyższy dowódca nie był znany publicznie. Z tego powodu Srebrzysty Brzask był czasami zwany tajemnym stowarzyszeniem. Jednak wydaje się, że struktura organizacji była nadzwyczaj prosta; określone regiony miały swego "Dowódcę", który bezpośrednio kierował codziennymi działaniami, radę oficerów, grupę elitarnych templariuszy oraz szeregowych członków. Templariusze nie mieli realnej władzy nad szeregowcami, jednak byli darzeni wielkim poważaniem. Wśród odłamów można wyróżnić Bractwo Światła.

Srebrzysty Brzask nie posiadał oficjalnej siedziby, lecz niewielkie odłamy stacjonowały w kilku ważniejszych miastach, między innymi w Stormwind i Darnassus. Większość członków na Ziemiach Plagi działała z Kaplicy Światła Nadziei na wschodnich krańcach Wschodnich Ziem Plagi, lecz znaczna ich liczba stacjonowała również w Obozie Chłodny Wicher na Zachodnich Ziemiach Plagi, jak również w Górach Alterac. Templariusze z Chłodnego Wichru mieli wiele do roboty. Dzielni rycerze musieli ścierać się z ogrami na południu i nieumarłymi zamieszkującymi cmentarzysko zaraz za ich obozem.

Z powodu swoich działań, Srebrzysty Brzask stworzył sobie licznych potężnych wrogów, wśród których należy wymienić Płonący Legion, Plagę oraz Młot Zmierzchu. Mimo wspólnych celów (oraz przymierza zawartego w Kaplicy Światła Nadziei) pomiędzy Brzaskiem a Szkarłatną Krucjatą panowała atmosfera wzajemnych podejrzeń i nieufności - szczególnie, że Krucjata postrzegała wszystkich, którzy nie byli jej członkami, jako potencjalnie złych.

Taktyka militarna[edytuj | edytuj kod]

Na Ziemiach Plagi i w innych częściach świata, które Horda i Przymierze porzuciły, Srebrzysty Brzask stał jako ostatni lśniący bastion nadziei przeciwko Pladze, Płonącemu Legionowi i innym zagrożeniom. W odróżnieniu od popularnych spekulacji, Srebrzysty Brzask rzadko bronił określonych lokalizacji, raczej pozostawał mobilny, próbując atakować tam, gdzie najmniej się tego spodziewano. Była to znacząca różnica od nastawionej na konfrontację strategii Rycerzy Srebrnej Dłoni.

Rycerze i bojownicy o wolność skupieni w Srebrzystym Brzasku bazowali na taktyce ataku z doskoku, używając magii i wiedzy o krainie, by zrównoważyć swą niewielką liczebność. Każda grupa wybierała oficera, który decydował, kiedy zaatakować, a kiedy unikać wroga - jeśli ryzyko dla grupy było zbyt duże, oficer unikał konfliktu, chyba że istniało śmiertelne zagrożenie, które należy powstrzymać. Srebrzysty Brzask nie chciał ryzykować życia nawet jednego swojego członka, gdyż każdy poległy był wzmocnieniem Plagi. Srebrzysty Brzask nie był jednak grupą tchórzy, wręcz przeciwnie, rycerze codziennie ryzykowali swoje życie.

Jeśli Srebrzysty Brzask został zaatakowany podczas akcji obrony określonej osoby lub lokalizacji, członkowie formowali obronny krąg wokół celu i próbowali odeprzeć wroga atakami z dystansu. Jeśli atakujący zbliżyli się na odległość miecza, paladyni i templariusze ruszali, by wyeliminować cel, następnie, jeśli było to możliwe, wracali na swoje pozycje w kręgu. Srebrzysty Brzask bronił wielu miejsc, jednak potrafił wyznaczyć priorytety i opuścić niektóre lokalizacje, zależnie od sytuacji; jeśli byli ludzie do obrony obu miejsc, Srebrzysty Brzask wysyłał tylu żołnierzy do mniej ważnych lokalizacji, by zapewnić bezpieczną ewakuację każdemu, kto mógł jej potrzebować.

Przed rozpoczęciem walki, Srebrzysty Brzask wspierał się licznymi pomocnymi zaklęciami. Kapłani rzucali czary odporności, świętego słowa tarczy i niedźwiedziej wytrzymałości na każdego, by zwiększyć ich szanse przeżycia. Paladyni i templariusze wzmacniali swoją broń czarem świętego miecza, jeśli tylko mogli, a jeśli nie, to skupiali się na innych zaklęciach zwiększających obrażenia, takich jak bycza siła.

W walce każdy czarodziej zdolny do powalenia lub zatrzymania przeciwnika był używany do osłabienia szeregów wroga. W tym czasie grupa skupiała się na wrogich czarodziejach, zaczynając od tych, którzy wydawali się najpotężniejsi, do najsłabszych. Jeśli grupa walczyła z nieumarłymi, jeden kapłan zawsze utrzymywał leczący deszcz. Walcząc z inteligentnymi wrogami, Srebrzysty Brzask skupiał się najpierw na dowódcach, używając swych najpotężniejszych umiejętności, by zniszczyć cel szybko, a następnie, w razie potrzeby, się wycofać.

Członkowstwo[edytuj | edytuj kod]

Rycerze Srebrzystego Brzasku walczący z czarnym smokiem

Srebrzysty Brzask przyjmował członków każdej rasy i profesji, tak długo, jak zadeklarowani oni byli walce ze złem tego świata. Organizacja werbowała członków zarówno z Przymierza, jak i Hordy, jednak nie w równym stopniu. Mimo że formalnie byli niezależni, faworyzowali Przymierze. Skupienie na Świętym Świetle czyniło organizację bardziej atrakcyjną dla Przymierza, szczególnie dla osób, którzy mieli styczność z Kościołem lub ze Srebrną Dłonią. Magowie czasami również wstępowali w ich szeregi, jako że dzielili podobne cele. Horda utrzymywała ze Brzaskiem zdrowe stosunki, lecz nie sponsorowała działalności frakcji. Raczej Horda (przede wszystkim Opuszczeni) wspierali Brzask liczebnie, a praca z nimi okazywała się owocna.

Brzask prześwietlał jednak każdego kandydata bardzo dokładnie, a otwarta rekrutacja była myląca. Większość potencjalnych kandydatów musiała zebrać magiczne przedmioty, "kamienie plagi", z zabitych nieumarłych, by dowieść swej użyteczności w walce. Inni musieli walczyć z demonami, by dowieść swojej ceny. Od członków spodziewano się również hołdowania ideom Światła, nawet jeśli nie byli oni członkami kościoła. Brzask był bardzo stanowczy w kwestii tego, co członkowie mogą mówić, szczególnie publicznie.

Członkowie Srebrzystego Brzasku często mieli odmienne strategie do osiągnięcia celów grupy: niektórzy tworzyli sojusze, by walczyć z nieumarłymi, inni walczyli z nimi bezpośrednio; niektórzy studiowali nowe aspekty magii czy alchemii, by walczyć z demonami i nieumarłymi z większą efektywnością. Srebrzysty Brzask jest znany z nietypowych sposobów używania Świętego Światła dla nowych zaklęć, co spotykało się z niechęcią ze strony przywiązanych do tradycji członków Kościoła Świętego Światła.

Młodsi członkowie Kościoła i początkujący Rycerze Srebrnej Dłoni postrzegali Srebrzysty Brzask jako atrakcyjną organizację, gdyż nie była ona obciążona starymi (i prawdopodobnie przeterminowanymi) tradycjami. Srebrzysty Brzask jako całość wydawał się bardzo młody, niektórzy przywódcy byli znacznie młodsi, niż powinni byli być.

W odróżnieniu od Rycerzy, wśród członków Srebrzystego Brzasku funkcjonowało kilku byłych i obecnych członków Kirin Tor. Odkąd ich miasto, Dalaran, zostało zniszczone przez Plagę, wielu z Kirin Tor pragnęło zemsty. Obie grupy znajdowały również wspólne cele w badaniach magicznych.

Obecność w Azeroth[edytuj | edytuj kod]

Przed połączeniem ze Srebrzystą Krucjatą, można było natknąć się na Srebrzysty Brzask w wielu miejscach Azeroth. Przede wszystkim stacjonowali w północnych krainach Wschodnich Królestw i Kalimdoru, stawiając opór zagrożeniom ze strony Plagi i Płonącego Legionu. We Wschodnich Królestwach ich najpotężniejszą fortecą była Kaplica Światła Nadziei na Wschodnich Ziemiach Plagi. Wpływ w południowej części Zachodnich Ziem Plagi był również znaczny, gdyż próbowali oni wyprzeć nieumarłych z Grobowca Uthera, Caer Darrow i Andorhal. Utrzymywali również mniej aktywny, lecz stabilny posterunek w Darnassus.

Z czasem większość dawnych posterunków Brzasku została przejęta przez Srebrzystą Krucjatę. Niemniej jednak niektórzy mieszkańcy Kaplicy Światła Nadziei wciąż uważają siebie za członków Srebrzystego Brzasku i tak są oznaczeni w World of Warcraft.

Znani członkowie[edytuj | edytuj kod]

Imię Rola Status Lokalizacja
IconSmall Human Male.gif Alen Opiekun Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Male.gif Azore Aldamorthas Żyje
IconSmall Orc Female.gif Beitha Porucznik Żyje Darnassus
IconSmall Gnome Female.gif Betina Bigglezink Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Wildhammer Male.gif Brannigan Thundermaul Martwy Kwartał Militarny, Naxxramas
IconSmall Human Male.gif Briggs Martwy Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Male.gif Carlin Redpath Żyje Wieża Straż Koronna, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Undead Male.gif Castillian Żyje Nieznana
IconSmall Human Male.gif Chambers Marszałek Polny Żyje Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Dwarf Male.gif Dagel Porucznik Żyje Orgrimmar
IconSmall Darion.gif Darion Mograine Członek za życia Nieumarły Acherus, Srebrzysta Awangarda, Korona Lodu
IconSmall BloodElf Male.gif Ferelyn Bloodscorn Martwy Kwartał Konstruktów, Naxxramas
IconSmall Orc Male.gif Garush Srebrzysty Oficer Żyje Rogatki, Polany Tirisfal
IconSmall Human Male.gif Ojciec Gavin Żyje Dun Morogh
IconSmall Human Male.gif Lord Raymond George Przywódca (dawniej) Martwy Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Male.gif Raynor Lord Marszałek Żyje Mroczny Portal, Strzaskana Kraina
IconSmall Human Male.gif Gregor Greystone Żyje Nieznana
IconSmall Orc Female.gif Grunn'Holde Martwy Kwartał Militarny, Naxxramas
IconSmall Troll Female.gif Hasana Srebrzysta Kwatermistrzyni Żyje Rogatki, Polany Tirisfal
IconSmall Human Male.gif Jase Farlane Artykuły handlowe Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Female.gif Jessica Chambers Oberżystka Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Female.gif Jessica Redpath Żyje Nieznana
IconSmall Orc Female.gif Julek Porucznik Żyje Lasy Nieustającej Pieśni
IconSmall Dwarf Male.gif Kregor Porucznik Żyje Exodar
IconSmall Undead Male.gif Leonid Barthalomew Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Gnome Male.gif Lightspark Srebrzysty Kwatermistrz Żyje Obóz Chłodny Wicher, Zachodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Female.gif Lisande Porucznik Żyje Thunder Bluff
IconSmall NightElf Male.gif Manados Srebrzysty Strażnik Żyje Taras Rzemieślników, Darnassus
IconSmall Human Male.gif Maxwell Tyrosus Przywódca Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Male.gif Metz Dowódca Wypadów Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
później Srebrzysty Posterunek, Zul'Drak
IconSmall Dwarf Female.gif Miranda Breechlock Kwatermistrzyni Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Male.gif Nevell Porucznik Żyje Dun Morogh
IconSmall Human Male.gif Nicholas Zverenhoff Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Male.gif Orrin Porucznik Żyje Port Stormwind, Stormwind
IconSmall Human Female.gif Pureheart Srebrzysty Oficer Żyje Obóz Chłodny Wicher, Zachodnie Ziemie Plagi
IconSmall Orc Male.gif Rukag Porucznik Żyje Undercity
IconSmall Human Male.gif Selgorm Poszukiwacz Świtu Żyje Taras Rzemieślników, Darnassus
IconSmall NightElf Male.gif Shaedlass Poszukiwacz Świtu Żyje Taras Rzemieślników, Darnassus
IconSmall NightElf Male.gif Thaelrid Srebrzysty Strażnik Martwy Czarne Głębie
IconSmall Human Male.gif Thomas Helleran Dowódca Żyje Kaplica Światła Nadziei, Wschodnie Ziemie Plagi
IconSmall Human Female.gif Ysida Harmon Żyje Rzeźnia, Stratholme

Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]

  • "Argent" to francuskie określenie na kolor Srebrny', podobnie jak "Argentum" po łacinie, "Argjend" po albańsku - na tabardzie Srebrzystego Brzasku znajduje się srebrzyste słońce wstające znad horyzontu.
  • Argent' to również określenie białego lub srebrnego koloru używanego w heraldyce. Co ciekawe, kolor "argent" jest w heraldyce powszechnie używany dla oddania koloru księżyca, podczas gdy Srebrzysty Brzask oddaje nim kolor słońca.

Zmiany w uaktualnieniach.[edytuj | edytuj kod]

  • Cataclysm Patch 4.0.3a (2010-11-23): Wielu członków i lokalizacji zostało przejętych przez Srebrzystą Krucjatę.
  • TBC Patch 2.2.0 (2007-09-25): Następujące frakcje ze starego świata otrzymały przyspieszenie zdobywania reputacji: Krąg Cenarioński, Srebrzysty Świt oraz Forteca Drewnianej Paszczy.
  • WoW icon.gif Patch 1.7.0 (2005-09-13): Handlarze Srebrzystego Świtu od teraz pokazują cały swój dobytek, niezależnie od obecnej reputacji, pozwalając przejrzeć całą gamę towarów. Przedmioty wymagają jednak określonej reputacji do użycia.
  • WoW icon.gif Patch 1.6.0 (2005-07-12): Dodatkowe przepisy dla Kowalstwa/Garbarstwa/Krawiectwa/Zaklinania zostały dodane dla Srebrzystego Świtu na reputacji Zaszczycony i Czczony. Na poziomie Zaszczycony pojawił się również nowy przepis dla Pierwszej Pomocy.
  • WoW icon.gif Patch 1.4.0 (2005-05-05): Czas nowych dostaw dla handlarzy Srebrzystego Świtu został zwiększony.
  • WoW icon.gif Patch 1.3.0 (2005-03-07): Srebrzysty Świt oferuje teraz nagrody dla bohaterów którzy są Czczeni i Wywyższeni. Porozmawiaj z kwatermistrzami Świtu, oni udzielą więcej informacji!
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.