Wowwiki Norge
Advertisement


Runesverd er som regel sverd med inngraverte magiske eller demoniske runer som gir spesielle krefter til eieren. Alle høyt-rangerte dødsriddere har et eget personlig runesverd, disse sverdene blir kalt kalt vampyriske runesverd. Derimot er ikke alle runesverd unike til Scourgen. Selvom Frostmourne er uten tvil det mest kjente runesverdet som eksisterer (Kael'thas sitt Flamestrike det nest mest kjente), er det mange andre runesverd.

Kjente Runesverd[]

  • Vampiric runeblades
  • Runeblade of Baron Rivendare
  • Iblis, Blade of the Fallen Seraph
  • Gressil, Dawn of Ruin
  • The Hungering Cold
  • Frostmourne
  • Orkenblade
Advertisement