FANDOM


Krainy są obszarami mapy z określonym tematem, mobami, i scenerią. Te obszary mają granice tak jak województwo lub kraj , i chociaż są niewidzialne, to one definiują dany obszar. Mogą one zawierać podstrefy, miasta, miasteczka, wioski, oraz instancje. Na przykład, strefa Dun Morogh zawiera podstrefę Coldridge Valley, miasto Ironforge, miasteczko Kharanos, i instancje Gnomeregan.

World of Warcraft aktualnie (lipiec 2011) składa się z czterech kontynentów - Eastern Kingdoms (Wschodnie Królestwa), Kalimdor, Northrend i Outland, które czasami dzielone są na inne sekcje, które są także nazywane kontynentami, i dalej dzielą się na mniejsze sekcje, w grze znane jako strefy.

W lore (dosłownie - wiedza) i stare Oficjalnej stronie internetowej (obecnie zlikwidowana), strefa jest zazwyczaj nazywana "regionem" (jednakże, społeczność w zasadzie zmusiła Blizzard'a, do używania określenia strefa). Co więcej, regiony w lore i strefy w grze nie zawsze odpowiadają sobie (to co może być regionem w lore, może być zredukowane w grze do podstrefy, lub niektóre podstrefy mogą zostać swoimi własnymi strefami).

Dla listy graficznej, zobacz Strefy według poziomu (lvl-u).

Strefy według kontynentówEdytuj

Eastern Kingdoms (Wschodnie Królestwa)Edytuj

Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Gnomeregan 1-6 Przymierze Alliance 15Brewnall Village, Alliance 15New Tinkertown, Alliance 15 Old Dormitory Strefa startowa gnomów M
Coldridge Valley 1-6 Przymierze Alliance 15Anvilmar, Alliance 15Whitebeard's Encampment Strefa startowa krasnoludów M
Sunstrider Isle Bc icon 1-5 Horda Horde 15The Sunspire Strefa startowa krwawych elfów. M
Dun Morogh 6-10 Przymierze Alliance 15Gol'Bolar Quarry, Alliance 15Kharanos, (Alliance 15Ironforge) Ciąg dalszy strefy startowej krasnoludów i gnomów, instancja Gnomeregan M
Northshire 1-6 Przymierze Alliance 15Northshire Abbey Strefa startowa ludzi M
Elwynn Forest 6-10 Przymierze Alliance 15 Eastvale Logging Camp, Alliance 15Goldshire, (Alliance 15Stormwind) Strefa startowa Ludzi, instancja Stockade, lokalizacja Darkmoon Faire; łodzie do Rut'theran Village (Teldrassil) i Valiance Keep (Borean Tundra) M
Eversong Woods Bc icon 1-10 Horda Horde 15Falconwing Square, Horde 15Fairbreeze Village, (Horde 15Silvermoon City) Strefa startowa Krwawych elfów; Klejnot Translokacji pomiędzy Silvermoon a Ruins of Lordaeron (Undercity) M
Gilneas Cataclysm-Logo-Small 1-12 Przymierze Alliance 15Duskhaven, Alliance 15Stormglen, Alliance 15Keel Harbor Strefa startowa worgenów M
Tirisfal Glades 1-10 Horda Horde 15Brill, (Horde 15Undercity) Strefa startowa nieumarłych, instancja Scarlet Monastery, Arena Ruins of Lordaeron, zeppeliny do Durotaru, Stranglethorn Vale, i Howling Fjord Wrath-Logo-Small M
Westfall 10-15 Przymierze Alliance 15Furlbrow's Pumpkin Farm, Alliance 15Moonbrook, Alliance 15Sentinel Hill Druga kraina ludzi, instancja Deadmines M
Ghostlands Bc icon 10-20 Horda Horde 15Tranquillien, Neutral 15Hatchet Hills Druga kraina krwawych elfów; instancja Zul'Aman M
Loch Modan 10-20 Przymierze Alliance 15Thelsamar, Alliance 15Farstrider Lodge Druga kraina krasnoludów i gnomów M
Silverpine Forest 10-20 Horda Horde 15Forsaken High Command, Horde 15Forsaken Rear Guard, Horde 15The Forsaken Front Horde 15The Sepulcher Druga kraina nieumarłych, instancja Shadowfang Keep M
Redridge Mountains 15-20 Przymierze Alliance 15Lakeshire, Alliance 15Camp Everstill, Alliance 15Shalewind Canyon Preferowana przez Ludzi M
Duskwood 20-25 Sporne Alliance 15Darkshire, Alliance 15Raven Hill Preferowana przez ludzi, Twilight Grove - portal Emerald Dream M
Hillsbrad Foothills 20-25 Sporne Horde 15Ruins of Southshore, , Horde 15Southpoint Voalley Horde 15Tarren Mill Pole bitewne Alterac Valley M
Arathi Highlands 25-30 Sporne Horde 15Galen's Fall, Horde 15Hammerfall Alliance 15Refuge Pointe Pole bitewne Arathi Basin M
Wetlands 25-30 Sporne Alliance 15Menethil Harbor, Alliance 15Greenwarden's Grove, Alliance 15Slabchisel's Survey, Alliance 15Whelgar's Retreat, Alliance 15Dun Modr M
Northern Stranglethorn 25-30 Sporne Horde 15Grom'gol Base Camp, Alliance 15Rebel Camp, Neutral 15 Nesingwary's Expedition, Alliance 15Fort Livingston, Horde 15Bambala Zeppelin do Durotaru i Tirisfal Glades; instancja Zul'Gurub M
Hinterlands 30-35 Sporne Alliance 15Aerie Peak, Horde 15Revantusk Village, Horde 15 Hiri'watha Research Station, Alliance 15 Stormfeather Outpost Seradane - portal Emerald Dream M
Cape of Stranglethorn 30-35 Sporne Neutral 15Booty Bay, Alliance 15 Explorers' League Digsite, Horde 15 Hardwrench Hidewaway łódź do Ratchet (Northern Barrens) M
Western Plaguelands 35-40 Sporne Alliance 15Chillwind Camp, Neutral 15 Andorhal, Neutral 15 Hearthglen, Horde 15 The Bulwark Instancja Scholomance M
Eastern Plaguelands 40-45 Sporne
(Sanktuarium w obrębie Ebon Hold)
Neutral 15Light's Hope Chapel, Neutral 15Acherus: The Ebon HoldWrath-Logo-Small Instancja Stratholme M
Badlands 45-48 Sporne Horde 15New Kargath, Horde 15Bloodwatcher Point, Alliance 15Dragon's Mouth, Alliance 15Dustwind Dig, Neutral 15Fuselight Preferowane przez Hordę, instancja Uldaman M
Searing Gorge 48-50 Sporne Neutral 15Thorium Point, Neutral 15Iron Summit Wiele instancji (w Blackrock Mountain) M
Burning Steppes 50-52 Sporne Alliance 15Morgan's Vigil, Horde 15Flame Crest, Neutral 15Flamestar Post Wiele instancji (w Blackrock Mountain) M
Swamp of Sorrows 52-55 Sporne Horde 15Stonard, Alliance 15 Marshtide Watch, Alliance 15 The Harborage, Neutral 15 Bogpaddle Preferowane przez Hordę, instancja Temple of Atal'Hakkar M
The Blasted Lands 54-58 Sporne Alliance 15Nethergarde Keep, Alliance 15Surwich, Horde 15Dreadmaul Hold, Horde 15Sunveil Excursion Lokalizacja Mrocznego Portalu - dostęp do Outland Bc icon M
The Scarlet Enclave Wrath-Logo-Small 55-58 Sporne Neutral 15Acherus: The Ebon HoldWrath-Logo-Small Instancja startowa rycerzy śmierci. Staje się podstrefą Eastern Plaguelands po jej zniszczeniu podczas początkowych zadań (questów) Rycerzy Śmierci. M
Blackrock Mountain 49-85 Sporne BRD, LBRS, UBRS, MC, BWL, BWD, BRC -
Deadwind Pass 55-70 Sporne instancja Karazhan Bc icon M
Isle of Quel'Danas Bc icon 65-70+ * Sporne Neutral 15Sun's Reach Instancje Magisters' Terrace i Sunwell Plateau M
Twilight Highlands Cataclysm-Logo-Small 84-85 Sporne Horde 15Bloodgulch, Horde 15Crushblow, Horde 15Dragonmaw Port, Alliance 15Firebeard's Patrol, Alliance 15Highbank, Alliance 15Kirthaven, Horde 15The Krazzworks, Alliance 15Thundermar, Neutral 15Vermillion Redoubt, Alliance 15Victory Point Instancje Grim Batol i Bastion of Twilight, światowy boss Julak-Doom. M
Tol Barad Cataclysm-Logo-Small 85 Strefa walki Alliance 15Baradin Base Camp, Neutral 15Baradin Hold, Horde 15Hellscream's Grasp Południowa część dedykowana walce PvP, nawet na serwerach PvE; dostępna za pomocą latających wierzchowców lub portali. Północna część dedykowana codziennym zadaniom; instancja Baradin Hold. M
M
Kelp'thar Forest Cataclysm-Logo-Small 80-82 Sporne Neutral 15Smuggler's Scar Strefa podwodna. Możliwe chodzenie po dnie. M
Shimmering Expanse Cataclysm-Logo-Small 80-82 Sporne Neutral 15Sandy Beach, Horde 15Legion's Rest, Alliance 15Tranquil Wash Strefa podwodna. Możliwe chodzenie po dnie. M
Abyssal Depths Cataclysm-Logo-Small 80-82 Sporne Alliance 15Darkbreak Cove, Horde 15 Tenebrous Cavern Strefa podwodna. Możliwe chodzenie po dnie; instancja Throne of the Tides, światowy boss Mobus. M

* Bazuje na flight path dla postaci Przymierza dostępnych na poziomie 65 w Ironforge i umiejętności dla postaci poziomu 65 użytych do podróży na wyspę. (testowane 6/25/2009) Jednakże, tylko postacie poziomu 70 mogą tu dostać zadania (questy).


KalimdorEdytuj

Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Azuremyst Isle Bc icon 1-10 Przymierze Alliance 15Azure Watch, (Alliance 15The Exodar) Strefa startowa draenei . Łódź do Rut'theran Village. M
Ammen Vale Bc icon 1-5 Przymierze Alliance 15Crash Site Strefa startowa draenei M
Echo Isles 1-6 Horda Horde 15 Darkspear Hold, Horde 15 Darkspear Training Grounds Strefa startowa trolli. M
Valley of Trials 1-6 Horda Horde 15 The Den Strefa startowa orków. M
Durotar 6-10 Horda Horde 15Razor Hill, Horde 15Sen'jin Village, (Horde 15Orgrimmar) Ciąg dalszy stref startowych orków i trolli; instancja Ragefire Chasm w Orgrimmarze, zeppelin do Tirisfal Glades, Stranglethorn Vale, Borean Tundra Wrath-Logo-Small oraz do Mulgore. M
Camp Narache 1-6 Horda Horde 15 Camp Narache Strefa startowa taurenów. M
Mulgore 6-10 Horda Horde 15Bloodhoof Village, (Horde 15Thunder Bluff) Ciąg dalszy strefy startowej taurenów, lokalizacja Darkmoon Faire; zeppelin z Thunder Bluff do Orgrimmaru. M
Shadowglen 1-6 Przymierze Alliance 15 Shadowglen Strefa startowa nocnych elfów. M
Teldrassil 6-10 Przymierze Alliance 15Dolanaar, (Alliance 15Darnassus) Ciąg dalszy strefy startowej nocnych elfów. Darmowe ścieżki lotów do Rut'theran Village i Lor'danel. M
Bloodmyst Isle Bc icon 10-20 Przymierze Alliance 15Blood Watch Druga kraina draenei M
Darkshore 10-20 Przymierze Alliance 15Lor'danel, Alliance 15Grove of the Ancients Preferowane przez nocne elfy i worgenów. Gracze mogą obrać ścieżkę lotów z Rut'theran Village do Lor'danelu bez odwiedzania wcześniej miasta. M
Azshara 10-20 Horda Horde 15Bilgewater Harbor, Horde 15Southern Rocketway Terminus, Horde 15Northern Rocketway Terminus, Horde 15Valormok Druga kraina Cataclysm-Logo-Small goblinów; rakietostrada M
Northern Barrens 10-20 Horda Horde 15Crossroads, Horde 15 Mor'shan Rampart, Horde 15 Nozzlepot's Outpost, Neutral 15 Ratchet Instancja Wailing Caverns M
Ashenvale 20-25 Sporne Alliance 15Astranaar, Alliance 15Forest Song, Alliance 15Blackfathom Camp, Alliance 15Stardust Spire, Horde 15Splintertree Post, Horde 15Zoram'gar Outpost, Horde 15Hellscream's Watch, Horde 15Silverwind Refuge, Horde 15Mor'shan Rampart Instancja Blackfathom Deeps,
Pole bitewne Warsong Gulch,
Bough Shadow - portal Emerald Dream
M
Stonetalon Mountains 25-30 Sporne Alliance 15Windshear Hold, Alliance 15Nortwatch Expedition Base Camp, Alliance 15Mirkfallon Post, Alliance 15Thal'darah Overlook, Alliance 15Farwatcher's Glen, Horde 15Krom'gar Fortress, Horde 15Sun Rock Retreat, Horde 15Malaka'jin, Horde 15The Sludgewerks, Horde 15Cliffwalker Post M
Desolace 30-35 Sporne Alliance 15Nijel's Point, Alliance 15Thargad's Camp, Horde 15Shadowprey Village, Horde 15Furien's Post, Neutral 15Karnum's Glade Preferowane przez Hordę, instancja Maraudon M
Southern Barrens 30-35 Sporne Alliance 15 Fort Triumph, Alliance 15 Nortwatch Hold, Horde 15 Desolation Hold, Horde 15 Hunter's Hill Instancje Razorfen Downs i Razorfen Kraul M
Dustwallow Marsh 35-40 Sporne Alliance 15Theramore Isle, Horde 15Brackenwall Village, Neutral 15Mudsprocket Instancja Onyxia's Lair. Łódź do Menethil Harbor z Theramore Isle. M
Feralas 35-40 Sporne Alliance 15Feathermoon Stronghold, Alliance 15Dreamer's Post, Alliance 15 Shadebough, Alliance 15 Tower of Estulan, Horde 15Camp Ataya, Horde 15Camp Mojache, Horde 15Stonemaul Hold Instancja Dire Maul, Dream Bough - portal Emerald Dream M
Thousand Needles 40-45 Sporne Horde 15Westreach Summit, Neutral 15 Fissle and Pozzik's Speedbarge Preferowane przez Hordę, zawiera największą bazę Ponurego Totemu w Kalimdorze. M
Tanaris 45-50 Sporne Neutral 15Gadgetzan, Neutral 15Bootlegger Outpost, Alliance 15Gunstan's Dig, Horde 15Dawnrise Expedition Instancje Zul'Farrak i Caverns of Time Bc icon, lokalizacja dawniej zapieczętowanego wejścia do Uldum M
Felwood 45-50 Sporne Alliance 15Talonbranch Glade, Neutral 15Emerald Sanctuary, Neutral 15Wildheart Point, Neutral 15Whisperwind Grove Horde 15Irontree Clearing M
Un'Goro Crater 50-55 Sporne Neutral 15Marshal's Refuge, Neutral 15Mossy Pile M
Winterspring 50-55 Sporne Neutral 15Everlook M
Silithus 55-60 Sporne Neutral 15Cenarion Hold Instancje Ruins of Ahn'Qiraj i Temple of Ahn'Qiraj M
Moonglade N/A Sporne Neutral 15Nighthaven Preferowane przez druidów; strefa prawie bez mobów,
oprócz Eranikus (przywołany, z mobami) i Omen (tylko Lunar Festival)
M
Mount Hyjal Cataclysm-Logo-Small 80-82 Sporne Neutral 15Grove of Aessina, Neutral 15Shrine of Aviana, Neutral 15Shrine of Goldrinn Wejście do Firelands, lokalizacja pierwszego World Tree, Nordrassil, światowy boss Garr. M
Uldum Cataclysm-Logo-Small 83-84 Sporne Neutral 15Oasis of Vir'sar,Neutral 15Ramkahen, Neutral 15Schnottz's Landing Instancje Halls of Origination i Lost City of Tol'vir, światowy boss Akma'hat. M
Ahn'Qiraj: The Fallen Kingdom Cataclysm-Logo-Small N/A Sporne Strefa zewnętrzna Ahn'Qiraj. M

OutlandEdytuj

Bc icon Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku The Burning Crusade.
Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Hellfire Peninsula 58-63 Sporne
(Sanktuarium w Stair of Destiny
Alliance 15 Honor Hold, Alliance 15 Temple of Telhamat, Horde 15 Thrallmar, Horde 15 Falcon Watch Instancje Hellfire Citadel, światowy boss Doom Lord Kazzak. M
Zangarmarsh 60-64 Sporne Alliance 15 Teldredor, Alliance 15 Orebor Harborage, Horde 15 Zabra'jin, Horde 15 Swamprat Post, Neutral 15 Cenarion Refuge, Neutral 15 Sporeggar Instancje Coilfang Reservoir M
Terokkar Forest 62-65 Sporne Alliance 15 Allerian Stronghold, Horde 15 Stonebreaker Hold, (Neutral 15 Shattrath City) Instancje Auchindoun, lokalizacja Darkmoon Faire. M
Nagrand 64-67 Sporne Alliance 15Telaar, Horde 15Garadar, Neutral 15Halaa Arena Ring of Trials M
Blade's Edge Mountains 65-68 Sporne Alliance 15Sylvanaar, Alliance 15Toshley's Station, Horde 15Thunderlord Stronghold, Horde 15Mok'Nathal Village, Neutral 15Evergrove Instancja Gruul's Lair, arena Circle of Blood. M
Netherstorm 67-70 Sporne Neutral 15Area 52, Neutral 15Stormspire, Neutral 15Cosmowrench Instancje Tempest Keep, pole bitewne Eye of the Storm. M
Shadowmoon Valley 67-70 Sporne Alliance 15Wildhammer Stronghold, Horde 15Shadowmoon Village, Neutral 15Altar of Sha'tar (Aldor), Neutral 15Sanctum of the Stars (Scryers) Instancja Black Temple, światowy boss Doomwalker. M

NorthrendEdytuj

Wrath-Logo-Small Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku Wrath of the Lich King.
Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Borean Tundra 68-72 Sporne Alliance 15Valiance Keep, Alliance 15Fizzcrank Airstrip, Horde 15Warsong Hold, Horde 15Bor'gorok Outpost, Horde 15Taunka'le Village, Neutral 15Unu'pe, Neutral 15Amber Ledge, Neutral 15Transitus Shield Instancje The Nexus; łódź do Stormwind Harbor, zeppelin do Durotaru, żółwia łódź do Mo'aki Harbor (Dragonblight). M
Howling Fjord 68-72 Sporne Alliance 15Valgarde, Horde 15New Agamand, Alliance 15Westguard Keep, Horde 15Vengeance Landing, Horde 15Camp Winterhoof, Horde 15Apothecary Camp, Alliance 15Fort Wildervar, Neutral 15Kamagua Instancje Utgarde Keep; łódź do Menethil Harbor (Wetlands), zeppelin do Tirisfal Glades, żółwia łódź do Mo'aki Harbor (Dragonblight). M
Dragonblight 71-74 Sporne Alliance 15Wintergarde Keep, Alliance 15Stars' Rest, Alliance 15Fordragon Hold, Neutral 15Mo'aki Harbor, Neutral 15Wyrmrest Temple, Horde 15Agmar's Hammer, Horde 15Kor'kron Vanguard, Horde 15Venomspite Instancje Naxxramas, Azjol-Nerub i Chamber of Aspects; żółwie łodzie do Unu'pe (Borean Tundra) i Kamagua (Howling Fjord). M
Grizzly Hills 73-75 Sporne Alliance 15Amberpine Ledge, Alliance 15Westfall Brigade Encampment, Horde 15Conquest Hold, Horde 15Camp Oneqwah Instancja Drak'Tharon Keep. M
Zul'Drak 64-77 Sporne Neutral 15Ebon Watch, Neutral 15Light's Breach, Neutral 15The Argent Stand, Neutral 15Zim'Torga, Neutral 15Gundrak Instancja Gundrak. M
Sholazar Basin 76-78 Sporne Neutral 15Nesingwary Base Camp, Neutral 15River's Heart M
Storm Peaks 77-80 Sporne Neutral 15K3, Neutral 15Bouldercrag's Refuge, Neutral 15Dun Niffelem, Neutral 15Ulduar, Horde 15Gromm'arsh Crash-Site, Horde 15Camp Tunka'lo, Horde 15Frosthold, Horde 15Brann's Base Camp Instancje Ulduar M
Crystalsong Forest 77-80 Sporne
(Sanktuarium w Dalaranie)
Alliance 15Windrunner's Overlook, Horde 15Sunreaver's Command, (Neutral 15Dalaran) Dalaran lada nad krainą; Instancja Violet Hold w Dalaranie. M
Hrothgar's Landing 77-80 Sporne M
Icecrown 77-80 Sporne Neutral 15The Argent Vanguard, Neutral 15Death's Rise, Neutral 15The Shadow Vault, Neutral 15Crusaders' Pinnacle, Neutral 15Argent Tournament Grounds Instancje Crusaders' Coliseum oraz Icecrown Citadel. M
Wintergrasp 68-72 Sporne Alliance 15Valiance Landing Camp, Horde 15Warsong Camp Kraina dedykowana walce PvP, nawet na serwerach PvE. Dostępna jedynie za pomocą latającego wierzchowca lub portalu. Instancja Vault of Archavon. M

MaelstromEdytuj

Cataclysm-Logo-Small Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku Cataclysm.
Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Kezan 1-6 Horda Horde 15Kezan Kraina startowa goblinów. Niedostępna dla innych ras. M
Lost Isles 6-12 Horda Horde 15Town-In-A-Box Druga kraina startowa goblinów. Niedostępna dla innych ras. M
Deepholm 82-83 Sporne Neutral 15Temple of Earth Znajduje się wewnątrz Maelstromu. Instancja Stonecore, światowy boss Xariona. M

PandariaEdytuj

Mists-Logo-Small Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku Mists of Pandaria.
Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
The Jade Forest 85-86 Sporne Alliance 15Paw'don Village, Alliance 15 Pearlfin Village, Horde 15 Honeydew Glade, Horde 15 Grookin Hill, Neutral 15 Dawn's Blossom, Neutral 15 Tian Monastery Instancja Temple of the Jade Serpent. M
Valley of the Four Winds 86-87 Sporne Neutral 15Halfhill, Neutral 15 Stoneplow Instancja StormstoutBrewery, światowy boss Salyis's Warband. M
Krasarang Wilds 86-87 Sporne Alliance 15The Incursion, Alliance 15 Sentinel Basecamp, Horde 15 Thunder Cleft, Horde 15 Dawnchaser Retreat, Neutral 15 Zhu's Watch, Neutral 15 Anglers Wharf Scenariusz Unga Ingoo. M
Kun-Lai Summit 87-88 Sporne Neutral 15Binan Village, Horde 15 Eastwind Rest, Alliance 15 Westwind Rest, Neutral 15 Shado-Pan Fallback, Neutral 15 Temple of the White Tiger, Neutral 15 Kota Basecamp, Neutral 15 One Keg, Neutral 15 Winter's Blossom, Neutral 15 [[Zouchin Village}} Instancje Shado-Pan Monastery oraz Mogu'shan Vaults, światowy boss Sha of Anger. M
Townlong Steppes 88-89 Sporne Horde 15Hellscream's Fist, Neutral 15 Gao-Ran Battlefront, Neutral 15 Longying Outpost, Neutral 15 Rensai's Watchpost, Neutral 15 Shado-Pan Garrison Instancje Gate of the Setting Sun oraz Siege of Niuzao Temple. M
Dread Wastes 89-90 Sporne Neutral 15The Sunset Brewgarden, Neutral 15 Klaxxi'vess, Neutral 15 Soggy's Gamble, Neutral 15 Briny Muck Instancja Heart of Fear. M
Vale of Eternal Blossoms 90 Sporne Alliance 15Shrine of Seven Stars, Horde 15 Shrine of Two Moons Instancja Mogu'shan Palace. M
The Veiled Stair 90 Sporne Neutral 15Taven in the Mists Instancja Terrace of Endless Spring, Czarnorynkowy Dom Aukcyjny. M
Isle of Thunder 90 Sporne Alliance 15Violet Rise, Horde 15 Dawnseeker Promontory Instancja Throne of Thunder, światowy boss Nalak. M
Isle of Giants 90 Sporne Alliance 15Beeble's Wreck, Horde 15 Bozzle's Wreck Światowy boss Oondasta. M
Timeless Isle 90 Sporne Alliance 15Huojin Landing, Horde 15 Tushui Landing Światowi bossowie August Celestials (Chi-Ji, Niuzao, Xuen, Yu'lon) oraz Ordos. M
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.