World of Warcraft Wiki
Advertisement
World of Warcraft Wiki

Aiden Perenolde był królem narodu Alterac. Był on cichym człowiekiem o brązowych, poprzetykanych siwizną, włosach i orzechowych oczach. Wzrastał w dobrobycie, niczego mu nie brakowało. Kochał swój dom w Górach Alterac, jednak jego oczy często zwracały się ku miastu Lordaeron. Nie miał żadnych praw do tronu Lordaeron, nawet gdyby wszyscy z linii dziedziczenia by tajemniczo zmarli. Był on jednym z przywódców ludzi na radach formujących Sojusz Lordaeron. Gdy Horda najechała Lordaeron, dostrzegł on swoją szansę na zagarnięcie klejnotu Sojuszu dla siebie. Jego nacja była jedną z najsłabszych biorących udział w Drugiej Wojnie. Lord Aiden Perenolde i reszta możnych domów z Alterac w tajemnicy sprzymierzyli się z orkami w zamian za władzę. Obawiał się o bezpieczeństwo swoich ludzi, więc zdradził Sojusz przez dostarczenie ważnych informacji Doomhammerowi i Hordzie. Perenolde wzniecił powstanie chłopskie w Ręce Tyra, by przykryć działalność wydobywczą Hordy w regionie. Porwał on czarodziejów z Dalaranu i wysłał piratów, którzy mieli zamordować sir Uthera Przynoszącego Światło, dzięki czemu chciał się pozbyć kierownictwa Zakonu Srebrnej Dłoni.

Jednakże jego zdrada została odkryta, a Alterac spłonęło w ogniu gniewu pozostałych państw Sojuszu. Perenolde został ujęty i osadzony w więzieniu. Jednak krótko potem został przeniesiony do aresztu domowego, a jego państwo zostało przejęte przez Sojusz. Jako niepodległy król nie mógł zostać wygnany, stracony lub nawet uwięziony (by nie niepokoić pozostałych królów, że mogliby zostać podobnie potraktowani za każdą różnicę zdań). Inni królowie naciskali na niego, by abdykował, gdyż wtedy mógłby zostać stracony jako niższy możny. Jednakże Perenolde odmówił wiedząc, że skończyłoby się to dlań śmiercią. Czasowo Alterac dostało się pod zarząd rady Sojuszu Lordaeron. Podczas ataku orków na Nowe Stormwind podczas odwrotu Hordy, ludzie Perenolde'a przejęli Księgę Medivha, by później móc jej użyć jako karty przetargowej. Ostatecznie Perenolde przehandlował ją w zamian za oczyszczenie jego ziem z oddziałów Stromgarde i Lordaeron. Smok Skrzydła Śmierci zaatakował koszary, w których przechowywano artefakt. Syn Perenolde'a, Aliden był zniesmaczony działaniami ojca, wiedząc, że przyniesie to tylko zniweczenie działań mających na celu oczyszczenie imienia rodziny. Po naradzie Perenolde został ogłoszony zdrajcą, jego ludzie zostali wygnani, a na niego samego nałożono karę śmierci.

Kiedy możni zostali wygnani ze swoich ziem na Wyżyny Arathiańskie po porażce Hordy, Aiden wiedział, że jeśli nie będą działać wspólnie, zginą. Lord Perenolde zdał sobie sprawę, że musi podjąć drastyczne działania, by odzyskać swoją ziemię. Gdy Płonący Legion i Plaga rozpoczęły atak na Lordaeron, nie popełnił po raz drugi błędu wiązania się z wrogiem, lecz wykorzystał zaangażowanie Przymierza i powrócił na swoje ziemie. Opuszczeni i przerażeni mieszkańcy, ludzie, którymi niegdyś władał, byli przerażeni i stawiali niewielki opór, bardziej zaniepokojeni piekielnymi bestiami wędrującymi przez ich ziemie. Gdy Perenolde odzyskał władzę nad swoimi ziemiami i domenami swoich sąsiadów, zapałał chęcią ukarania Przymierza (nie było ważne, że było ono zniszczone po upadku Lordaeron). Udało mu się skłonić możnych do zagarnięcia coraz większej ilości ziem i obecnie Syndykat włada w dużej części Gór Alterac i Wyżyn Arathiańskich. Zdawał sobie sprawę, że musi się nieustannie strzec przed zakusami możnych, jednak przez kilka lat był niekwestionowanym samozwańczym przywódcą Syndykatu. W tym czasie miał 66 lat, był ciemnoskóry i niebieskoooki. Ostatecznie został złapany i osadzony w więzieniu. Udało mu się uciec z podmokłej celi (gdzie niewątpliwie by zginął). Obecnie lord Aliden Perenolde, syn Aidena, prowadzi Syndykat, by odzyskać swoje ziemie.

Pozycja Alidena nie jest jednak silna, gdyż o władzę musi rywalizować ze swoją siostrą i kuzynem.

Wiadomo, że Aiden Perenolde był uzależniony od pyłowego kwiatu.

Proklamacja i groźna Uthera[]

NIECH BĘDZIE WIADOME, że indywiduum znane jako Lord Aiden Perenolde i każdy jego znany sojusznik (zobacz załączoną listę), poprzez swoje zaangażowanie w sojusz z okrutną Hordą podczas wojny i zdradzieckie poczynania wobec Sojuszu i jego mieszkańców, zostanie odparty ze wszystkich ziem, włości i dóbr i zostanie ogłoszony jako zdrajca Sojuszu. Zostają oni pozbawieni wszystkich praw obywatela Sojuszu. W rzeczywistości zostają oni ogłoszeni wrogami wszystkich obywateli Lordaeron. Niech żadni dobrzy ludzie żyjący na tych ziemiach nie okazują im gościnności, miłosierdzia i schronienia. Weźcie pod uwagę honor, z jakim traktowali oni Sojusz i nie traktujcie ich lepiej.
Niech się stanie, siedemnastego roku nowego Sojuszu.
Sir Uther Przynoszący Światło z Zakonu Srebrnej Dłoni
-Proklamacja Uthera dotyczy zdradzieckich możnych, znanych później jako Syndykat.

Spekukacje[]

Nie jest wiadome, czy Baron Perenolde miał być krewnym rodziny Perenolde, czy samym Aidenem Perenoldem. Jednak jeśli Aiden był żywy podczas wydarzeń z Warcraft III, jest to mało prawdopodobne. Może on być również bratankiem wspomnianym w powieści Dzień Smoka (który nosi imię Isiden).

Advertisement