Wikia


Neutral 32 Terokkar Forest
Level 62-65
Terokkar
HoofdstadShattrath City
RassenIconSmall Arakkoa Arakkoa

DraeneiDraenei Draenei
IconSmall Undead MaleIconSmall Undead Female Undead
IconSmall BloodElf MaleIconSmall BloodElf Female Blood elf
IconSmall Human MaleIconSmall Human Female Human
High elfIconSmall HighElf Female High elf
IconSmall Orc MaleIconSmall Orc Female Orc
IconSmall FelOrc MaleIconSmall FelOrc Female Fel orc
IconSmall Ethereal Ethereal
IconSmall Broken Male Broken

IconSmall LostOne Lost Ones
Grote nederzettingenSkettis
Allerian Stronghold
Stonebreaker Hold
Firewing Point
AffiliatieSkettis
LocatieSouthern Outland


Terokkar Forest is een zone in Outland ten oosten van Nagrand, ten westen van Shadowmoon Valley, ten zuidoosten van Zangarmarsh, en ten zuidwesten van Hellfire Peninsula. Dit bos is waarschijnlijk vernoemd naar Terokk, een arakkoa halfgod van enige soort.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.