FANDOM


BeastRediger

 • De fleste standard dyr i spillet er Beasts, som bjørner, ulver, raptorer osv.
 • Nesten alle beasts kan bli skinned, bortsett fra intellegente beasts, de fleste fugler, og noen insekter.
 • Trollene har en Beast Slaying racial trait som gir dem ekstra angrepskraft mot beasts.
 • Enchantere kan enchante våpen med Beastslaying, som gir spilleren angrepskraft mot beasts, og også får våpenet til å gløde rødt.
 • Ikke alle er agressive. Noen vil bare angripe deg hvis du angriper demeller ett annet nært vesen først.
 • Kan bli Polymorphed av Mager, noen kan bli Hibernated av druider

Critter Rediger

 • Critters er typisk hamløse og lav level. Mere laget for utseende og for å gi større rovdyr (katter, ulver, osv.) noe å jage.
 • Nesten alle critters kan bli skinnet, men gir sjeldent noe bedre enn Ruined Leather Scraps. Sheep kan periodisk gi Wool.
 • Kan be Polymorphed av mager

DemonRediger

 • Kan ikke bli skinnet, bortsett fra felhounds og Hellboars
 • Medium Level (24 og oppover) demoner kan droppe Silk Cloth
 • Høyere level demoner i 50-60 kan droppe Felcloth.
 • Enchantere kan enchante våpen med Demonslaying, som gir spilleren ekstra angrepskraft mot demoner, og også får det til å stå flammer ut av våpenet.
 • Noen kan bli Banished eller Enslaved av Warlocker

DragonkinRediger

ElementalRediger

 • Kaotiske energier av elementene.
 • Kan ikke bli skinnet.
 • Legger ofte ikke fra seg noe annet en bracerne sine når de blir drept. *Enchantere kan enchante våpen med Elemental Slaying, som gir spilleren ekstra angrepskraft mot Elementals, og får også våpenet til å gløde rødt.
 • Noen kan bli Banished av Warlocker.
 • Etter Burning Crusade har mange Lashers blitt Elementals.

GiantRediger

 • Enorme skapninger, vanligvis Elite. vanligvis humanoid i utseende (f.eks.: Mountain Gianter, Sea Gianter).
 • Gjør vanligvis stor skade per treff og har høy runstningsverdi.
 • Vanligvis lav angepshastighet, men rask bevegelse (antakelig på grunn av lange ben).
 • Fungal-type Gianter i Outland's områder kan nå bli samlet av herbalister, omtrent som herbs.
 • Mountain-type Gianter i Outland's områder kan nå bli samlet av minere, omtrent sonmineraler. Noter: du vil trenge en mining pick.

HumanoidRediger

MechanicalRediger

 • Bevegene maskiner laget gjennom engineering og magi.
 • En ganske uvanlig skapning. Det er mange Harvest Golems i Westfall, og Goblinene har også en del som de bruker (sånn som Shredder).
 • De kan bli kontrollert for ett begrenset tidsrom av Engineerer med Gnomish Universal Remote.

UndeadRediger


Ukategoriserte SkapningerRediger

 • Noen skapninger er ikke klassifisert som noen av de øvrige typene. De har sine egne propopsjoner og forskjeller og kan derfor ikke bli plassert i en kategori. *Eksempler er Silithider, Oozeer, noen Qiraji vesner, grub ormene i Eastern Plaguelands, og "Gud"-ligende bosser som Hakkar og C'thun.
 • Noen få skapninger er uklassifiserte aberrations, sånn som Bloodpetal lashere of Un'Goro: andre lasher typer funnet i Maraudon og Dire Maul er Elementals (Nature).
 • Ingen spells som kun fungerer på en type (eller andre typer) av skapninger (sånn som polymorph og hibernate) virker på ukategoriserte vesner.
 • Noen kan bli skinnet (f.eks. Silithid); andre (f.eks. Oozer) kan ikke.
 • Noen Lasher er også ukategoriserte skapninger.