FANDOM


Walk of Elders

Walk of Elders

Trakt Mędrców to obszar Silvermoon położony najbliżej wejścia, zaraz za Bramą Pasterza.

Na południowym krańcu traktu, na wschód od bramy, znajduje się Rejestr Silvermoon, gdzie można kupić i zarejestrować tabele gildii oraz gdzie można zaprojektować i kupić tabardy gildii. Dalej na wschód przebywają nauczyciele skórowania i garbarstwa. Na północnym krańcu wschodniego skrzydła Traktu, nieopodal bramy do Targu Królewskiego przebywają nauczyciele pierwszej pomocy i rybactwa, jak również zaopatrzeniowiec rybaków.

Zachodnie skrzydło Traktu wiedzie na północ od Bramy Pasterza obok tawerny Wytchnienie Wędrowca, jednej z dwóch gospód Silvermoon, przez którą można dostać się na Bazar. W sklepie na północ od gospody przebywają handlarze różdżkami i reagentami. W najdalej na północ wysuniętej części Traktu, pomiędzy bramami wiodącymi na Bazar i Zaułek Morderców znajduje się niewielkie obozowisko, w którym mieszka nauczyciel druidów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.