FANDOM


EncounterJournal1

Dziennik Lochów

Dziennik Lochów, czasem także nazywany Dziennikiem Pojedynków, został wprowadzony w uaktualnieniu 4.2.0. Zawarte są w nim fazy, zdolności oraz łup z bossów zarówno z lochów, jak i rajdów. Jednakże dziennik nie określa wprost jak przezwyciężyć trudności danego bossa, zostawiając graczy z taktyką wymyśloną przez nich samych. Każdy dodatek posiada swój własny kolor tła.

AlertyEdytuj

 • Heroic icon Tylko heroizm - Tylko podczas trybu heroicznego.
 • Deadly icon Zabójczy - Umiejętność prawdopodobnie zabije swój cel.
 • Important icon Ważne - Coś ważnego lub wymagającego natychmiastowej uwagi.
 • Tank icon Alert dla Tanków - Stworzenie, które tank powinien mieć na uwadze.
 • Dps icon Alert dla DPSów - Stworzenie, na którym powinno skupić się wszystkie obrażenia.
 • Healer icon Alert dla Healerów - Healerzy powinni bardziej się skupić podczas działania tej zdolności.
 • Interruptable icon Przerywalny - Umiejętność, która może zostać przerwana.
 • Magic icon Efekt magiczny - Efekt magiczny możliwy do zdjęcia.
 • Curse icon Efekt klątwy - Efekt klątwy możliwy do zdjęcia.
 • Poison icon Efekt trucizny - Efekt trucizny możliwy do zdjęcia.
 • Disease icon Efekt choroby - Efekt choroby możliwy do zdjęcia.
 • Enrage icon Furia - Gdy boss wpadnie w furię.

Wszystkie instancjeEdytuj

Lochy klasyczneEdytuj

EJ-CIButton-Blackfathom Deeps EJ-CIButton-Blackrock Depths EJ-CIButton-Blackrock Spire EJ-CIButton-Dire Maul EJ-CIButton-Gnomeregan EJ-CIButton-Maraudon EJ-CIButton-Ragefire Chasm EJ-CIButton-Razorfen Downs EJ-CIButton-Razorfen Kraul EJ-CIButton-Scarlet Halls EJ-CIButton-Scarlet Monastery EJ-CIButton-Scholomance EJ-CIButton-Stratholme EJ-CIButton-The Stockade EJ-CIButton-The Temple of Atal'hakkar EJ-CIButton-Uldaman EJ-CIButton-Wailing Caverns EJ-CIButton-Zul'Farrak

Rajdy klasyczneEdytuj

Lochy Burning CrusadeEdytuj

EJ-CIButton-Auchenai Crypts EJ-CIButton-Hellfire Ramparts EJ-CIButton-Magisters' Terrace EJ-CIButton-Mana-Tombs EJ-CIButton-Old Hillsbrad Foothills EJ-CIButton-Sethekk Halls EJ-CIButton-Shadow Labyrinth EJ-CIButton-The Arcatraz EJ-CIButton-The Black Morass EJ-CIButton-The Blood Furnace EJ-CIButton-The Botanica EJ-CIButton-The Mechanar EJ-CIButton-The Shattered Halls EJ-CIButton-The Slave Pens EJ-CIButton-The Steamvault EJ-CIButton-The Underbog

Rajdy Burning CrusadeEdytuj

Lochy Wrath of the Lich KingEdytuj

EJ-CIButton-Ahn'kahet- The Old Kingdom EJ-CIButton-Azjol-Nerub EJ-CIButton-Drak'Tharon Keep EJ-CIButton-Gundrak EJ-CIButton-Halls of Lightning EJ-CIButton-Halls of Reflection EJ-CIButton-Halls of Stone EJ-CIButton-Pit of Saron EJ-CIButton-The Culling of Stratholme EJ-CIButton-The Forge of Souls EJ-CIButton-The Nexus EJ-CIButton-The Oculus EJ-CIButton-The Violet Hold EJ-CIButton-Trial of the Champion EJ-CIButton-Utgarde Keep EJ-CIButton-Utgarde Pinnacle

Rajdy Wrath of the Lich KingEdytuj

Lochy CataclysmEdytuj

EJ-CIButton-Blackrock Caverns EJ-CIButton-Deadmines EJ-CIButton-End Time EJ-CIButton-Grim Batol EJ-CIButton-Halls of Origination EJ-CIButton-Hour of Twilight EJ-CIButton-Lost City of the Tol'vir EJ-CIButton-Shadowfang Keep EJ-CIButton-The Stonecore EJ-CIButton-The Vortex Pinnacle EJ-CIButton-Throne of the Tides EJ-CIButton-Well of Eternity EJ-CIButton-Zul'Aman EJ-CIButton-Zul'Gurub

Rajdy CataclysmEdytuj

EJ-CIButton-Baradin Hold EJ-CIButton-Blackwing Descent EJ-CIButton-Dragon Soul EJ-CIButton-Firelands EJ-CIButton-The Bastion of Twilight EJ-CIButton-Throne of the Four Winds

Lochy Mists of PandariaEdytuj

EJ-CIButton-Gate of the Setting Sun EJ-CIButton-Mogu'shan Palace EJ-CIButton-Shado-Pan Monastery EJ-CIButton-Siege of Niuzao Temple EJ-CIButton-Stormstout Brewery EJ-CIButton-Temple of the Jade Serpent

Rajdy Mists of PandariaEdytuj

EJ-CIButton-Heart of Fear EJ-CIButton-Mogu'shan Vaults EJ-CIButton-Pandaria EJ-CIButton-Siege of Orgrimmar EJ-CIButton-Terrace of Endless Spring EJ-CIButton-Throne of Thunder

Lochy Warlords of DraenorEdytuj

Rajdy Warlords of DraenorEdytuj

Zrzuty ekranuEdytuj

Zmiany w uaktualnieniachEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.