FANDOM


  Wiki Ten artykuł wymaga tłumaczenia - jest obecnie w całości lub w części w języku angielskim. Jeżeli jesteś w stanie nam pomóc i przetłumaczyć chociaż fragment, to kliknij przycisk Edytuj w menu tej strony i podziel się swoją wiedzą. Pamiętaj, że musisz być zalogowany, aby zmieniać treść na WoWWiki.
{{{Patch}}}
Główne zmianyEdytuj

 • Niewielkie zmiany w klasach.

This is information about Patch 2.3.2. Undocumented changes can be found on Patch 2.3.2/Undocumented changes.

GeneralEdytuj

 • /timetest is a command that can be run to provide information on game performance. /timetest 0 turns the command off. When the command is issued, the next time a player uses a flight master to travel, certain statistics will be measured and displayed at the end of that flight. All weather effects and spawns are shutdown during the test.
 • Effects triggered from being critically hit: Many abilities and talents were changed in 2.3.0 to allow them to trigger from critical strikes that occurred while the player benefiting from them was sitting.
 • Quest givers with blue question marks no longer show up on the minimap.
 • NPC's who you have completed a quest for will display a question mark on mouseover rather than an exclamation point.
 • The bank controls for the guildmaster level of a guild is now grayed out. A guildmaster always has full access to a guild bank and this cannot be changed.
 • A "Withdraw-Repair Only" button has been added to the guild bank controls. If this is set for a guild rank, then that rank cannot actually withdraw funds from the guild bank, but they can still use that daily amount of money for repairs.
 • You will now automatically stand up when attacked, even if the attack doesn't land.
 • Reduced network latency by disabling the Nagle algorithm.

DruidsEdytuj

 • Lifebloom: When this ability is refreshed it will take on the strength of the incoming Lifebloom effect, rather than maintain the existing strength.
 • Ravage (All Ranks) - Damage changed from 350% to 385%

HuntersEdytuj

MagesEdytuj

 • Cold Snap (Frost) cooldown reduced. It is now in the Ice Block position in the talent tree. This ability will no longer reset the cooldown on Fire Ward.
 • Conjure Mana Gem mana restore variance substantially reduced, (Rank 5 - Emerald) now restores 2340 to 2460 mana and has three charges.
 • Ice Block (Frost) is now available on the trainer to all mages at level 30.
 • Icy Veins (NEW Frost Talent) decreases casting time of all spells by 20% and increases the chance your chilling effects will freeze the target by 10%. Lasts 20 sec. 3 min cooldown. It is now in the Cold Snap position in the talent tree.

PaladinsEdytuj

 • Crusader Strike (Retribution) now causes 110% of weapon damage and no longer gains any bonus from spell damage.
 • Righteous Fury: This spell will no longer cost twice the listed mana to cast.
 • Sanctified Judgements (Retribution) now returns 80% of the Seal's mana cost, increased from 50%.

RoguesEdytuj

 • Ambush: The damage multiplier on this ability has been increased from 250% to 275%.
 • Cheat Death: When multiple attacks land simultaneously, all those resolved after the attack which triggered Cheat Death will now have their damage reduced by 90% as intended. However, the combat log will still report them doing full damage.
 • Hemorrhage: Rank 4 of this ability no longer has its charges consumed by non-physical attacks and spells.
 • Hemorrhage: Weapon damage reduced from 125% to 110%, but the damage debuff has been increased.
 • Hemorrhage: This ability now correctly does additional damage when its debuff has already been applied.
 • Preparation now resets the cooldown of Shadowstep and no longer resets the cooldown of Adrenaline Rush.
 • Shadowstep now adds a 3 second, 70% movement speed increase.
 • Sinister Calling now also increases the percentage damage bonus of Hemorrhage and Backstab by 2/4/6/8/10%.

ShamanEdytuj

 • Lightning Shield mana cost reduced.
 • Water Shield now restores mana periodically regardless of how many charges remain. Duration increased to 10 minutes.

WarlockEdytuj

 • The health cost taken from the Warlock after using Health Funnel will now remain consistent between uses.

WarriorEdytuj

 • Defiance: The expertise granted by this talent now works properly in all stances.
 • Warriors no longer lose rage when using a macro to enter a stance they're already in.

ProfessionsEdytuj

AlchemyEdytuj

 • Fixed an issue with Transmute Mastery where the proc rate was lower than intended.

CookingEdytuj

 • Goldthorn Tea was erroneously unlearned by most players who had learned the recipe. The recipe has been re-enabled and can be learned again from Neutral 15 Henry Stern in Razorfen Downs at no cost.

EnchantingEdytuj

LeatherworkingEdytuj

 • Increased the range of leatherworking drums to 40 yards. [Drums of Panic] remains unchanged at 8 yards.

ItemsEdytuj

Jeśli szukasz informacji o internetowej grze karcianej, zobacz hasło Hearthstone: Heroes of Warcraft.
Imasadsad

Bohater trzymający Kamień Przywołań

Kamień przywołań to urządzenie pozwalające graczom na teleportację do swego domu, na przykład do karczmy. Każdy z graczy otrzymuje jeden kamień przywołań podczas tworzenia postaci, który zostaje przywiązany do lokacji startowej. Zwrócenie się do karczmarza z prosbą Make this inn your home powoduje przywiązanie do nowej lokalizacji.

Jeśli gracz utraci swój kamień przywołań, mogą uzyskaćc nowy u karczmarza.

UwagiEdytuj

 • Jest to przedmiot unikalny i każdy gracz może posiadać tylko jeden egzemplarz.
 • Zmianę przywiązania można uzyskać poprzez rozmowę z karczmarzem i wybranie opcji "Make this inn your home".
 • Po użyciu kamień posiada 30-minutowy okres chłodzenia, które jednak trwa również po wylogowaniu gracza.
 • Cecha gildyjna Hasty Hearth pozwala skrócić okres chłodzenia do 15 minut.
 • W razie potrzeby można zniszczyć kamień przywołań. By uzyskać nowy, należy porozmawiać z karczmarzem, by na nowo przywiązać się do lokalizacji.
 • Czas rzucania zaklęcia teleportacji za pomocą kamienia przywołań trwa 10 sekund.
 • Kamienia przywołań można używać podczas walki, jednak jakiekolwiek obrażenia zadane graczowi powodują przerwanie procesu teleportacji.
  • Uderzenie nie przerywa procesu, jeśli gracz jest odporny na obrażenia.
 • Początkowo kamień przywołań jest przywiązany do lokacji startowej gracza. Dokładnie jest to miejsce, w którym racz pojawia się po raz pierwszy. Nie ma jednak sposobu na ponowne przywiązanie kamienia do tej lokalizacji.
 • Cztery przedmioty posiadają podobną funkcjonalność jak kamień przywołań: [The Innkeeper's Daughter] (zdobywana poprzez archeologię krasnoludzką), [Ruby Slippers] (zdobywany w Karazhanie), [Ethereal Portal] (przedmiot TCG) oraz Dark Portal (przedmiot TCG). Każdy z nich dzieli z kamieniem przywołań czas chłodzenia oraz lokalizację macierzystą.
 • Skrybowie mogą tworzyć i gromadzić [Scroll of Recall], który również teleportuje do lokalizacji macierzystej. W odróżnieniu od kamienia przywołań, posiada on 20-minutowy okres chłodzenia oraz jest zużywany po użyciu.
 • Podobnie działa umiejętność szamana [Astral Recall], która jednak posiada 15-minutowy okres chłodzenia.
 • Znacznie bardziej elastyczni od kamienia przywołań są magowie, którzy potrafią teleportować się do stolic lub ważnych miejsc.
 • Chociaż gracze na niskim poziomie mogą mieć z tym trudności, to mogą zostać teleportowani przez maga do Doliny Wiecznych Kwiatów, by przywiązać się do tamtejszej karczmy. Stamtąd mogą oni korzystać z portali do stolic, szczególnie tych położonych daleko, na przykład do Exodaru.
 • Proces teleportacji za pomocą kamienia można przeprowadzić siedząc albo leżąc.
 • W przeciwieństwie do innych klas, rycerze śmierci nie zaczynają z Kamieniem Przywołań, lecz z Kamieniem Plagi, który działa bardzo podobnie, teleportując ich do Acherus. Kamień przywołań moga uzyskać rozmawiając z karczmarzem po wykonaniu zadań wprowadzających.
 • W patchu 5.2 gracze otrzymują [Kirin Tor Beacon] lub [Sunreaver Beacon] po wykonaniu zadania Alliance 15Horde 15 [90] The Storm Gathers i dotarciu na Wyspę Grzmotu. Przedmioty te działają na Wyspie jak kamienie przywołań, teleportując graczy do bazy swojej frakcji na wyspie. Ich użycie nie wywołuje jednak chłodzenia kamienia przywołań.

Rekomendowane lokacje domoweEdytuj

Niegdyś Dalaran był optymalną lokacją domową dla graczy wszystkich poziomów z powodu portali wiodących do wszystkich stolic w Azeroth, podobnie jak to miało miejsce w Shattrath, jednak portale zostały usunięte w World of Warcraft: Cataclysm. Wraz z wydaniem Mists of Pandaria rolę tę przejęły Kaplica Siedmiu Gwiazd (Przymierze) i Kaplica Dwóch Księżyców (Horda), gdyż posiadają one portale do stolic oraz do Dalaranu.

Innym optymalnym rozwiązaniem jest przywiązanie kamienia przywołań do karczmy w krainie, gdzie w danym okresie gracz wykonuje zadania.

Rekomendowane lokacje domowe dla PrzymierzaEdytuj

Rekomendowane lokacje domowe dla HordyEdytuj

Dungeons and RaidsEdytuj

Heroic Coilfang Resevoir — SteamvaultEdytuj

 • Combat 15 Mekgineer Steamrigger's Main Chambers Access Panel is no longer interactable until Mekgineer Steamrigger has been killed.

Tempest Keep — The EyeEdytuj

Zul'AmanEdytuj

 • The Combat 15 Amani'shi Warrior's Charge ability now has a minimum range.
 • The melee haste provided by Combat 15 Halazzi's Frenzy has been reduced to 100%.
 • Dragonhawks in Zul'Aman can now be skinned. This doesn't include dragonhawks that do not have loot.

QuestsEdytuj

 • Blade's Edge Mountains: Players accepting the bombing run quests in Blade's Edge Plateaus will no longer cause other players in the region to stand up.

User InterfaceEdytuj

 • There is now an option to turn off the screen edge damage flash when you have a fullscreen UI up.
 • You can sell stacks by dropping them on the merchant window again.
 • Ready check (/readycheck) will now display a visual display of each party/raid member's status next to their name. This will display in the Party UI, the Raid UI and the Raid pullout UI. A player will get a check mark if they are ready, a question mark if they have not replied and a red X if they are not ready or are afk.
 • You can now see raid members on the minimap as dark blue dots in addition to party members which still display as light blue dots.
 • You can now shift click names while the petition window is open to paste them into the petition.
 • Fixed various problems with /castsequence getting stuck.
 • /cast will toggle spells again unless the name is prefixed with an exclamation mark, e.g. /castsequence Steady Shot, !Auto Shot

Bug FixesEdytuj

 • Characters may now possess up to five Paper Flying Machine in a single stack.
 • Fixed "Spell/Ability is not ready yet" message when clicking quickly at the beginning of a cast.
 • Fixed a server disconnect when moving the mouse over recipes in the guild bank.
 • Gnomish Universal Remote will now work properly with the Combat 15 Fel Cannon.
 • Disconnecting a USB HeadSet will no longer cause problems with the Voice Chat dropdown menus.
 • Clockwork Rocket Bot will no longer attack each other in Shattrath City.
 • Channel changes will now appear properly in the chat log after zoning in or out of instances.
 • Unplugging headphones/speakers then plugging them back in while in WoW no longer disables all sound in WoW
 • If the original owner of a custom channel gives leadership away their options menu will no longer show that they have moderation privileges.
 • The first custom created guild ranking will now properly show up in the Guild Control pane drop down menu.
 • Control-clicking on inventory items that teach recipes will now properly display you wearing the item made by the recipe in the dressing room UI.
 • Fixed an issue that was not allowing all charges of a Field Repair Bot 110G to be used.
 • Creatures with random player targeting crowd control abilities such as fear, charm, or sleep will now properly choose a random eligible target rather than just choosing the nearest eligible target.
 • The various Hallow's End broom mounts now have their proper real-time (rather than game-time) duration of 14 days.
 • Tricky Treats now have their proper real-time (rather than game-time) duration of 24 hours.