Linia 1: Linia 1:
  +
Level 1
  +
  +
{|class="darktable"
  +
!colspan="2"|Nazwa
  +
!Kategoria
  +
!Level
  +
!Mana
  +
!Cast
  +
!Cooldown
  +
!Zasięg
  +
!Opis
  +
|-
  +
|ZmieńUsuńPrzenieś
  +
|Raptor Strike Rank 1
  +
|Survival
  +
|valign="middle" align="center"|1
  +
|valign="middle" align="center"|4%
  +
|Instant
  +
|6 sec
  +
|5-5yard
  +
|Silny atak, który zwiększa obrażenia melee o 5
  +
|-class="alt"
  +
|ZmieńUsuńPrzenieś
  +
|Track Beasts
  +
|Survival
  +
|valign="middle" align="center"|1
  +
|valign="middle" align="center"|0
  +
|Instant
  +
|1,5 sec
  +
|Self only
  +
|Pokazuje położenie wszystkich pobliskich bestii na minimapie. Tylko jedna forma tropienia może być aktywna w tym samym czasie
  +
|-
  +
|ZmieńUsuńPrzenieś
  +
|Parry Passive
  +
|Defense
  +
|valign="middle" align="center"|1
  +
|valign="middle" align="center"|0
  +
|Instant
  +
| -
  +
|Self only
  +
|Daje szansę sparowania melee ataku przeciwnika.
  +
|-class="alt"
  +
|ZmieńUsuńPrzenieś
  +
|Auto Shot
  +
|Marksmanship
  +
|valign="middle" align="center"|1
  +
|valign="middle" align="center"|0
  +
|Instant
  +
| -
  +
|35-35 yards
  +
|Automatycznie strzela w cel aż do anulowania. Wszystkie ataki z dystansu strzelane przez huntera mają zwiększoną szybkość ataku o 15%
  +
|}

Wersja z 22:31, 16 gru 2009

Level 1

Nazwa Kategoria Level Mana Cast Cooldown Zasięg Opis
ZmieńUsuńPrzenieś Raptor Strike Rank 1 Survival 1 4% Instant 6 sec 5-5yard Silny atak, który zwiększa obrażenia melee o 5
ZmieńUsuńPrzenieś Track Beasts Survival 1 0 Instant 1,5 sec Self only Pokazuje położenie wszystkich pobliskich bestii na minimapie. Tylko jedna forma tropienia może być aktywna w tym samym czasie
ZmieńUsuńPrzenieś Parry Passive Defense 1 0 Instant - Self only Daje szansę sparowania melee ataku przeciwnika.
ZmieńUsuńPrzenieś Auto Shot Marksmanship 1 0 Instant - 35-35 yards Automatycznie strzela w cel aż do anulowania. Wszystkie ataki z dystansu strzelane przez huntera mają zwiększoną szybkość ataku o 15%
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.