Wowwiki Norge
Advertisement

Tree of Life har ein aura der apillere i din gruppe for 20% meir healing og av din totalt Spirit, din fart er redust med 20% og du kan kaste bare noen enkelte magier som er bestemt for denne formen, og du kan ikkje bli transformed til ein dyr av mage

Advertisement