World of Warcraft Wiki
Advertisement
World of Warcraft Wiki
Dragonflight logo.png UWAGA!!! Ten artykuł może zawierać poważne spoilery. Czytasz go na własne ryzyko!
Blizz construction sign.png Ten artykuł znajduje się obecnie w fazie pisania. Poczekaj aż autor skończy prace nad nim.

W Krainie Cieni, czyli zaświatach, zazwyczaj zjawiają się dusze ras żywego świata, lecz nie oznacza to, że w samej tej krainie pełnej rozmaitych płaszczyzn nie ma istot rozumnych rdzennych dla tego świata. Rasy Krainy Cieni (ang. Shadowlands races) to kombinat wielu rozmaitych gatunków zamieszkujących wiele rozmaitych płaszczyzn świata pozagrobowego, podzielonego na Revendreth, Wieczne Miasto Oribos, Wszechknieję, Maldraxxus, Czeluść, Bastion. Mieszkańcy Azeroth, w tym nieumarli, nie mają jednak zbyt dużo informacji o tychże rasach, niemniej konflikt jaki wybuchł w roku 34 ADP rzuca trochę światła na dotychczas nieznane fakty.

Charakterystyka[]

Kraina Cieni, miejsce zamieszkania owych ras.

Kraina Cieni przez długi czas uznawana była za sferę niedostępną, całkowicie obcą względem śmiertelników. Przyczyna leżała w tym, że nikt nigdy nie zdołał przybyć do tej krainy, a już tym bardziej z nich wrócić. Przez naukowców Opuszczonych kraina ta opisywana była jako mroczna i całkowicie niemożliwa do wyobrażenia śmiertelnikom, gdzie mroczne siły poddają torturom wszelkie możliwe dusze.

Dopiero konflikt w Krainie Cieni wszystko zmienił. Bohaterowie Przymierza i Hordy odkryli, że w rzeczywistości kraina ta jest równie żywa co sfera śmiertelników, aczkolwiek tutaj dusze osób które zmarły mają w pewnym stopniu życiodajną moc dla tego świata, ponieważ Anima - energia od nich pochodząca - jest używana by zasilić sfery, do których trafiają. Gdyby mocy tej zabrakło zaświaty głodowałyby, co w rezultacie doprowadziłoby do śmierci flory, fauny oraz mieszkańców.

W wyniku bliżej nieznanego wydarzenia Arbiter przestała osądzać świeżo co umarłe dusze, natomiast wszystkie z nich trafiają prosto do Czeluści - krainy dla dusz skazanych na wieczne męki. To w rezultacie doprowadziło do tego, że sfery zaświatów zaczynają obumierać przez kończące się rezerwy Animy, a Czeluść robi się jednocześnie coraz silniejsza.

Lista ras[]

Przedwieczni[]

Zovaal, dziś znany jako Nadzorca, jeden ze znanych Przedwiecznych.

Tajemniczy Przedwieczni są najwyraźniej jedną z najstarszych jeśli nie najstarszą rasą zamieszkującą Krainę Cieni. Wiadomo że w czasach obecnych zachowało się tylko kilku z nich, a każdy włada danym miejscem. W związku z tym, że wymiarów do których trafiają śmiertelnicy jest w sumie pięć można się domyślić że jest teraz tylko pięciu z Przedwiecznych. Na temat tego czy istnieje ich więcej nic nie wiadomo. Każdy symbolizuje jakąś rzecz i jest kumulacją wszystkich cech danej płaszczyzny w Krainie Cieni.

Przywódczynią Bastionu, a więc wymiaru bohaterów i szlachetnych dusz jest Kyrestia Pierworodna, przywódczyni Paktu Kyrian jednoczącego wszystkich z tych, których zadaniem po śmierci stała się obrona dusz przed wypaczeniem i zepsuciem. Na czele Paktu Nocnego Baśnioludu strzegącego Wszechkniei - krainy odwiecznego cyklu życia i śmierci, gdzie trafiają dusze wszystkich druidów i szamanów - stoi Zimowa Królowa, która wbrew swojej nazwie jest dobrotliwa, czuła i miłująca wszelkie życie niezależnie od jego pochodzenia. Krainą Revendreth, będącą miejscem doprecyzowania czy dusza zasługuje na zbawienie w Bastionie czy Wszechkniei, bądź na potępienie w Czeluści, jest Denathrius, kierujący Paktem Ventirów. Jak reszta mieszkańców to osobnik wampiryczny, spijający masowo Animę z dusz poddawanych próbie i szczycący się swoim bogactwem oraz straszliwą aurą, wskutek czego jest arogancki i cyniczny, jak reszta jego poddanych. Primus, będący Przedwiecznym rządzącym Maldraxxusem tajemniczo zniknął, zostawiając krainę pogrążoną w wojnie domowej.

Są jednak jeszcze dwaj Przedwieczni - Arbiter kierująca Wiecznym Miastem Oribos, która teraz jednak przeszła jakby w stan śpiączki i kieruje wszystkie dusze do ostatniego z Przedwiecznych. Znany jako Nadzorca lub też z dawna określany imieniem Zovaal kieruje krainą gdzie trafiają wszystkie parszywe istoty, gdzie przeżywają one wieczne męki i są potępione. W tej mrocznej krainie czeka szaleństwo i najwyraźniej Zovaal jest jego przyczyną, karmiąc się Animą i duszami tych, którzy zasługują jedynie na potępienie.

Brokerzy[]

Ta'gosh, jeden z Brokerów w Oribosie.

Brokerzy to tajemnicza rasa handlarzy w Krainie Cieni. Żyjąc w Oribosie, istniejącym w sercu świata zmarłych handlują ze wszystkimi możliwymi rasami każdego Paktu czy płaszczyzny, rozmaitymi artefaktami czy przedmiotami w zamian za zaświatową walutę - Animę, energię zmarłych dusz. Przypominający jakby mechaniczne istoty są oni najwyraźniej równie sprytni w handlu co gobliny, a z budowy mogą przypominać słynnych Eterycznych. Podobnie jak wyżej wymienione rasy ze sfery śmiertelnej również podzieleni są na rozmaite kartele, całkowicie niezależne od wszystkich Paktów i światów Krainy Cieni.

Chociaż duża ich część przebywa w Oribosie to jednak często prowadzą koczowniczy styl życia, przemieszczając się z jednej sfery do drugiej i tak cały czas. Kiedy w jednym miejscu brakuje Animy, a w drugim jest jej w nadmiarze, Brokerzy potrafią skupować jej masowe ilości w miejscach gdzie jest urodzaj, by następnie po bajońskiej sumie sprzedawać ją danym władcom sfer. Przybycie śmiertelników i nowo rozpoczęty konflikt między Czeluścią a Oribosem i jego sprzymierzeńcami doprowadził do przybycia znacznej ilości przedstawicieli tejże rasy z różnych sfer zaświatów do Wiecznego Miasta w nadziei na spore zyski, dzięki zrobieniu interesów z pierwszymi od najwyraźniej początków historii śmiertelnikami, którzy postawili stopę w Krainie Cieni.

W zaświatach Brokerów znaleźć można w dzielnicy Oribosa o nazwie Nora Brokera. Innym takim miejscem jest Wymiana Kraznira w Bastionie oraz Nocny Rynek w upiornym Revendreth. Biorąc pod uwagę inne wymiary prawdopodobnie Brokerzy występują również w Maldraxxusie oraz Wszechkniei, aczkolwiek można wykluczyć ich istnienie w Czeluści z racji faktu, że teraz jest to strefa wojny, bardzo niekorzystna dla prowadzenia interesów.

Kyrianie[]

Kyrestia Pierworodna, pierwsza z kyrian.

Prawi i sprawiedliwi kyrianie są duszami śmiertelników, których Anima została wykorzystana by uczynić Bastion niemożliwą do zdobycia rajską fortecą, natomiast ich obowiązkiem jest ochrona dusz zmarłych. Jako Ci, którzy zginęli na polu walki w obronie dobra stali się awatarami tego, co próbowali utożsamiać za życia. Służą w roli gońców Krainy Cieni oraz strażników zaświatów przed zakusami ze strony potwornej Czeluści, która tylko czeka, żeby spętać swoją mocą wszystkie płaszczyzny światów zmarłych.

Kyrianie są podzieleni na dwie grupy. Jedną są członkowie Paktu Kyrian, których zadaniem jest ochrona Bastionu oraz Oribosa, jak również walka ze sługami niegodziwej Czeluści pod wodzą Zovaala Nadzorcy. Ich przywiązanie do świętego obowiązku oraz trenowanie kolejnych dusz by stały się nowymi kyrianami. W ten sposób utrzymują równowagę i upewniają się, że Anima będzie płynąć przez Bastion, umacniając tym samym harmonię, której tak strzegą. Prowadzą oni dusze zmarłych do Krainy Cieni, by mogła je osądzić Arbiter. Drugą stanowią sługi Czeluści, należące do Przysięgłych Czeluści. Ich obowiązkiem jest zadawać niegodziwym duszom wieczne męki, żeby na zawsze żałowały tego, czego dokonały za życia.

Wraz z nadejściem nowego konfliktu, do którego wciągnięte zostało też Azeroth, kyrianie zmuszeni zostają do obrony wszystkiego w zaświatach przez Czeluścią, która od jakiegoś czasu jest karmiona kolejnymi duszami z racji tego, że Arbiter już nie posyła nikogo do innych części krainy. W rezultacie Bastion cierpi niedobory Animy, będąc zmuszonym do oszczędzania swoich rezerw. Tymczasem ktoś albo coś sprawia, że coraz więcej kyrian przysięga służbę Nadzorcy, przez co ich ojczyzna znajduje się w stanie zapowiadającym wojnę domową.

Ventirowie[]

Para Ventirów.

Arystokratyczni, aroganccy i cyniczni ventirowie to opiekunowie dusz obarczonych piętnem nadmiernej dumy i niegodziwości, które nie mogą dostąpić zaszczytu stania się mieszkańcami Oribosa bądź jeszcze innych miejsc na świecie z powodu grzechów jakich się dopuścili, ale też nie zasługujących na wysłanie do potwornej Czeluści. Rasa ta służy za przewodników dla zagubionych dusz, które muszą podążać wymagającą ścieżką do odkupienia swoich win. Dzięki temu że zadają wieczne męki takowym duszom, zmuszając je do żalu oraz zmierzenia się z demonami przeszłości gromadzą olbrzymie ilości Animy, przez co ich kraina może rosnąć w siłę.

Zamieszkujący krainę Revendreth przedstawiciele tej rasy Krain Cieni od wieków byli wampiryczni w swojej naturze, przez co ich architektura przypomina połączenie gotyku z budowlami poświęconymi zmarłym, na przykład struktury Plagi czy cmentarze z ludzkich Siedmiu Królestw. Kierował nimi pierwszy z nich imieniem Denathrius, który nadzorował proces wydobywania najważniejszego surowca w zaświatach, obdarowując ventirów w zależności od zajmowanej przez nich pozycji - prości robotnicy w kuźniach dusz dostawali jej niewiele, podczas gdy revendrethcka arystokracja mogła się poszczycić jej niemalże nieograniczonymi pokładami.

Ventirowie od samych swoich początków zazdrośnie strzegli dusz do nich przybywających, wiedząc iż jeśli popełnią błąd staną się celem najazdów, dlatego zdecydowali się bronić dusz zsyłanych do czyśćca tak długo jak Arbiter nie rozkaże już wysłać danej duszy do innej płaszczyzny. Gdy jednak wszystko poszło do Czeluści rodzaj zmuszony został do stawienia czoła nigdy wcześniej nie widzianej suszy Animy, a każdy z tych co zginęli przed katastrofą stał się prawdziwą żyłą złota, na której stracenie nie mogli sobie pozwolić.

Atendanci[]

Roh-Tahl, Atendant w Oribosie.

Istoty zwane Atendantami to tajemnicze byty, które zamieszkują Wieczne Miasto Oribos i których jedynym zadaniem jest najwyraźniej służenie Arbitrowi. Zostali stworzeni w nieznanym okresie czasu, a ich istnienie opiera się na tak zwanym Celu - tajemniczej wierze, według której Kraina Cieni powinna być kierowana przez ów istotę rządzącą Oribosem w celu zrównoważenia dusz jakie przychodzą do tego wymiaru. To dzięki ich działaniom ta strefa neutralna istnieje i jest schronieniem dla rozmaitych istot z wielu płaszczyzn zaświatów.

Atendanci dzielą się na trzy podrasy. Opiekunowie zajmują się opieką Wiecznego Miasta oraz pomaganiem Arbiter w jej potrzebach. Uczeni dzierżą wszystkie sekrety Oribosu, a prowadzi ich Honorowy Głos, którego zadaniem jest przemawiać w imieniu wiecznie cichej istoty. Ostatnia z nich to tak zwani Protektorzy, których zadaniem jest dopilnować by siły z Czeluści ani żadnej innej płaszczyzny zaświatów nie ośmieliły się zaatakować tego miejsca. Służą więc jako wojsko, milicja i stróże prawa w jednym. Zdają się nie reagować na żadne niezagrażające im zjawiska, a także nie interesują się niczym, dopóki coś nie jest wyraźnym zagrożeniem.

Po tym jak Zovaal, władca Czeluści, jakimś sposobem uśpił Arbiter, Atendanci pomagają śmiertelnikom przybyłym z Krainy Cieni uchronić się tutaj oraz starają się naprawić pradawną maszynę śmierci. Jednocześnie po raz pierwszy w dziejach pomagają istotom przybyłym z Azeroth w walce przeciwko siłom Czeluści, jakie zagrażają nie tylko światowi umarłych, ale i żywych. Gdy jednak Nadzorca osiągnął swój cel, gromadząc wszystkie pieczęcie przy pomocy Anduina i Sylvanas oraz odzyskał pełnię swojej potęgi wydaje się, że Atendanci przestali być potrzebni, bowiem zawiedli w swym zadaniu.

Sylvarowie[]

Lourn, jeden z Sylvarów.

Sylvarowie są przedstawicielami gromady ras Wszechkniei tworzących tak zwany Nocny baśniolud. Jest to rasa, która opiekuje się poległymi duchami natury spoczywającymi w bezkresnym lesie, a mogą się do nich przyłączyć ci, którzy za życia posiadali silne więzi ze światem przyrody, jak na przykład arcydruidzi czy Dzicy Bogowie. Doglądają ciągłości świętego cyklu odrodzenia, tak by po regeneracji sił ich podopieczni mogli powrócić do wymiaru materialnego jako nowe istoty rozumne.

Przez eony służyli Zimowej Królowej, chroniąc kolejne dusze w ramach cyklu i doglądając ich rozwoju. Ze względu na bliskie więzi z biosferą płaszczyzny istot śmiertelnych przypominają po części dzikie zwierzęta, a po części wiele rozmaitych ras humanoidalnych. Pomagając się rozwijać danym istotom w ramach cyklu życia i śmierci dbają, by po swojej śmierci stali się dumnymi mieszkańcami Wszechkniei i miłowali zaświatową florę oraz faunę tak samo, jak oni sami ją miłują.

Wybuch Wojny Nadzorcy zmienił u Sylvarów wszystko. Wskutek suszy animy wielu zostało zmuszonych do dołączenia do orszaku swojej królowej celem ochrony cyklu. Orszak ten otrzymał miano Dzikiego Gonu. Kiedy Przysięgli Czeluści zagrozili również i innym wymiarom Wszechknieja sprzymierzyła się z resztą wolnych ludów zaświatów. Niestety, ich dzielna obrona okazała się niczym w porównaniu do potęgi Zovaala, któremu udało się zdobyć pieczęć ojczyzny Sylvarów i przejść do Zereth Mortis, planując zmienić wszechświat wedle swojego upodobania.

Gladiatorzy[]

Dwójka Gladiatorów z Maldraxxusa.

Stewardzi[]

Jeden ze Stewardów w Bastionie.

Dredgerowie[]

Dredger w Revendreth.

Nekrowładcy[]

Jeden z Nekrowładców

Nekrowładcy to przypominająca nieumarłych rasa, która nagradza siłę i odrzuca z obrzydzeniem wszelkie przejawy słabości wśród śmiertelników trafiających do Krainy Cieni. To tutaj dusze ambitnych i walecznych śmiertelników wcielane są do nieśmiertelnej armii, której zadaniem jest wieczna służba w obronie Krainy Cieni przed Czeluścią u boku szlachetnych kyrian i wielu innych ras zaświatów.

Advertisement