FANDOM


Dyre Ferdigheter Rediger

Bjørneform ferdighetene brukes i både Bear Form og Dire Bear Form.

Bjørneform Ferdigheter
Attack
Berserk
Survival Instincts
Feral Charge
Growl
Maul 10 Ranker
Demoralizing Roar 8 Ranker
Enrage
Bash 3 Ranker
Swipe 8 Ranker
Faerie Fire (Feral) 6 Ranker
Challenging Roar
Frenzied Regeneration
Mangle (Bear) 5 Ranker
Lacerate 3 Rank
Katteform Ferdigheter
Attack
Berserk
Survival Instincts
Feral Charge
Claw 5 Ranker
Prowl 3 Ranker
Rip 6 Ranker
Shred 5 Ranker
Rake 4 Ranker
Tiger's Fury 4 Ranker
Dash 2 Ranker
Cower 4 Ranker
Faerie Fire (Feral) 4 Ranker
Ferocious Bite 5 Ranker
Ravage 4 Ranker
Track Humanoids
Pounce 3 Ranker
Feline Grace Passive
Mangle (Cat) 3 Ranker
Maim 1 Rank

Druide magiformlerRediger

Druide magiformler inkluderer direkte skade, healing og transformerings formler. Druide magi er for det meste Natur-basert, men det finnes også noen Arkane formler.

Balanse formler
Wrath 8 Ranker
Moonfire 10 Ranker
Starfire 7 Ranker
Thorns 6 Ranker
Entangling Roots 6 Ranker
Nature's Grasp 6 Ranker
Faerie Fire 4 Ranker
Teleport: Moonglade
Barkskin
Hibernate 3 Ranker
Soothe Animal 3 Ranker
Insect Swarm 5 Ranker
Hurricane 4 Ranker
Formskift: Moonkin Form
Innervate
Force of Nature
Cyclone
Typhoon
Starfall
Forvandlingsformler
Formskift: Bear Form
Formskift: Aquatic Form
Formskift: Cat Form
Formskift: Travel Form
Formskift: Dire Bear Form
Formskift: Flight Form
Formskift: Swift Flight Form
Restoreringsformler
Mark of the Wild 7 Ranker
Healing Touch 13 Ranker
Rejuvenation 11 Ranker
Regrowth 10 Ranker
Rebirth 5 Ranker
Cure Poison
Remove Curse
Abolish Poison
Omen of Clarity
Tranquility 5 Ranker
Nature's Swiftness
Swiftmend
Gift of the Wild 3 Ranker
Lifebloom 1 Rank
Formskift: Tree of Life Form
Wild Growth
Revive
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.