Wowwiki Norge
Advertisement

Grubedrift er et yrke som går ut på å samle inn mineraler. Man trenger ikke å være grovsmed, gullsmed eller ingeniør for å være en grubearbeider, men som oftest så velger man en av disse i tilegg til grubedrift. En kan selge minneralene man finnner til NPCer og andre spillere.

Når du har lært deg grubedrift og vil samle minneraler, må du skaffe deg en gruvehakke. Du får kjøpt den av en NPC som oftest står i nærheten av grubemesteren.

Når du har lært deg grubedreift, får du en evne for å spore opp mineraler. Den viser alle minneralene i nærheten av deg på ditt minikart i form av gule prikker. For å bruke den, er det bare å trykke på "find minnerals" (du vil finne den i "general" i din formelbok)

For å samle minneraler, så går du bort til skjerpet og trykker på det. Hvis du ikke har høy nok kunnskap, så kan du ikke samle inn minneralet. Hvis du feiler i å samle inn minneralene, prøv igjen. Når du har greid å samle inn minneralene, så åpner det seg en panel som inneholder de minneralene du samlet inn. Trykk på minneralene i panelet og dra den over til sekken din. Gjenta til skjerpet er tomt.

Advertisement