Wikia


Neutral 32 Wintersaber Trainers
Wintersaber faction2
Belangrijkste leiderRivern Frostwind
Ras(sen)IconSmall NightElf MaleIconSmall NightElf Female Night elf
Basis van operatiesFrostsaber Rock, Winterspring
Reputatie
Merkwaardige beloning(en)Reins of the Winterspring Frostsaber


De Wintersaber Trainers is een factie uitsluitend voor de Alliance, bestaande uit slechts twee night elven NPCs die beide kunnen worden gevonden in Winterspring. Quests zijn beschikbaar van Rivern Frostwind[46.68, 17.70] die op de top van Frostsaber Rock in Winterspring is te vinden.

Externe linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.