FANDOM


Tuskmonuments
Monumentów Tuskarrów, charakterystyczny element Borealnej Tundry
Borealna Tundra
Klasyfikacja
Wymagany poziom 68-72
Kontynent Northrend
Planeta Azeroth
Status niezależne
Forma krainy strefa
Geografia
Typ tundra
Zasoby Ryby
Kobalt
Klimat chłodny
Dominujący krajobraz równiny tundrowe
Fauna Nosorożce
Snoboldy
Import broń
Eksport kobald
skóry
Społeczeństwo i inne
Stolica Kaskala
Osady Ruiny Bicza Śmierci
Rasy IconSmall Tuskarr Tuskarrzy
IconSmall IceTroll MaleIconSmall IceTroll Female Lodowe trolle (Drakkari)
IconSmall Naga MaleIconSmall Naga Female Nagi
IconSmall DragonBlueIconSmall DrakeBlueIconSmall DrakonidBlueIconSmall SpawnBlueIconSmall WhelpBlue Niebieskie smoki
IconSmall Lich MaleIconSmall AbominationIconSmall BansheeIconSmall GhoulIconSmall Skeleton Plaga
IconSmall Mechagnome Mechagnomy
IconSmall Human MaleIconSmall Human Female Ludzie
IconSmall Orc MaleIconSmall Orc Female Orkowie
IconSmall Gnome MaleIconSmall Gnome Female Gnomy
IconSmall Taunka MaleIconSmall Taunka Female Taunka
IconSmall MurlocIconSmall Murloc Female Murloki
Ustrój polityczny Plemienny
Władca Władca Kłów Hrak'kar
Język Wspólny
Tuskarrski
Orczy
Zandali
Smoczy
Przynależność niezależne
Wyznanie Szamanizm

Znajdująca się na południowo-zachodnim krańcu Northrend Borealna Tundra jest domem tuskarrów, lodowych trolli Drakkari oraz niebieskich smoków.

Większość Borealnej Tundry pokrywa lód. Tuskarzy są najbardziej dominującym gatunkiem w krainie, jednak trzymają się blisko swoich osiedli, a podróżnicy mogą wędrować całymi dniami nie spotykając żywej duszy. Tuskarzy przede wszystkim interesują się rybactwem, polowaniem na wieloryby i ochroną swych wiosek. Nieustannie ścierają się z trollami Drakkari, a nawet z zastępami nerubian, z którymi walczą z wielką zaciętością, unikając jednak starcia bez wyraźnego powodu. Drakkari wędrują po Tundrze, jednak czynią to w małych oddziałach lub wręcz samotnie przemierzając pustkowia. Nie zbudowali tu sobie miasta, lecz mają kilka obozów, na tyle małych, że nawet nie nadano im nazw. Od czasu do czasu nękają tuskarrów, jednak ci nie pozostają im dłużni. W niewielkich grupach można spotkać tu również nerubian, szczególnie na północnym wschodzie krainy, oraz nagi na południu, wokół Ruin Riplash. Nierzadko na niebie można dostrzec niebieskie smoki, które zapuszczają się na te tereny ze swojej wyspy Coldarry. W krainie sporo jest również zwiadowców Plagi.

Borealna Tundra nie jest ważną częścią Northrend. Jest zbyt odizolowana i jałowa, by stanowić obiekt pożądania, a rozbudowana linia brzegowa jest niemożliwa do obrony. Tuskarzy cenią sobie właśnie długie wybrzeża, a nagi z Ruin Riplash mogą z daleka obserwować, co się dzieje na oceanie na południu. Drakkari polują na tych terenach, bo łatwo tu o łup, gdyż zwierzyna nie ma się gdzie schować. Reszta ras raczej trzyma się wschodnich rubieży kontynentu, preferując bardziej zalesione krainy.

Obie główne frakcje wzniosły w Borealnej Tundrze swoje bazy, a kraina jest przedmiotem nieustannego sporu między nimi. Dzięki żółwiej łodzi odpływającej z Unu'pe i po przesiadce w położonym na Smoczym Cmentarzysku Porcie Mo'aki można dostać się do drugiej strefy startowej w Northrend, Wyjącego Fiordu. Murloki w krainie są dosyć nietypowe, w porównaniu do swych agresywnych kuzynów z pozostałych kontynentów, gdyż potrafią mówić i są względnie przyjaźnie nastawione. Po wykonaniu kilku zadań dla D.E.H.T.A. można nawet z nimi handlować i naprawiać ekwipunek. Oferują one również zadania związane ze skażonym obozem ich pobratymców położonym w pobliskiej zatoczce.

HistoriaEdytuj

Sądząc po architekturze w krainie, pierwsi w Borealnej Tundrze byli nerubianie. Jednakże zabudowania te mogły być częścią podziemnego królestwa Azjol-Nerub, które zostały wyniesione na powierzchnię na przykład na skutek trzęsienia ziemi, chyba że był to nerubiański eksperyment mający na celu zbadanie możliwości mieszkania na powierzchni. Jeśli ta druga teoria jest prawdziwa, to eksperyment zakończył się niepowodzeniem, gdyż po osiedlu zostały tylko ruiny.

Następni byli tuskarzy, Kaskala jest ich najstarszą osadą o kilkusetletniej historii, a kolejne osiedla powstawały wokół nowych rodów. Pojawienie się Drakkarich wiąże się już z czasami bardziej współczesnymi, przez co nie mają oni jeszcze swojej stałej siedziby. Plaga pojawia się tu relatywnie rzadko, a jej agenci starają się nie pozostawać tutaj na długo, a raczej tylko prowadzić zwiad w poszukiwaniu nowych rekrutów i potencjalnych zagrożeń.

W czasach World of Warcraft: Wrath of the Lich King Horda wybudowała swoją bazę w Pięści Wojennej Pieśni, którą dowodzi Mag'harski syn Groma Hellscreama, Garrosh Hellscream. Horda zawarła pakt z lokalnymi tuskarrami, którzy pozostają w nieustannym oblężeniu ze strony nag z Ruin Riplash. Nagi te mają zamiar użyć magicznych generatorów do stopienia otaczających czap lodowych, chociaż ich plany zostały ostatnio pokrzyżowane przez kvaldirów, klan vrykuli, który nęka również tuskarrów. Garrosh i jego siły natrafili również na tajemniczą rasę taunka, dalekich kuzynów taurenów, o których myślano, że już dawno nie żyją.

GeografiaEdytuj

Borealna Tundra jest rozległa, płaska i chłodna. Krajobraz jednak jest zróżnicowany. Na południu dominują trudne, lecz zdatne do uprawy gleby, które w centrum ustępują miejsca gorącym źródłom. Na zachodzie zdradliwe klify górują nad wodami Zachodniego Ryftu. Północ to porośnięte trawą niewysokie wzgórza, a wschodnie, pokryte śniegiem, rubieże są najbardziej niebezpiecznym rejonem krainy.

W północno-wschodnim krańcu krainy tundra ustępuje miejsca łańcuchowi górskiemu otaczającemu Jezioro Wintergrasp, wielki zamarznięty akwen oddzielający krainę od Smoczego Cmentarzyska i Lodowej Korony. Jedynym sposobem okrążenia gór jest przejście przez Cmentarzysko lub przez Basen Scholazar, a żadna z tych dróg nie należy do łatwych. Jednak trasa ta jest równie niebezpieczna dla armii, więc góry stanowią naturalną barierę ochronną dla Borealnej Tundry.

W Borealnej Tundrze niewiele roślin jest w stanie przeżyć. Hulający po pustkowiach wiatr potrawi zerwać ciało z kości, a ludzie rzadko kiedy są w stanie usłyszeć jeden drugiego, zakłócani przez podmuchy. Na wschodzie ostało się niewiele drzew i raczej nie przypominają one swych dumnych i smukłych kuzynów z dalekiego wschodu kontynentu. Po równinach biegają wilki, zające, lisy, a nawet niedźwiedzie, jednak większość życia spotykana jest nad wodą i w niej.

Na północnym zachodzie wznosi się wysoki płaskowyż Coldarra. Jest on na tyle wyniosły, że jest pokryty śniegiem przez cały rok. Ostatnio wyspę nawiedziły niepokojące wstrząsy. Geologowie obawiają się, że pojawiające się ryfty i spękania moga rozerwać Coldarrę na kawałki, co z kolei może mieć katastrofalne skutki dla stabilności nie tylko Borealnej Tundry, lecz również dla całego Northrend.

Mapa i subregionyEdytuj

WorldMap-BoreanTundra

Mapa Borealnej Tundry

The Abandoned Reach

 · Amber Ledge · Beryl Point · Blistering Pool · Bloodspore Plains · Bor'gorok Outpost · The Borean Wall · Charred Rise · Coast of Echoes · Coldarra · Coldrock Quarry · D.E.H.T.A. Encampment · Death's Stand · Den of Dying · The Dens of Dying · Echo Cove · Farshire · Farshire Lighthouse · Farshire Mine · Festering Pools · Fizzcrank Airstrip · Fizzcrank Pumping Station · The Flood Plains · Frozen Reach · Gammoth · Garrosh's Landing · The Geyser Fields (Mid Point Station · North Point Station · South Point Station · West Point Station) · Glimmer Bay · Kaskala · Kaw's Roost · Lake Kum'uya · Magmoth · Mightstone Quarry · Nasam's Talon · Naxxanar · The Nexus · Njord's Breath Bay · Pal'ea · Plains of Nasam · Ruins of Eldra'nath · Riplash Ruins · Riplash Strand · Sands of Nasam · Scalding Pools · Shrine of Scales · Spire of Blood · Spire of Decay · Spire of Pain · Steam Springs · Steeljaw's Caravan · The Stormbreaker · Talramas · Taunka'le Village · Temple City of En'kilah · Torp's Farm · Transborea · Transitus Shield · Unu'pe · Valiance Keep · The Wailing Ziggurat · Warsong Farms Outpost · Warsong Granary · Warsong Hold · Warsong Jetty · Warsong Slaughterhouse · The Westrift · Winterfin Caverns · Winterfin Retreat · Winterfin Village----

Frostbridge (RPG)

TransportEdytuj

Alliance 15 Trasy lotu z Fizzcrank Airstrip

Alliance 15 Trasy lotu i łodzie z Valiance Keep

Horde 15 Trasy lotu z Bor'gorok Outpost

Horde 15 Trasy lotu z Taunka'le Village

Horde 15 Trasy lotu i zeppeliny z Warsong Hold

Neutral 15 Trasy lotu z Amber Ledge

Neutral 15 Trasy lotu z Transitus Shield

Neutral 15 Trasy lotu z Unu'pe

InstancjeEdytuj

Nazwa instancji Poziom Wielkość drużyny Przybliżony czas przejścia
The Nexus 71-73 5-osobowa 45 minut - 1 godzina
The Oculus 80 5-osobowa 45 minut - 1 godzina
Eye of Eternity 80 10-25-osobowa 10 minut

Krainy przyległeEdytuj

Nazwa krainy Frakcja Poziom Kierunek Dostęp
Dragonblight Neutral 15 71-74 Wschód Pieszo, na pokładzie łodzi z Unu'pe lub trasą lotu
Sholazar Basin Neutral 15 75-78 Północ Pieszo lub trasą lotu
Wintergrasp Neutral 15 PvP Północny wschód Tylko za pomocą latającego wierzchowca
Stormwind Alliance 15 Południowy wschód za oceanem Na pokładzie łodzi z Valiance Keep do Stormwind Harbor
Orgrimmar Horde 15 Zachód za oceanem Na pokładzie zeppelina z Warsong Hold do Orgrimmar

Ważne postacieEdytuj

Zobacz także: Borean Tundra NPCs

Horda

Przymierze

ZadaniaEdytuj

Główny artykuł: Borean Tundra quests

Główne ciągi fabularne dotyczą licznych konfliktów toczących się w krainie. Lokalni tuskarzy i taunka zostali wygnani ze swoich wiosek przez kvaldirów. Biesy podziemi wykopały liczne wyjścia z tuneli wokół Pięści Wojennej Pieśni i Fortu Rycerstwa. Zauważono również agresywne działania ze strony lokalnych magnataurów. Z kolei gnomy Syczącej Korby zmagają się z nienawidzącym cielesnych istot horrorem, który został nasycony porzuconą technologią tytanów.

Aby rozprawić się z tymi zagrożeniami, gracze odkryją również liczne intrygi polityczne. Pojawiają się pierwsze zarysy konfliktu pomiędzy wolvarami a Wyroczniami, w którym obie grupy zmagają się z murlokami z plemienia Zimowej Płetwy. Organizacja znana jako Druidzi dla Etycznego i Humanitarnego Traktowania Zwierząt rekrutują każdego, kogo mogą, by doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości kłusownika Nesingwary'ego. Czarodzieje z Dalaranu badają dziwne zachowanie magii w rejonie Bursztynowej Półki.

Wreszcie pojawia się wiele wyzwań, podczas jednego z nich gracze zmierzą się z tajemniczą postacią znaną jako Książę Valanar rezydujący w dryfującej nad krainą nekropolią Naxxanar.

SurowceEdytuj

Ruda

Zioła

Dzikie stworzeniaEdytuj

Rzadkie stworzeniaEdytuj

W Borealnej Tundrze występują następujące stworzenia, których zabicie wymagane jest do osiagnięcia Money achievement Northern Exposure.

UwagiEdytuj

  • Termin "Borealny" pochodzi z greki i oznacza "północny".

GaleriaEdytuj

Grafiki koncepcyjneEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.