World of Warcraft Wiki
Advertisement
World of Warcraft Wiki

Ranczo Amberstillów

Ranczo Amberstillów to miejsce w Dun Morogh przy drodze do Loch Modan. Znajduje się ono na północ od głównej drogi, nieopodal Kamieniołomu Gol'Bolar. Można tam kupić Królika Śnieżną Łapkę jako małego chowańca, jak również przyjąć zadanie Protecting the Herd, by zapolować na Wendigo znanego jako Vagash. Na Ranczu Amberstillów mieszka również handlarz wierzchowców, u którego krasnoludy (oraz inni członkowie Przymierza, którzy zdobyli reputację w Ironforge na poziomie exalted) mogą kupić kozła jako wierzchowca.


Advertisement