Wowwiki Norge
Advertisement

Sylvanas Windrunner


Sylvanas Info 2.JPG

Lady Sylvanas Windrunner er en level ?? fraksjons leder som befinner seg i the Royal Quarter i Undercity. Hun er grunnleggeren av The Forsaken, hun er for tiden alliert med Horden. Hun ga seg tittelen the Dark Lady, Queen of the Forsaken, som er en tileggs tittel til den orginale, the Banshee Queen.

Som lederen av The Forsaken og Hordens styrker i Eastern Kingdoms ansees hun å være et militærisk geni. Sylvanas er den andre datteren i Windrunner klanen, Alleria og Veressa er hennes søstre.. Hun var Jeger General i høy alv kongedømmet Quel'Thalas. Hun ledet høy alv styrkene i forsvaret mot Arthas vandøde hær når han innvaderte Quel'Thalas. Hun kjempet tappert men ble beseiret og tatt til fange av Arthas. Her blir hennes sjel torturert og fordreid og blir en av Lich Kings slaver. Arthas gjorde dette som en evig hevn, Sylvanas søker fremdeles hevn over hva Arthas gjorde med hun og hennes folk.

Etter tid begynte Ner'zhul og miste deler av sin makt det gjorde at Sylvanas og flere bansheer fikk sin vilje tilbake og var ikke lengre slave for the Lich King.

Etter at Sylvanas ble fri fra Lich Kings jern vilje fikk Sylvanas makt til å lede sine egne vandøde styrker mot the Dreadlords som hadde tatt kontroll over Nordlige Lordaeron. Etter flere kamper klarer hun å beseire the Dreadlords og tar kontroll over Nord Lordaeron. Mens kampene foregikk støtte hun på Dreadlorden Varimathras som hun fikk valget om å drepe men han tryglet om å få leve og lovet henne å være hennes hjelper og tjener noe som hun aksepterte. Hun oppkalte hæren sin the Forsaken og erklærte seg selv som Dronning. Under hennes kommando klarte the Forsaken å slå tilbake å fjerne svøpen og the Scarlet Korstoget fra nord Lordaeron. Sylvanas er et utmerket leder, taktiker og kan bruke demonisk magi som å mane frem skjeletter, suge til seg livskraft og kontrollere andre personer. Sylvanus er meget begavet i mottakelse av såkalt bukkake, hvorpå hun den 3. solmåneverv lørtordag i vårherres år mottok flere liter av Varian Wrynn, såkalt fordi han måtte "tømme seg".


Biografi:[]

Sylvanas var et medlem av den fremstående Windrunner klanen. Hennes søsken Alleria, Veressa, Lirath og minst to andre brødre levde på Windrunner Spire i Eversong skogen. Sylvanas ble med i skogsvokterene og etter tid ble deres leder og fikk rangen Ranger General of Silvermoon.

Den andre krigen:[]

Under den andre krigen ble mesteparten av høy alv styrkene sendt for å hjelpe Alliansen. En stund etter dette begynte Eversong skogen på mystisk vis å brenne, det viste seg at Horden var på full gang til å invadere kongedømmet Quel'Thalas. Sylvanas eldre søster Alleria klarer å varsle Sylvanas om the Hordens invasjons planer og etter mange kamper måtte Horden se seg slått. Kort etter ble the Dark Portal ødelagt og krigen var over. Sylvanas yngste bror Lirath ble drept da Horden angrep Windrunner klanen Alleria sverget å hevne lillebrorens død.

Svøpens Innvasjon[]

Sylvanas slåss mot svøpens invasjon

Etter at høy alvene meldte seg ut fra Alliansen fikk skogsvokterene oppgaven med å forsvare kongeriket mot fiender som truet Quel'Thalas. Tiden gikk og men ikke annet enn Murlocs, Troll og Gnolls dukket opp. Sylvanas var fremdeles på vakt og tenke at freden kunne være kortvarig.

Så kom dagen hun hadde fryktet så lenge da Arthas, Forræderen av Lordaeron ankom Quel'Thalas med en hær av vandøde. Han startet med å angripe små landsbyer i nærområdet drepte alle han kom over. Sylvanas og hennes tropp rykket ut for å prøve å jage han ut av kongeriket men styrkene hans var alt for store. Sylvanas og hennes tropper trakk seg derfor lengre inn i Quel'Thalas for å prøve å forsvare Quel'Thalas Indre port. Sylvanas valgte ødelegge broen som ledet inn til kongeriket for så låse porten med tre måners nøkkelen. Tre måners nøkkelen ble ødelagt og de tre delene ble gjemt dypt inne i skogen. Arthas klarer å få samlet alle delene av nøkkelen og leder hæren sin inn i hjertet av Quel'Thalas og dens hovedstad Silvermoon. Sylvanas sendte springere for å varsle Silvermoon om invasjonen men springerene kom aldri fram. Sylvanas og hennes tropper prøver å slåss seg fri men Arthas sin hær var alt for stor og Sylvanas blir drept av Arthas. Etter Sylvanas død fikk Lor'themar Theron midlertidig kommandoen over Quel'thalas forsvars styrke i kampen mot svøpen.

Den viljeløse bansheen:[]

Den offisielle historien om Sylvanas død var at hun ble drept i kampen mot svøpen da Arthas invaderte Quel'Thalas og hennes kropp ble brent til aske. Men den sanne historien var helt anerledes.

Sylvana the Banshee queen, fan art

Den sanne historien var at, Sylvanas ikke ble drept men ble tatt til fange av Arthas. Hun var så vidt i live da hun ble tatt til fange og ble ført til Arthas. Sylvanas protesterte om å få en fredfull død noe Arthas mente det var det siste hun skulle få etter alt hun hadde gjort mot han. Sylvanas ble ført ned til tortur kammeret der hennes sjel ble torturert og fordreid. Etter all torturen ble Sylvanas en av de første Høy Alv bansheene og en slave av Lich King. I hennes vandøde tilstand hjalp hun Arthas sine tropper i angrepet på hennes kjære Silvermoon for å sikre solkilden til svøpen.


The Dark Ranger:[]

Mens Arthas gjorde mesteparten av Nordlige Lordaeron til Plaguelands hadde Sylvanas allerede returnert til sin gamle kropp og blitt en vandød skapning. Når hun returnerte til sin fysiske kropp innså hun at verden vil aldri høre på henne nå. I raseri gikk hun over til demonisk magi som nå var mye mer naturlig enn det hadde vært før. Hun endret sin tidligere skogvokter kunnskap og lagde en ny mørkere versjon av skogsvokteren. The Dark Rangers var født.

Sylvanas ble en av Arthas sine generaler og fikk i oppgave å overvåke Lordaeron sammen med Kel'Thuzad. Sylvanas og Kel'Thuzad ble nøye overvåket av Dreadlordene som var stasjonert i Lordaeron for å forsvare den i Legionens navn. Etter at Archimonde ble beseiret i kampen om Mount Hyjal, Sylvanas fikk nyhetene temmelig raskt men dreadlordene ignorerte sin mesters død.

Varimathras, Detheroc og Balnazzar, de tre hoved dreadlordene som overvåket Lordaeron fikk seg en overraskelse da Arthas en dag stormet inn i deres festning og fortalte om Legionens tap i forsøk om å ta kontroll over svøpen. Dreadlordene flyktet i raseri men var ikke usikre på det var verdt å miste livet i forsøket på å sloss mot Arthas.

Arthas møtte sine tjenere og ga ordre om at all liv skulle fjernes fra Lordaeron til hyllest for Ner'Zhul. Kel'Thuzad informerte Arthas om at de overlevende menneskene prøver å flykte til Alterac Fjellene. Arthas og noen av hans generaler stasjonerte seg på potensielle fluktruter slik at ingen kunne flykte fra Lordaeron.

Dagren The Orcslayer og hans kompanjonger prøvde alt for å lede de siste overlevende ut av Lordaeron, men Sylvanas og hennes Banshees sørget for at alt gjenværende sivilisasjon ble fjernet. I et siste slag ankom Sylvanas, Arthas og Kel'thuzad hovedkvarteret til Paladinene,etter dette slaget var alt liv i Lordaeron utryddet.

Dronning av the Forsaken:[]

Rundt denne tiden begynte Ner'zhul å miste mye av sin makt noe som resultere at Ner'Zhul mistet kontroll over Sylvanas og et stort antall banshees. Hun ungikk å si dette til Arthas og Kel'Thuzad om dette og forsatte å tjene Arthas. Dreadlordene kontaktet Sylvanas etter en stund og forklarte at de viste hvorfor Ner'Zhul og Arthas begynte å miste sine krefter. The Nathrezim planla å slå til mens Arthas var svak og ta over Lordaeron igjen, Sylvanas gikk med på å hjelpe Dreadlordene men det skulle skje på hennes egne betingelser.

Dreadlordene planla å drepe Arthas i hovedstaden, men Sylvanas la en plan vis Arthas skulle prøve flykte ville hennes banshees lede han til et sted i skogen der Sylvanas skulle drepe han. Arthas klarte å overleve Dreadlordenes bakholdsangrep og flyktet ut av hovedstaden og inn i skogen. Når de kom til stedet som planlagt drepte Bansheene vaktene til Arthas, Sylvanas som var skjult dypt inne i mørket skjøt Arthas med en spesial laget pil som skulle paralysere han. Arthas var rasende over Sylvanas forræderi og forlanget at hun drepte han fort, men Sylvanas nektet å vise han nåde etter alt han hadde gjort mot henne. Sylvanas skulle akkurat til å starte med sitt arbeid da Kel'Thuzad dukker opp. Kel'Thuzad drepte alle bansheene til Sylvanas og jager henne bort.

Etter dette reiste Arthas til Northrend etter kall fra the Lich King. Kel'Thuzad ble igjen i Lordaeron og Sylvanas og hennes søstre flyktet. Men Sylvanas hadde fremdeles en dårlig følelse, enda hun var fri Ner'Zhul var hun og hennes lojallister fremdeles misfostrede monstre. Hun tenkte veldig mye på fremtiden og hva hun skulle gjøre da Varimathras dukker opp og gir henne en invitasjon. Dreadlordene inviterte Sylvanas og hennes Bansheer til å bli med i deres nye organisasjon og hjelpe dem i deres planer om å ta over Lordaeron igjen. Hun sa at hun og Bansheene klarte seg fint alene og trengte ikke å være med i noen slags organisasjon, hun ba derfor Varimathras å la dem være i fred. Varimathras advarte henne at de som ikke var med i deres organisasjon ville bli kastet til side noe som ikke skremte Sylvanas. Hun viste nå at et angrep vil dukket opp om ikke alt for lenge. Hun utforsket området der hun fant flere leiesoldater som ville passe godt til hennes hær. Med sine nye allierte falt Varimathras for hennes makt, men når hun konfronterte han tryglet han om få leve og sa at han ville tjene henne. Sylvanas viste at det var en stor risiko å stole på han men hun følte at hun kunne kontrollere nok til å fullføre hennes hensikter.

Sylvanas hær gikk nå mot Detheroc, Detheroc hadde fått seg en liten marionett Garithos og hans menn og brukte dem for å forsvare seg selv. Sylvanas infiltrerte Detherocs base og drepte alle hun støtte på. Sylvanas konfronterte Detheroc og drepte han, Garithos og hans men var nå fri fra Detherocs kontroll. Hun så en mulighet i Garithos og hans men, de angikk en avtale at vis han hjalp Sylvanas og Varimathras drepe Balnazzar skulle de få Lordaeron Garithos gikk med på avtalen.


Garithos angrep bak inngangen til byen mens Sylvanas og Varimathras angrep fronten. Etter som de gikk inn i byen fant Sylvanas flere gjenstander som hadde tillhørt Lordaerons kongelige familie disse brukte hun til å nå sitt mål. Balnazzars hær måtte til slutt se seg beseiret og Sylvanas og Varimathras konfronterte Balnazzar. En Dreadlord har ikke lov til å drepe en annen det strider imot deres regler så Sylvanas brukte dette for å teste Varimathras lojalitet for henne, Sylvanas kommanderte Varimathras til å drepe Balnazzar noe som Varimathras gjorde. Garithos kom til Sylvanas og Varimathras og sa at deres oppgave var nå fullført så Garithos beordret Sylvanas og Varimathras om å forlate Lordaeron. Sylvanas hadde såklart ingen hensikter om å gi han Lordaeron og så hun ba Varimathras å drepe han, Varimathras gjorde dette uten å tvile

Med alle deres fiender død, Sylvanas erklærte at hun og Varimathras skulle herske over plaguelands og lede the Forsaken.

Manga/Tegneserie:[]

Sylvanas i Solkilde Trilogien

I Solkilde Trilogien dukker Sylvanas opp i gamle Quel'thalas der hun støter på forræderen Dar'khan, hun konfronterer han i ruinene av Silvermoon der hun hjelper den unge blå dragen Kalecgos, Tyringrosa og Jorad Mace til å beseire Dar'khan å stoppe han og planene hans om å tømme solkilden Anveena for energi. Sylvanas klarer å distrahere Dar'khan lenge nok til at Anveena kommer til bevisthet og disintegrerer Dar'khan til støv. Dar'Khan blir gjenopplivet av the Lich King i ettertid som en mindreverdig vandød slave i ettertid.

Sylvanas relatert loot:[]

Kael'thas Sunstrider i Øyet i Tempest Keep dropper Band of the Ranger – General "This ring was formerly held by Sylvanas Windrunner...." Denne ringen har blitt brukt av Sylvanas for lenge siden, hvorfor Kael'thas har denne ringen er ukjent.

Hydross the Unstable «Duke of Currents» dropper Ranger-General's Chestguard, det er spekulasjoner om denne har tilhørt Sylvanas eller en annen Ranger-General.

Wrath of the Lich King:[]

Sylvanas vil få en ny oppdatert model i WOTLK, Modellen er en modifisert Blood Elf Female model. Sylvanas vil også dukke opp i new Agamand en av The Forsakens nye leirer i Northrend der det blir testet ut en ny pest for kampen mot Lich King Arthas og hans vandøde hær.

Sylvanas Gamle Model

Sylvanas Nye modellSitater:[]

The Frozen Throne Balnazzar: The lich, Kel'Thuzad, is far too loyal to betray his master. But you, on the other hand... Sylvanas: Hate him. I have my own reasons for seeking vengeance. Arthas murdered my people and turned me into this...monstrosity.

You walked right into this one, Arthas. It's time to even the scales.

Arthas: Finish me, then. Sylvanas: A quick death...like the one you gave me? No. You're going to suffer as I did. Thanks to my arrow, you can't even run. Give my regards to hell, you son of a bitch.

(After promising to let the human forces reclaim their land in exchange for joining her against Balnazzar) Varimathras: Come now, you have no intention of giving them their lands back. Sylvanas: Of course not. The humans are simply a means to an end. Varimathras: You sound more like one of us with every passing day, my lady. Sylvanas: Watch it, dreadlord.

(After conquering the capital city and the killing of Balnazzar and Garithos, Sylvanas says to Varimathras) We will find our own path in this world, dreadlord, and slaughter anyone who stands in our way!

World of Warcraft Aggro: Let none survive!

Aggro: May my aim be true.

Greeting: We are the Forsaken. We will slaughter anyone who stands in our way.

Greeting: What are we if not slaves to this torment?

Greeting: What joy is there in this curse?

Greeting: I have no time for games.

Nyttige Linker:[]

Ikke lest Solkilde Trilogien? kjøp alle tre bøkene her! http://www.univers.no/egmont-univers-Site/-/Warcraft/Warcraft-1-3/pdu-mN5RXa9EyLIAAAEYeYwb7VtY-LHhRXa9E5K4AAAEYPZ9ih2SX

Sylvanas Windrunner info: www.wowwiki.com

Advertisement