Wowwiki Norge
Advertisement

Druid[]

Druiden er den klassen som står nærmest naturen og dens verdier. Druiden kan ta endre form etter ønske og talent spesialitet


Druid former[]

  • Normal form. Tauren (Horde) eller Night Elf (Alliance).
  • Bear form. Bjørn, læres av quest gitt av druid trainer på lvl 10.
  • Cat form. Kattedyr, løve (Horde), panter (Alliance). Læres av druid trainer på lvl 20
  • Aquatic form. Sjøløve, læres av quest gitt av druid trainer på lvl 25.
  • Travel form. Gepard, læres av druid trainer (40% raskere) på lvl 30.
  • Dire bear form. Bjørn. Forbedret bear form, læres av druid trainer på lvl 40.
  • Moonkin form. Månevesen, læres av druid trainer etter å ha satt ett talent poeng i Moonkin form (krever lvl 40).
  • Tree of Life form. Ent. læres av druid trainer etter å ha satt ett talent poeng i Tree of Life (krever lvl 55).
  • Flight Form. læres av treneren (60% rakere) (krever lvl 68)
  • Flight Form. læres av treneren etter å ha gjort questen (280% raskere) (krever lvl 70)

Druiden's bruksområder[]

Druiden er den mest variable klassen i spillet. Druiden har muligheter til å gjøre "alt" etter ønske og spesialitet innen talent treet. Den er en klass som er god til alle perspektiver av spillet. Druiden er en enkle klasse å lvle men er en av de mest kompiserte og vanskeligste classene i spillet, og de fleste vil aldri mestre den.

Advertisement