FANDOM


OrcCrest

Orker, Født på den Røde Planeten

De grønn-hudede orkene er en av de mest detaljrike rasene i Azeroth. Originalt fra planeten Draenor, men ble brakt til Azeroth gjennom den interdimensjonale portalen Dark Portal og kriget med menneskeene under Den brennende legions kontroll.

Orkene hadde en gang et edelt, sjamanistisk samfunn på Draenor. Tragisk nok ble de stolte orkiske klanene korruptert av Den Brennende Legion og brukt som verktøy under Legionens invasjon av Azeroth. Orkene klarte å gjøre opprør og snudde tidevannet mot deres demonherskere. Ledet av den unge Warchief Thrall, gjenopptok orkene sin styrke og ære. Orkene forlot Eastern Kingdoms og dro til Kalimdor, hvor de grunnla landet Durotar.

Nå står orkene klare til å slåss, ikke for erobring, men for deres rett til å overleve i deres nye hjemland.


Introduksjon Rediger

Til deres fiender, er de brutale og fryktsomme motstandere, uten motstykke i sluhet og list. Til deres allierte, er de ærefulle og edle, følgene tradisjonene til en gjenoppdaget kultur. Orkene av Lordaeron er en del en rase som nok en gang har funnet sin sanne ånd og sjel, som har frastøtt de onde dyrkingen av arcane og demonisk magi for veien til storhet og visdom. Noen orker henger fortsatt igjen i praktiseringen av slik magi, men deres tid er svinnende. Selv om de er brutale i kamp, kjemper orker med en brutal skjønnhet og dyrisk lidenskap som overgår den fineste sverdbruken til en alvisk adelsmann. For en ork, bringer dyktighet i kamp stor ære. Det er følelsen av persolig ære som gjennomsyrer orkiske samfunn, et konsept som har gjort dem til en erkefiende blandt deres motstandere i Alliansen. Konseptet ære går gjennom alle deler av orkisk kultur. Til og med navngivingen av orker er midlertidig, helt til han har gjennomført manndomsprøven. Så snart en ork har brakt ære til sitt navn og sin klan, gir de eldre ham et annet navn basert på sin gjerning.

For en ork, er ære like viktig som hans klan, og de fleste vil dø forsvarende enten hans klan eller personlige ære. Dette er en ny utvikling for orkene; før, da orkene var full av magi fra Den Brennende Legion, var orkene en dyrisk armè, knapt kontrollert av demonisk. Selv om orkene kan virke temperamentfulle, er deres temperament styrt av visdommen til deres ledere og shamaner. Det er få av de demon-tilhengende klanene, for Alliansen eller Horden selv har jaktet ned flesteparten av restene etter slike klaner. Nå har mesteparten orkene tatt opp et liv ledet av visdom, ære og verdiene satt pris på av lederskapet til Thrall som lært av hans mentor, Orgrim Doomhammer. Orkene er en av de mest tallrike rasene i Azeroth. Selv om mesteparten av Allianse ser på dem som brutale og ville, har orkene unektelig skapt et komplekst samfunn som opptar flere yrker og raser. Uten tvil har lederskapet til Thrall og støtten til tauren og de eldste jungel trollene hjulpet i dette, men det er ganske tydelig at menneskene har undervurdert orkenes evne til å forenes og skape deres egen unike og mektige kultur. Muligens etter tid vil de to sammenslutningene kunne forenes, men med den nåværende forskjellen mellom Alliansen og Horden, kan ingen si hvordan en slik forening kan skje, eller når.

Historie Rediger

Tidlig historie Rediger

Outland

En ork ser utover Draenor

Orkene av Draenor hadde levd i et edelt shamanistisk samfunn, bosatt som stammer i gresslettene i Nagrand på deres støvete planet Draenor, for over 5,000 år. De levde i fred med draenei og i krig med ogrene. Etter hevert dro tilstedeværelsen av draenei Den Brennende Legion til Draenor. Etter undersøking av verdenen, lurte den mektige demonen Kil'jaeden den respekterte shamanen Ner'zhul til å gjøre en avtale med ham. Han overbeviste Ner'zhul om at draenei'ene konspirerte mot orkene, og planla et angrep. I bytte mot tjeneste til Den Brennende Legion, ville Ner'zhul og alle orkene motta styrken nødvendig for å erobre enorme nye landområder, og Kil'jaeden ville ha en hær til å ødelegge draenei'ene med. For å oppnå denne styrken, måtte orkene først drikke blodet til Mannoroth, en mektig pit lord fra Den Brennende Legion. Grom Hellscream var den første til å drikke, og overtalte lett de andre høvdingene og klanene til å følge etter. Dette fikk dem under Blods Forbannelsen.

Horden Rediger

Med massemordet på draenei, forlot elementene orkene og deres krig. Troende at elementene gikk mot dem, henvendte de seg mot Ner'zhul. Gul'dan ble så introdusert som den nye lederen av Horden. Sakte ble rasen skapt til ville, rasende klaner, bare forent som Horden. Over de neste tiårene ble draenei og andre raser på Draenor nærmest utryddet. Fullstendig overtatt av blodtørst og uten nye fiender å sloss mot, begynte klanene å kjempe mot hverandre. Rivalisering ble blodbad, og orkisk samfunn ble kaos. De overlevende draenei tok fordel av dette og begynte en guerilla som fortsatte til denne dag.

Under denne tiden, forrådte Ner'zhul, ikke lenger lysten på å la rasen ødelegge seg selv, Kil'jaeden og Gul'dan ble den nye åndelige lederen. Gul'dan brydde seg lite om Horden og fulgte Kil'jaeden i bytte mot mer. Kil'jaeden lærte Gul'dan å dra til Twisting Nether og kommunisere med døde. Gul'dan ble forandret av dette og innså hvordan å få mer makt. Gul'dan forandret også hvordan orkene styrtes. Han ga Blackhand tittelen Warchief under krigen.

Outland Orc Base

Orker har baser i Outland

Gul'dan samlet alle warlock'er som ønsket uendelig makt og lærte bort kommunikasjon med døde. De som feilet overlevde ikke. Det få warlock'ene som gjorde det dannet Shadow Council. Gjennom manipulasjon og intriger ble Shadow Council den egentlige regjeringen i Horden, med høvdingene ved deres føtter. Shadow Council forente klanene så vidt som Horden med løfte om nye land å erobre utenfor Draenor. Gul'dan og hans warlock lette gjennom Twisting Nether, desperate etter verdener lett innenfor Hordens rekkevidde, før klanene gikk utenfor kontroll.

Visjoner om Medivh Rediger

En natt rørte et voldsomt mektig individ tankene til mange warlock'er. Gul'dan søkte råd hos Kil'jaeden om hvem det kunne være, men hans henvendelser nådde ikke fram. Hvis Gul'dan's egen mester Kil'jaeden fryktet dette individet, så ville det bli et nyttig verktøy hvis Gul'dan kunne gjenopprette kontakt med det. Uker senere var Gul'dan endelig i stand til å kontakte Medivh, en trollmann i en fjern verden. Gul'dan prøve å lete i tankene til Medivh, men Medivh's beveget seg for raskt for at Gul'dan klarte å finne noe av verdi. Dermed visste Gul'dan nesten sikkert at Medivh prøvde det samme, og ønsket ikke at Medivh skulle få overtaket, så han brøt raskt forbindelsen.

Orc Korean Commercial Cinematic

Ork fra en koreansk reklame

Uker senere, returnerte Medivh i drømmene til warlock'er på Draenor, og ga dem bilder av Azeroth. Shadow Council, til tross for debatt over Medivh's sanne hensikt, bestemte seg for å gjøre som Medivh ønsket hvis han kunne få dem til Azeroth. De warlock'ene som ikke var en del av Rådet, men som også hadde fått visjonen, ble drept for å sikre at Horden var klar for invasjon. Nye uker gikk uten nytt fra Medivh. Noen medlemmer trodde Medivh Lurte dem. Men, en dag, kom riften.

Invasjonen av Azeroth Rediger

Over tid klarte de å få utvidet riften til å få orkene i stand til å komme gjennom. Selv om de første speiderne ble gale, enten av riften eller det de så, kunne Rådet bekrefte at det var verdenen Medivh hadde vist dem. En liten gruppe ble sendt gjennom den stabiliserte riften, nå kjent som Dark Portal, for å speide og opprette utposter.

Forsiktigheten til Shadow Council møtte døve ører hos høvdingene som så hvor svake de innfødte menneskene var. Blodtørst kom straks over Horden, og de angrep den sterkeste menneskelige bebyggelsen, Kongedømmet av Azeroth. Ledet av Cho'gall i Twilight's Hammer Klanen og Killrogg Deadeye av Bleeding Hollow Klanen, endte det i ydmykende tap for Horden. Begge høvdingene skyldte på den andre, og Horden ble splittet. Shadow Council prøvde å gjennforene Horden, men kunne ikke handle direkte, så de valgte en avatar i form av deres marionett: Blackhand Ødeleggeren ble Warchief over hele Horden nok en gang.