World of Warcraft Wiki
Advertisement
World of Warcraft Wiki

Skórowanie pozwala graczom na pozyskiwanie skór, futra i łusek poprzez oskórowywanie stworów (bestii, demonicznych bestii, smoczego pomiotu, silithidów, niektórych nerubian oraz, aczkolwiek bardzo rzadko, istot Humanoidalnych). Nie wszyscy wrogowie danego typu mogą zostać oskórowani, np. ptaki, mimo że są bestiami, nie mogą posłużyć do pozyskiwania surowców. Skórę, futro i łuski można użyć w kuśnierstwie, jak również w przepisach kowalskich, inżynierskich oraz krawieckich.

Skórowanie jest jedną z najefektywniejszych profesji zbierackich, gdyż gracz nią się parający może skórować nie tylko zabitych przez siebie mobów, lecz również tych zabitych przez innych graczy, o ile ograbili oni trupy ze wszystkich przedmiotów. W przeciwieństwie do górnictwa i zielarstwa skórowanie można bardzo często praktykować podczas polowań, co pozwala na szybkie odbudowywanie zapasów i efektywną naukę. Przeważnie można skórować wrogów będących na znacznie wyższym poziomie niż gracz.

Skórowanie daje również graczowi umiejętność [Master of Anatomy], pasywny bonus do ciosu krytycznego.

Pointer skin on 32x32.png W zasięgu możliwych do oskórowania zwłok
Pointer skin off 32x32.png Poza zasięgiem możliwych do oskórowania zwłok

Rys oficjalny[]

Osoby parające się skórowaniem usuwając futra z martwych bestii oraz gromadząc je w wielkich stosach pokazują, że nic się nie zmarnuje. Skórowanie to prosta, wygodna profesja dla tych, którzy już i tak polują na zwierzynę, lecz jest również wysoce użyteczna. Egzotyczne skóry (np. pochodzące ze smoków) osiągają wysokie ceny oraz są niezbędne do wykonywania receptur kuśnierskich, jak i również innych profesji.

Skórowacze mogą łatwo usunąć skórę zabitej bestii, o ile posiadają odpowiedni nóż i następnie klikną prawym przyciskiem na trupie zwierzęcia. Nie wszystkie bestie można oskórować, jednak większość z nich można. Co więcej nie trzeba osobiście ubić zwierzęcia.

Podczas skórowania nietypowych i trudnych do zabicia stworzeń poziom umiejętności rośnie. Im wyższy, tym lepsze skóry można pozyskiwać.

Jako profesja zbieracka skórowanie często stanowi profesję komplementarną, szczególnie dla kuśnierstwa, lecz również krawiectwa.

Szkolenie[]

Biegłość Poziom Wymagany Potencjalny Użycie
Adept - 1 75 1.5 sec
Czeladnik - 50 150 1.5 sec
Ekspert 10 125 225 1.5 sec
Rzemieślnik 25 200 300 1.5 sec
Mistrz 40 275 375 1.5 sec
Wielki mistrz 55 350 450 1.5 sec
Wspaniały 75 425 525 1.5 sec
Mistrz Zen 80 500 600 1.5 sec
Draenor 90 600 700 1.5 sec
 • Pierwszym etapem jest zakup noża do skórowania. Można go zakupić u handlarzy związanych z profesjami lub u każdych handlarzy ogólnych. Aby móc skórować potwory, trzeba zawsze posiadać w ekwipunku nóż do skórowania (nie jest konieczne umieszczanie go jako broni).
 • Skórowanie większości bestii dostarcza skórę lub futra różnego rodzaju. Skórowanie gorączek i innych ryb dostarcza błyszczących rybich łusek, smoczego pomiotu - łusek różnego typu, jak również nietypowych materiałów, niespotykanych u innych stworzeń.

Pozyskane w procesie skórowania "nietypowe" skóry wykorzystywane są tylko przy konkretnych recepturach, na przykład łuski czarnych smocząt używane są w recepturach, które trzeba pozyskać w inny sposób niż od nauczyciela kuśnierstwa.

Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu umiejętności (oraz poziomu postaci), konieczna będzie wizyta u nauczyciela Skórowania, by awansować na kolejny poziom.

Skórowanie ponad poziomem umiejętności[]

Możliwe jest uzyskanie zaklęć oraz broni, które podnoszą poziom umiejętności poza faktyczny jej poziom. Co więcej, Worgeni posiadają rasową umiejętność zwiększającą poziom skórowania.

 • Skórowanie +5:
  • Enchant Gloves - Skinning.
  • Enchant Gloves - Gatherer - dodaje również+5 do Zielarstwa i Górnictwa.
 • Skórowanie +10:
  • [Finkle's Skinner] - wypada z Bestii w Wyższej Wieży Czarnej Góry.
  • [Zulian Slicer] - wypadał z Wysokiego Kapłana Thekala w Zul'Gurub, od Cataclysm niedostępny dla graczy.
  • [Zulian Slasher] - wypada z Zanzila w Zul'Gurub w wersji heroicznej.
  • [Gnomish Army Knife] - dodaje +10 do skórowania/górnictwa/zielarstwa.
  • [Skinning Knife] - dodaje +10 do skórowania (nie sumuje się z [Gnomish Army Knife]).
 • Skórowanie +15
  • [Flayer] - umiejętność rasowa Worgenów.

Dodatkowe:

 • MoP [Forager's Gloves] - pozwala na szybsze pozyskiwanie surowców w Pandarii. Nie sumuje się z worgeńską umiejętnością [Flayer].

Sugerowane drugie profesje[]

 • Kuśnierstwo: Twórz własne zbroje (szczególnie przydatne dla druidów, łotrzyków, łowców i szamanów), sprzedawaj towary i twórz podstawę do odklinania.
 • Krawiectwo: Niektóry receptury krawieckie wymagają skór, na przykład sakwy czy buty. W ujęciu długofalowym najlepszym połączeniem jest Krawiectwo/zaklinanie, jednak na początek połączenie krawiectwa ze skórowaniem jest bardzo dobre.
 • Górnictwo lub zielarstwo: wykształcenie się w dwóch profesjach zbierackich pozwala generować duże zastrzyki gotówki. Niektórzy wydają duże pieniądze na materiały do profesji produkcyjnych, by zaoszczędzić czas wymagany na zbieranie materiałów.
 • Zaklinanie: Dobrze je mieć jako drugą profesję dla postaci, które faktycznie nie chcą produkować.
 • Kowalstwo lub Inżynieria: Chociaż obie profesje wykorzystują w niektórych recepturach skóry, w ujęciu długofalowym lepsze dla nich jest połączenie z górnictwem.

Pozyskiwane surowce[]

Skóry[]

Skóry pozyskiwane są poprzez skórowanie bestii, które zostały zabite i ograbione. Mogą one posłużyć w kuśnierstwie bez konieczności dodatkowej obróbki. Przeważnie typy skór związane są bezpośrednio z rodzajem skórowanych zwierząt.

Skóra Źródło Uwagi
[Ruined Leather Scraps] moby poz. 5-17
[Light Leather] moby poz. 5-27 Można pozyskać recepturą - użycie 3x[Ruined Leather Scraps].
[Medium Leather] moby poz. 15-38 Można pozyskać recepturą - użycie 4x[Light Leather].
[Heavy Lather] moby poz. 26-46 Można pozyskać recepturą - użycie 5x[Medium Leather]
[Thick Leather] moby poz. 35-58 Można pozyskać recepturą - użycie 6x[Heavy Leather].
[Rugged Leather] moby poz. 45-60 Można pozyskać recepturą - użycie 6x[Thick Leather].
TBC [Knothide Leather Scraps] (moby poz. 58+ w Outland)
TBC [Knothide Leather] moby poz. 58+ w Outland Można pozyskać recepturą - użycie 5x[Knothide Leather Scraps].
TBC [Heavy Knothide Leather] Można pozyskać recepturą - użycie 5x[Knothide Leather].
Wotlk [Borean Leather Scraps] moby poz. 68+ w Northrend
Wotlk [Borean Leather] moby poz. 73+ w Northrend Można pozyskać recepturą - użycie 5x[Borean Leather Scraps].
Wotlk [Heavy Borean Leather] Można pozyskać recepturą - użycie 6 [Borean Leather Scraps].
Cataclysm [Savage Leather Scraps] moby poz. 80+ w nowych krainach
Cataclysm [Savage Leather] moby poz. 80+ w nowych krainach Można pozyskać recepturą - użycie 5x[Savage Leather Scraps].
Cataclysm [Heavy Savage Leather] Można pozyskać recepturą - użycie 5x[Savage Leather].
MoP [Sha-Touched Leather] moby poz. 90+ w Pandarii
MoP [Exotic Leather] (moby poz. 90+ w Pandarii) Można pozyskać recepturą - użycie 5x [Sha-Touched Leather].
[Thin Kodo Leather] Pozyskiwana z kodo.
[Devilsaur Leather] Pozyskiwana z diablozaurów.
[Warbear Leather] Pozyskiwana z wysokopoziomowych niedźwiedzi.
[Core Leather] Pozyskiwana z Prastarych Ogarów Rdzenia w Stopionym Rdzeniu. Wymaga 310 punktów Skórowania.
TBC [Crystal Infused Leather] Pozyskiwana z bazyliszków i pustoszycieli.
TBC [Thick Clefthoof Leather] Pozyskiwana ze spękopyt.
Wotlk [Icy Dragonscale] Pozyskiwana ze smoków w Northrend.
Cataclysm [Deepsea Scale] Pozyskiwana z krokoliszków i innych morskich bestii w krainach Kataklizmu.
Wotlk [Blackened Dragonscale] Pozyskiwana z smoków spokrewnionych z Deathwingiem.
WoD [Burnished Leather] Produkowana przez kuśnierzy z 20x [Raw Beast Hide] i 10x [Gorgrond Flytrap].

Futra[]

Futra pozyskiwane są w ten sam sposób, jednak współczynnik używania jest niższy. Wymagają wyleczenia przez kuśnierzy, zanim będą mogły być używane jako surowiec.

Futro Źródło Uwagi
[Light Hide] moby poz.10-27 Leczone do [Cured Light Hide]
[Medium Hide] moby poz.15-38 Leczone do [Cured Medium Hide]
[Heavy Hide] moby poz.26-46 Leczone do [Cured Heavy Hide]
[Thick Hide] moby poz.40-57 Leczone do [Cured Thick Hide]
[Rugged Hide] moby poz.47-59 Leczone do [Cured Rugged Hide]
[Pristine Hide of the Beast] Z Bestii, wymaga 310 punktów skórowania. Nie wymaga leczenia.
TBC [Fel Hide] Demony i błyskacze w Outland. Nie wymaga leczenia.
Wotlk [Arctic Fur] Elitarne moby poz. 72+ w Northrend. Nie wymaga leczenia.
Cataclysm [Pristine Hide] Moby poz. 81+. Nie wymaga leczenia.
MoP [Magnificent Hide] Moby w Pandarii. Nie wymaga leczenia.
WoD [Raw Beast Hide Scraps] Moby poz. 90+ w Draenorze. Nie wymaga leczenia.
WoD [Raw Beast Hide] Moby poz. 90+ w Draenorze. Nie wymaga leczenia
Można pozyskać recepturą - użycie 10x [Raw Beast Hide Scraps].

Łuski[]

Używane są one we wzorcach kuśnierskich, a pochodzą z określonego typu stworzeń, np. smoczego pomiotu. Łuski pozwalają kuśnierzom tworzyć zbroje kolcze, przydatne dla łowców i szamanów na poziomie powyżej 40.

Stworzenia odszczepione
[Deviate Scale]
[Perfect Deviate Scale]
Smoki
[Worn Dragonscale]
[Blue Dragonscale]
[[|[]]]
[Black Dragonscale]
[Red Dragonscale]
[Scale of Onyxia]
[Brilliant Chromatic Scale]
[Dreamscale]
[Nether Dragonscales] TBC
[Icy Dragonscale] Wotlk
[Blackened Dragonscale] Cataclysm
Smoczątka
[Black Whelp Scale]
[Green Whelp Scale]
[Red Whelp Scale]
Murloki
[Slimy Murloc Scale]
[Thick Murloc Scale]
Żółwie
[Turtle Scale]
Silithidy
[Silithid Chitin]
[Light Silithid Carapace]
[Heavy Silithid Carapace]
Inne
[Incendosaur Scale]
[Naga Scale]
[Shiny Fish Scales]
Outland
[Fel Scales] TBC
[Cobra Scales] TBC
[Wind Scales] TBC
[Nether Dragonscales] TBC
Northrend
[Nerubian Chitin] Wotlk
[Jormungar Scale] Wotlk
[Icy Dragonscale] Wotlk
Cataclysm
[Deepsea Scale] Cataclysm
Pandaria
[Prismatic Scale]
Advertisement