Wowwiki Norge
Advertisement

Hvordan lage en "Death knight"[]

For å kunne lage en Death knight (Dødsridder) karakter må du ha Wrath of the Lich King ekspansjons pakken i tilegg til å ha en annen karakter på level (nivå) 55 eller høyere. Etter det er det akkurat som å lage en hvilken som helst annen klasse bortsett fra at alle raser kan bli Death knights. Du kan bare ha en Death knight per server. per account.

Du starter som level 55 i "Ebon Hold" da har du flere spells og "uncommon" armor. Ulikt andre classer har du også ingen talentpoeng selv om du er lv 55, og må tjene talentpoengene gjennom quests. Når du forlater Ebon hold, har du fult blått gear klart for Outland.



Advertisement