Wowwiki Norge
Advertisement


Runesystemet er et resurssystem brukt av dødsriddere, imotsetning til mana, energi eller sinne. Runesystemet fokuserer hovedsaklig rundt tre runer, frostruner, blodruner og uhelligeruner, hver av runene korresponderer med med en av dødsridderens magityper og talenttrær. Når en rune blir brukt må den lade opp i ti sekunder før den kan brukes igjen. Dødsriddere har seks runer i våpenet sitt og kan bytte ut disse runene når de ikke er i kamp. Ulike magiformler og ferdigheter bruker ulike kombinasjoner av runer.

Advertisement