FANDOM


Klasy IconSmall DemonHunter IconSmall Deathknight IconSmall Druid IconSmall Hunter IconSmall Mage IconSmall Monk IconSmall Paladin IconSmall Priest IconSmall Rogue IconSmall Shaman IconSmall Warlock IconSmall Warrior
Opis klasy Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zaczynając: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Taktyki: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Rasy grywalne: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zadania: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Umiejętności: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Talenty: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Glify: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Nauczyciele: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zestawy zbrój: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvE: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvP: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Użyteczne Makra: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Hale Klasowe: Dh Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr

Nauczyciele magów to NPC oferujący magom możliwość szkolenia oraz rozwinięcia swoich umiejętności, również tych, które bazują na talentach. Wraz z nauczycielami magów w ważnych miastach przebywają również nauczyciele, którzy mogą zdradzić arkana tworzenia portali do tego miejsca.

Liczby w nawiasach oznaczają poziom nauczyciela.

Alliance 32 Nauczyciele PrzymierzaEdytuj

Lokacja Nauczyciele magów nauczyciele portali
Bc icon Crash Site, Azuremyst Isle
(lokacja startowa Draenei)
IconSmall Draenei Female Valaatu (6) Brak
Bc icon Azure Watch, Azuremyst Isle IconSmall Draenei Male Semid (10) Brak
Bc icon Vault of Lights, the Exodar IconSmall Draenei Female Bati (40)
IconSmall Draenei Male Harnan (50)
IconSmall Draenei Female Edirah (60)
IconSmall Draenei Female Lunaraa (30)
Anvilmar, Dun Morogh
(lokacja startowa Krasnoludów)
IconSmall DarkIron Female Teegli Merrowith (5) Brak
New Tinkertown, Dun Morogh
(lokacja startowa Gnomów)
IconSmall Gnome Female Bipsi Frostflinger (6) Brak
Thunderbrew Distillery, Kharanos, Dun Morogh IconSmall Gnome Male Magis Sparkmantle (10) Brak
Hall of Mysteries, The Mystic Ward, Ironforge IconSmall Gnome Female Bink (40)
IconSmall Gnome Male Dink (40)
IconSmall Dwarf Female Lainda Gemgold (40)
IconSmall Gnome Female Juli Stormkettle (50)
IconSmall DarkIron Male Pyromancer Scorchbrew (50)
IconSmall DarkIron Female Flarna Flametongue (60)
IconSmall Gnome Male Nittlebur Sparkfizzle (60)
IconSmall Gnome Male Milstaff Stormeye (45)
Northshire Abbey, Elwynn Forest
(lokacja startowa Ludzi)
IconSmall Human Male Khelden Bremen (5) Brak
Lion's Pride Inn, Goldshire, Elwynn Forest IconSmall Human Male Zaldimar Wefhellt (13) Brak
Wizard's Sanctum, Mage Quarter, Stormwind IconSmall Human Female Jennea Cannon (40)
IconSmall Human Male Maginor Dumas (60)
IconSmall HighElf Female Elsharin (50)
IconSmall Human Female Larimaine Purdue (50)
Cataclysm-Logo-Small Military District, Gilneas City, Gilneas
(lokacja startowa Worgenów)
Cataclysm-Logo-Small Greymane Court, Gilneas City, Gilneas
Cataclysm-Logo-Small Duskhaven, Gilneas
Cataclysm-Logo-Small Stormglen Village, Gilneas
Cataclysm-Logo-Small Livery Outpost, Gilneas
The Howling Oak, Darnassus
IconSmall Worgen Female Myriam Spellwaker (40) Brak
Aldrassil, Shadowglen, Teldrassil IconSmall Highborne Female Rhyanda (10) Brak
Dolanaar, Teldrassil IconSmall Highborne Female Irriende (20) Brak
Temple of the Moon Exterior, Darnassus IconSmall Highborne Male Maelir (40)
IconSmall Highborne Female Dyrhara (50)
IconSmall Highborne Male Tarelvir (60)
IconSmall Human Female Elissa Dumas (35)
Bc icon Blood Watch, Bloodmyst Isle IconSmall Draenei Male Lennah (25) Brak
Lor'danel, Darkshore IconSmall Worgen Male Lareth Beld (25) Brak
Thelsamar, Loch Modan IconSmall Gnome Male Gindle the Green (25) Brak
Sentinel Hill, Westfall IconSmall Human Female Zalna Wefhellt (25) Brak
Theramore, Dustwallow Marsh IconSmall Human Male Horace Alder (50) IconSmall HighElf Female Ysuria (50)

Horde 32 Nauczyciele HordyEdytuj

Lokacja Nauczyciele magów Nauczyciele portali
Valley of Trials, Durotar
(lokacja startowa Orków)
IconSmall Orc Female Acrypha (10) None
Darkspear Training Grounds, Durotar
(lokacja startowa Trolli)
IconSmall Troll Male Soratha (11) Brak
Sen'jin Village, Durotar IconSmall Troll Male Bomsanchu (25) Brak
Razor Hill, Durotar IconSmall Troll Male Un'Thuwa (14) Brak
Arcane Enclave, Cleft of Shadow, Orgrimmar IconSmall Orc Female Gija (40)
IconSmall Orc Male Marud (50)
IconSmall Orc Female Ureda (60)
IconSmall Orc Male Rundok (45)
Goblin Slums, Orgrimmar IconSmall Goblin Female Conjurer Mixli (60) Brak
Valley of Spirits, Orgrimmar IconSmall Troll Male Uthel'nay (40) IconSmall Troll Female Zirazi the Star-Gazer (60)
Bc icon The Sunspire, Eversong Woods
(lokacja startowa Krwawych elfów)
IconSmall BloodElf Female Julia Sunstriker (5) Brak
Bc icon Falconwing Square, Eversong Woods IconSmall BloodElf Female Garridel (12) Brak
Bc icon Sunfury Spire, Silvermoon IconSmall BloodElf Female Zaedana (40)
IconSmall BloodElf Male Quithas (50)
IconSmall BloodElf Male Inethven (60)
IconSmall BloodElf Female Narinth (30)
Cataclysm-Logo-Small KTC Headquarters, Kezan
(lokacja startowa Goblinów)
Cataclysm-Logo-Small Shipwreck Shore, The Lost Isles
Cataclysm-Logo-Small Wild Overlook, The Lost Isles
Cataclysm-Logo-Small Town-In-A-Box, The Lost Isles
Cataclysm-Logo-Small Sky Falls, The Lost Isles
Cataclysm-Logo-Small Gallywix Docks, The Lost Isles
IconSmall Goblin Male Fizz Lighter (6)-(10) Brak
Pools of Vision, Thunder Bluff IconSmall Undead Female Ursyn Ghull (40)
IconSmall Undead Male Thurston Xane (50)
IconSmall Undead Male Archmage Shymm (60)
IconSmall Undead Female Birgitte Cranston (45)
Deathknell, Tirisfal Glades
(lokacja startowa Nieumarłych)
IconSmall Undead Female Isabella (5) Brak
Calston Estate, Tirisfal Glades IconSmall Undead Female Larah Firesong (10) Brak
Gallows' End Tavern, Brill, Tirisfal Glades IconSmall Undead Male Cain Firesong (14) Brak
Magic Quarter, Undercity IconSmall Undead Female Anastasia Hartwell (40)
IconSmall Undead Male Pierce Shackleton (50)
IconSmall Banshee Kaelystia Hatebringer (60)
IconSmall Undead Male Lexington Mortaim (35)
War Quarter, Undercity IconSmall Undead Male Derek the Undying (58) Brak
Bc icon Tranquillien, Ghostlands IconSmall BloodElf Female Denara Eversun (25) Brak
Crossroads, Northern Barrens IconSmall Orc Male Egnom (25) Brak
The Sepulcher, Silverpine Forest IconSmall Undead Male Thom Denger (25) Brak
Stonard, Swamp of Sorrows Brak IconSmall BloodElf Male Lorrin Foxfire (41)

Neutral 32 Nauczyciele neutralniEdytuj

Lokacja Nauczyciele magów Nauczyciele portali
Bc icon Terrace of Light, Shattrath City IconSmall BloodElf Female Alaressa (70) (tylko Scryers)
IconSmall Draenei Male Raluhi (70) (tylko Aldor)
IconSmall Draenei Female Iorioa (63)
Bc icon Scryer's Tier, Shattrath City Brak IconSmall BloodElf Female Mi'irku Farstep (63) (tylko Scryers)
Wrath-Logo-Small The Violet Gate, Dalaran IconSmall Human Female Jessa Weaver (75)
IconSmall HighElf Male Warcaster Fanoraithe (75)
IconSmall Human Female Archmage Celindra (80)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.