Wowwiki Norge
Advertisement

Thrallmar er en stor Horde utpost i Hellfire Peninsula, Outland. Den ble grunnlagt og nå ledet av Nazgrel, kommandør over Thrall's sikkerhetsstyrker, som en mulighet til å skaffe ressurser og ha en del kontroll over hva som skjer i det demon-infiserte område. Beboerne av byen er en egen faction; reputation høynes ved å gjøre quest for dem. Disse questene involverer generelt å drepe fel orker i Hellfire Citadel.

Advertisement