Entrance to Skull Rock

Skull Rock in noordoostelijk Durotar [55, 11]

{{#vardefine:name|Durotar}}[[File:WorldMap-{{#var:name}}.jpg|300px]]
Blip.png

is een van de vele hangplekken van de Burning Blade clan in Durotar. De leider van de Burning Blade in Skull Rock is de orc warlock, Gazz'uz. De quest Skull Rock wordt uitgevoerd in de grot.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.