Wowwiki Norge
Advertisement

Kategori:Death_knights]]

Highlord Darion Mograine er lederen for Knights of the Ebon Blade, en gruppe dødsriddere sent av Likfyrsten til området øst for Tyr's Hånd. Han er en av Alexandros Mograines sønner, man vet fortsatt ikke om han er den beryktede sønnen som holdt til i Outland.


Kampen for Light's Hope[]

I en dødsridder(death knight) quest kjemper du mot Argent Dawn. Du er ledet av Darion. Npr du har slåss en stund ankommer Tirion Fordring. Snart dør Darion. . Da en ankommer Arthas. Da blir sannheten lagt fram: Du ble sendt for å dø. Etter det kjemper Tirion Fordring og Arthas. og Tirion vinner."Next time we meet will not be on holy ground". Etter kampen gjennoppliver TirionDarion. Etter det får du velge imellom noen våpen. En øks, et sverd, og du får noen spells. Nå er du fri fra Arthas.

Advertisement