World of Warcraft Wiki
Advertisement
World of Warcraft Wiki

Bael Modan

Bael Modan jest ogłaszana przez niektórych jako nowy dom krasnoludów i gnomów w Kalimdorze. Bael Modan (Czerwona góra w krasnoludzkim) to nazwa, którą krasnoludy z Ironforge nadały osiedlu. Z populacją oscylującą wokół 800 osób jest to największa forteca Przymierza na Sawannie. Jest ona pełna solidnych kamiennych murów i wież strażniczych bronących wejścia do jaskini prowadzącej w głąb góry. Obozowisko zaraz za murami oferuje schronienie karawanom Przymierza i podróżnikom wędrującym przez Sawannę. Składy jedzenia i zapasów są łakomym kąskiem dla oddziałów wojennych centaurów i rozbójników kolcozwierzy, jednak jak narazie zaufane strzelby krasnoludów i ich moździerze skutecznie odpierają ataki.

Za drugim murem znajduje się największa krasnoludzka strefa wykopaliskowa w Kalimdorze. Niemal tysiąc krasnoludów pracuje tutaj przez całą dobę, by odkrywać najważniejszy zespół ruin tytanów od czasów odnalezienia Uldaman na kontynencie Wschodnich Królestw. Podróżnicy są mile widziani w Bael Modan, jednak nie między ruinami. Niewielu nie-krasnoludów dostąpiło zaszczytu ich oglądania. Krasnoludy jednak rewanżują ten brak zgody strawą i dobrym miejscem do spania, prosząc w zamian jedynie o opowieść. Nieustannie krasnoludzcy strzelcy patrolują ulice i uważnie obserwują wszystkich gości, obawiając się złodziei chcących zagarnąć artefakty Tytanów.

Ci, którzy odwiedzą Bael Modan, zobaczą, że krasnoludy nie zapomniały o tradycyjnych broniach od czasu wynalezienia prochu. Prowadzą one turniej zimowego przesilenia, w którym najwyższe nagrody - wspaniałe hełmy z brązu - są wręczane najzręczniej posługującym się toporem i młotem.

Gdy krasnoludy dowiedziały się o przybyciu ich starych przyjaciół, gnomów, do Theramore, zaprosiły ich do osiedlenia się w ich nowym domu, Bael Modan i pozwalając tam prowadzić badania i majstrować, gdy sami ruszą do pracy. Gnomom Theramore wydawało się zbyt tłoczne i politycznie naładowane, więc z radością przyjęły zaproszenie krasnoludów. Na chwilę obecną najwięcej gnomów w Kalimdorze przebywa odosobnionych w Bael Modan (wciąż opłakując stratę swego miasta Gnomeregan), jeszcze nie deklarując oficjalnie swojej obecności na kontynencie. Obecnie podróżujący gnom w Kalimdorze jest rzadkim widokiem. Nieliczne gnomy żyjące w Bael Modan są zorganizowane na kształt społeczeństwa żyjącego w Ironforge.

Obszar wykopaliskowy Bael Modan i pobliski fort Bael'dun są dowodzone przez generała Twinbraida, Heggina Stonewhiskera, Badacza Khazgorma, Malgina Barleybrewa, Kapitana Gerogga Hammertoe'a i lorda Cyrika Blackforge'a.

Oddział krasnoludów z Bael Modan wyruszył na zachód, do Mulgore, by założyć tam następną strefę wykopaliskową.

Ruiny Tytanów[]

Baelmodan1.jpg
Baelmodan2.jpg
Baelmodan3.jpg

Ponad 100,000 lat temu istoty znane jako tytani budowali wspaniałe laboratoria w całym Azeroth. Bael'dun było jednym z takich miejsc. Tytani zaszyfrowali swoje badania na pokrytych platyną dyskach, zapisanych w runicznym języku obecnie zapomnianym przez wszystkie śmiertelne rasy. Obszar Bael Modan służył im jako miejsce składowania tych dysków, zanim spakowali większość swego wyposażenia i odeszli. Khaz'goroth był zarządcą tego miejsca i prowadził je niemal 100,000 lat temu, gdy tytani zaniechali swoich operacji. Nieliczni strażnicy pozostali, by chronić składowisko przez wieczność, a tytani zapieczętowali wejscie. Jednym z tych strażników był Acheras Kustosz, który miał zachować działalność składu i oczekiwać na powrót swego pana.

Jednostka była niegdyś wielopoziomowym kompleksem nad- i podziemnym otoczonym przez mur forteczny. Siły geologiczne i niestabilność powoli ukrywały całą jednostkę pod ziemią. Przez tysiąclecia ruiny tytanów opadały coraz głębiej i głębiej w głąb góry. Trzęsienia ziemi i przesunięcia terenu rozczłonkowały ruiny na kilka dużych obszarów i je od siebie oddzieliły, czasami setkami stóp odległości na wielu różnych poziomach góry. Naturalne tunele i jaskinie powstały wokół ruin, gdy erosja i czas odegrały swą rolę. Obszar jest obecnie wielką dziczą zamieszkaną przez okrutne stworzenia, w typo potężne plemię centaurów Kolkar.

W Bael Modan można zobaczyć Dom Stwórców.

Latające machiny[]

Bael Modan posiada liczne latające machiny. Jeden z najbardziej uzdolnionych pilotów w Azeroth, lord Cyrik Blackforge jest ich zarządcą. Gann Stonespire prosi dzielnych podróżników z Hordy, by zniszczyli je ładunkami wybuchowymi.

Gnomi mistrz Gaeval Thunderblast również spędza swój czas w Bael Modan, pracując nad swoim statkiem, Zestalonym Piorunem, i ucząc nowych mistrzów sztuki walki podniebnej.

Konflikty z taurenami i centaurami[]

Bael Modan było świadkiem wielu konfliktów z innymi rasami, które mieszkają na Sawannie. Z każdym mijającym dniem Bael Modan rośnie w siłę, gdy jego mieszkańcy wznoszą fortyfikacje, a nowe krasnoludy i inni członkowie Przymierza przybywają, by się tu osiedlić.

Taureni[]

Krasnoludy i gnomy cierpią ciągłe ataki ze strony Hordy, głównie z inicjatywy taurenów z pobliskiego Mulgore. Bael Modan znajduje się nieopodal dawnej taureńskiej wioski, jednak w czasie konfliktów krasnoludzko-taureńskich (wywołanych przez krasnoludy kopiące w poszukiwaniu artefaktów tytanów w ziemi, którą taureni uważają za świętą) większość taurenów została zabita lub zmuszona do opuszczenia ziem ich przodków. Ich dawna wieś została zniszczona przez krasnoludzkie machiny górnicze. Gann Stonespire, tauren, który często wędruje pobliskimi drogami, próbował dyplomatycznego rozwiązania, jednak zawiódł; obecnie szuka zemsty przez nasyłanie poszukiwaczy przygód z Hordy, by walczyli z krasnoludami.

Centaury[]

Niebezpieczeństwa nie powstrzymały krasnoludów z Ironforge przed założeniem fortecy nieopodal ruin tytanów w Bael Modan. Centaury organizowały już kilka rajdów przeciwko nim, jednak zawsze były odpierane. Zwiadowcy donoszą, że tym razem jednak zbierają inne plemiona, by wyprowadzić duży atak, jednak krasnoludy nie są tego nieświadome.

NPC w Bael Modan[]

 • 16px Prospector Khazgorm <Explorers' League>
 • 16px16px Bael'dun Excavator
 • 16px Bael'dun Foreman
 • 16px Malgin Barleybrew <Bael'dun Morale Officer>
 • 16px Heggin Stonewhisker <Bael'dun Chief Engineer>
 • 16px Captain Gerogg Hammertoe <Bael'dun Captain of the Guard>
 • 16px Bael'dun Soldier
 • 16px Bael'dun Rifleman
 • 16px Bael'dun Officer
 • 16px General Twinbraid
 • 16px Lord Cyrik Blackforge
Advertisement