Wowwiki Norge
Advertisement

For delen av sjelen hans som er bundet til Illidan, se Shade of Akama.

Akama er en level 70 broken draenei (humanoid) lokalisert i Warden's Cage i Shadowmoon Valley. Han leder Ashtongue Deathsworn, en sammenslutning vansirede antatt i i tjeneste for Illidan Stormrage.

Biografi[]

Akama er en vennlig, men herdet draenei som var en av vokterne til Karabortempelet. Da Horden ankom Templet, påtok Akama seg oppgaven å evakuere de overlevende, og gikk i dekning med restene av draeneiene. Etter ødeleggelsen av Draenor, ble Akama, nå eldre visemann hos hans Vansirede overlevende, tvunget ut i det åpne for å kjempe en desperat kamp mot pit-lorden Magtheridon og hans hær av demoner og felorker.

I nederlagets time fant Akama nye allierte i Kael'thas og Lady Vashj, en blodalv og en naga som kom fra Azeroth for å unnslippe Kael'thas' fangevoktere og komme Illidan i redning. I håp om å få allierte i kampen mot Magtheridon, ødela Kael og Vashj leiren til felorkene som hadde stormet Akamas utpost. Akama sverget tå hjelpe Illidan i kampen mot deres felles fiende, og hjalp dem ødelegge en enda større orkisk leir, ved å avlede dens oppmerksomhet mens Kael og Illidan de lukket de dimensjonale portene som sendte forsterkninger til Magtheridon. Etter dette slaget hadde tiden kommet for å beleire Magtheridons Sorte Festning.

Akama sverget nu troskap til Illidan, tørst etter hevn på orkene og demonene som hadde ødelagt dem og prøvet å utrydde hans rase. Ved hjelp av sine evner, snek Akama og en bande av sine tilhengere seg inn i Det sorte tempel og smadret de magiske generatorene som opprettholdt festningens forsvarsverker og støttet så Illidan, Kael, og Vashj i den siste kampen mot Magtheridon selv.

Da Kil'jaeden ankom og beordret Illidan til å ødelegge Frozen Throne, dro Illidan, Kael, og Vashj; Akama ble igjen i Outland for å vokte deres nye områder.

Advertisement