FANDOM


Et oppdrag er vanligvis en oppgave gitt til en spiller fra en NPC som medfører en belønning når oppgaven er løst. Man kan også få oppdrag ved å undersøke plakater, lese skriftruller eller dokummenter, åpne beholdere, bruke et spesielt object, eller ved å gjøre ferdig et annet oppdrag.