• Używanie komendy "/cast!<pet ability" już nie rozłącza graczy.
  • Najechanie kursorem na obiekty, które generują koła zębate, nie powinno już powodować zawieszenia się gry lub rozłączenia.
  • Gildyjne tabardy nie powinny być już wyświetlane, gdy postać nie ma założonego gildyjnego tabardu.
  • Pływające combat teksty powinny zawsze znikać.
  • Paski/tytuły NPC pojawiają się teraz poprawnie.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.