FANDOM


World of Warcraft-universet er bebodd av flerfoldige levende og intelligente skapninger. Disse vesnene snakker mange forskjellige språk, har ulike boområder, kulturer, evner og samfunn, som igjen fører til forskjellige klasser foretrekkes av den ene, men samtidig ikke praktiseres i det hele tatt av den andre.

Selv om de fleste raser kommer fra Azeroth, er enkelte fra andre verdener, som for eksempel Draenor

For tiden er det to sammenslutninger mellom rasene som spillere kan være med i; Horden og Alliancen, og hver av disse består av fem meget forskjellige raser.


De to sammenslutningene består av: Rediger

Horden:

Alliancen: