Wikia


Valaar's Berth

Valaar's Berth.

Valaar's Berth is een dok net buiten de Exodar op westelijk Azuremyst Isle. Het schip Elune's Blessing biedt transport tussen Valaar's Berth en Rut'Theran Village in Teldrassil via de Veiled Sea, de Azuremyst Isles aan het vasteland van Kalimdor en dus de rest van de wereld verbindende. De druid trainer, Shalannius is hier ook te vinden. Voor World of Warcraft: Cataclysm had Valaar's Berth een connectie met Auberdine in Darkshore.

Reis ConnectiesEdit

BootEdit

Alliance 15 Rut'theran Village Icon Cataclysm 18x18
Alliance 15 Auberdine (Verwijdert in Cataclysm)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.