Advertisement
Howling Fjord concept.jpg
Howling Fjord concept art

Howling Fjord er lokalistert sør-øst i Northrend. Fjorden er utgangspunktet for Daggercap Bay, hvor styrkene til Arthas orginalt landet på kontinentent. Ekspedisjonen på 5,000 mann satte her opp utposten Valgarde. Valgarde har siden da blitt utgangspunktet for Alliansens aktivitet i Northrend.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.