Wowwiki Norge
Advertisement

De vansirede, eller Krokul på draeneisk, er efterkommerne fra de draenei som en gang bode i Outland. Den største gruppen vansirede i Outland, Ashtongue Deathsworn, er for tiden ledet av Akama. Enkelte draenei (slik som med orkene) fikk merke demonenes fryktelige innvirkning på kroppen; akkurat som orkene ble de forandret av demonenes herjinger. Selv om de har mistet mye av sine tidligere slagkraft, er De vansirede fortsatt en betydelig fare for Illidans fiender i Outland. Det kan nesten virke som et mirakel at De vansirede har klart å bevare sin sjamanistiske kulturarv, selv om ingen kan med sikkerhet stadfeste hvor mange av deres tradisjoner som fortsatt er intakt. Fra trygt bak murene i sine forskansede landsbyer i Outland hersker de over sine artsfrender, De fortapte.

Advertisement