Wikia


Riding benodigdheden
Riding intro

Een speler die een op monster rijdt.

Riding is een skill die spelers kunnen trainen vanaf level 30. Je kunt de skill aan leren bij verschillende Riding trainers. Je hebt hiervoor een geld bedrag nodig van minimaal 31 goudstukken en 50 zilverstukken. Riding is niet bepaald een goedkope skill, dus is het aangeraden om al vroeg te beginnen met sparen. Als je de mogelijkheid hebt, om het je te laten trainen, zul je ook nog een dier moeten kopen waarop je kan rijden. Ook deze zijn erg duren en de prijsklassen zijn ook erg hoog.

Riding kan getraind worden op een mount. Een mount is een dier waarop je rijdt. Hiermee kun je sneller reizen van de ene plek naar de andere plek. De standaard-mount heeft een +60% bonus en de epic-mount, welke kan aangeschaft worden vanaf level 60, heeft een +100% snelheid-bonus.

Verkrijgbare Mounts Edit

Mount type Speed increase Availability Required riding skill
Alliance 32 IconSmall Human MaleIconSmall Human Female Humans : IconSmall Horse Horse mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
IconSmall Dwarf MaleIconSmall Dwarf Female Dwarves : IconSmall Ram Ram mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
IconSmall Gnome MaleIconSmall Gnome Female Gnomes : IconSmall Mechanostrider Mechanostrider mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
IconSmall NightElf MaleIconSmall NightElf Female Night elves : IconSmall Saber Saber mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
Bestand:IconSmall Draenei Male.gifBestand:IconSmall Draenei Female.gif Draenei : Bestand:IconSmall Elekk.gif Elekk mounts Bc icon 60% 10Gold Apprentice (75)
Horde 32 IconSmall Orc MaleIconSmall Orc Female Orcs : IconSmall Wolf Wolf mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
IconSmall Tauren MaleIconSmall Tauren Female Tauren : Bestand:IconSmall Kodo.gif Kodo mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
IconSmall Troll MaleIconSmall Troll Female Trolls : Bestand:IconSmall Raptor.gif Raptor mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
IconSmall Undead MaleIconSmall Undead Female Forsaken : Bestand:IconSmall SkeletalHorse.gif Skeletal horse mounts 60% 10Gold Apprentice (75)
IconSmall BloodElf MaleIconSmall BloodElf Female Blood elves : Bestand:IconSmall Hawkstrider.gif Hawkstrider mountsBc icon 60% 10Gold Apprentice (75)
Neutral 32 Ahn'Qiraj IconSmall SilithidTank Qiraji battle tank mounts 100% AQ40 Drop Apprentice (75)

Epic ground mounts Edit

Mount typeSpeed increaseAvailabilityRequired riding skill
Alliance 32 IconSmall Human MaleIconSmall Human Female Humans : IconSmall Horse Swift Horse Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
IconSmall Dwarf MaleIconSmall Dwarf Female Dwarves : IconSmall Ram Swift Ram Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
IconSmall Gnome MaleIconSmall Gnome Female Gnomes : IconSmall Mechanostrider Swift Mechanostrider Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
IconSmall NightElf MaleIconSmall NightElf Female Night elves : IconSmall Saber Swift Saber Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
Bestand:IconSmall Draenei Male.gifBestand:IconSmall Draenei Female.gif Draenei : Bestand:IconSmall Elekk.gif Swift Elekk Mounts Bc icon 100% 100Gold Journeyman (150)
Horde 32 IconSmall Orc Male IconSmall Orc Female Orcs : IconSmall Wolf Swift Wolf Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
IconSmall Tauren Male IconSmall Tauren Female Tauren : Bestand:IconSmall Kodo.gif Swift Kodo Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
IconSmall Troll Male IconSmall Troll Female Trolls : Bestand:IconSmall Raptor.gif Swift Raptor Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
IconSmall Undead Male IconSmall Undead Female Undead : Bestand:IconSmall SkeletalHorse.gif Skeletal Warhorse Mounts 100% 100Gold Journeyman (150)
IconSmall BloodElf Male IconSmall BloodElf Female Blood elves : Bestand:IconSmall Hawkstrider.gif Swift Hawkstrider MountsBc icon 100% 100Gold Journeyman (150)
Alliance 32 PvP Mounts IconSmall Mechanostrider [Black Battlestrider] from the gnomes [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
IconSmall Ram [Black War Ram] from the dwarves [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
IconSmall Horse [Black War Steed] from the humans [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
IconSmall Saber [Black War Tiger] from the night elves [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
Bestand:IconSmall Elekk.gif [Black War Elekk] from the draenei 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
[†] Old PvP mounts (required rank 11) in pre-2.0/Bc icon honor system.
     
Horde 32 PvP Mounts IconSmall Wolf [Black War Wolf] from the orcs [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
Bestand:IconSmall SkeletalHorse.gif [Red Skeletal Warhorse] from the undead [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
Bestand:IconSmall Kodo.gif [Black War Kodo] from the tauren [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
Bestand:IconSmall Raptor.gif [Black War Raptor] from the trolls [] 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
Bestand:IconSmall Hawkstrider.gif [Swift Warstrider] from the blood elves 100% 30 Warsong Gulch Mark of Honor 30 Arathi Basin Mark of Honor 30 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
[†] Old PvP mounts (required rank 11) in pre-2.0/Bc icon honor system.
     
Neutral 32 PvP Mounts Bestand:IconSmall Talbuk.gif [Dark War Talbuk] from Halaa blade merchant Bc icon
100% 100 Halaa Battle Token 20 Halaa Research Token Journeyman (150)
Bestand:IconSmall Talbuk.gif [Dark Riding Talbuk] from Halaa blade merchant Bc icon 100% 70 Halaa Battle Token 15 Halaa Research Token Journeyman (150)
Rare faction Alliance 15: IconSmall Saber [Winterspring Frostsaber] 100% 100Gold Apprentice (75)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Talbuk.gif [Riding Talbuk Mounts] Bc icon 100% 70Gold Journeyman (150)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Talbuk.gif [War Talbuk Mounts] Bc icon 100% 100Gold Journeyman (150)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Elekk.gif [Ice Mammoth] Wrath-Logo-Small 100% 1,000Gold Journeyman (150)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Elekk.gif [Grand Ice Mammoth] Wrath-Logo-Small 100% 10,000Gold Journeyman (150)
Alterac Valley Mounts Alliance 15: IconSmall Ram [Stormpike Battle Charger]
100% 50 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
Horde 15: IconSmall Wolf [Frostwolf Howler] 100% 50 Alterac Valley Mark of Honor Journeyman (150)
Rare drop mounts Neutral 15: Bestand:IconSmall SkeletalHorse.gif [Deathcharger's Reins] 100% Baron Rivendare, Stratholme Journeyman (150)
Neutral 15: IconSmall Saber [Swift Zulian Tiger] 100% High Priest Thekal, Zul'Gurub Journeyman (150)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Raptor.gif [Swift Razzashi Raptor] 100% Bloodlord Mandokir, Zul'Gurub Journeyman (150)
Neutral 15: IconSmall Dreadsteed [Fiery Warhorse's Reins] Bc icon 100% Attumen the Huntsman, Karazhan Journeyman (150)
Neutral 15: IconSmall RavenGod [Reins of the Raven Lord] Bc icon 100% Anzu, Sethekk Halls (Heroic) Journeyman (150)
Neutral 15: IconSmall Bear [Amani War Bear] Bc icon 100% Ashli's Bag, Zul'Aman Journeyman (150)
Neutral 15: IconSmall Bear [Reins of the White Polar Bear] Wrath-Logo-Small 100% Brunnhildar Village Daily quest rare reward Journeyman (150)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Hawkstrider.gif [Swift White Hawkstrider] Bc icon 100% Kael'thas Sunstrider, Magisters' Terrace (Heroic) Journeyman (150)
Engineering mounts Alliance 15:

INV Misc Key 06 [Mekgineer's Chopper]

Wrath-Logo-Small
100% Crafted Journeyman (150)
Horde 15: Mechano-hog Wrath-Logo-Small 100% Crafted Journeyman (150)
Dalaran Vendor Mounts Alliance 15: IconSmall Bear[Armored Brown Bear]Wrath-Logo-Small

Horde 15: IconSmall Bear[Armored Brown Bear]Wrath-Logo-Small
From Mei Francis <Exotic Mounts>

100% 750Gold (before Kirin Tor reputation discount.) Journeyman (150)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Elekk.gif[Reins of the Wooly Mammoth]Wrath-Logo-Small From Mei Francis <Exotic Mounts> 100% 200 Emblem of Heroism Journeyman (150)
Neutral 15: Bestand:IconSmall Elekk.gif[Reins of the Traveler's Tundra Mammoth]Wrath-Logo-Small From Mei Francis <Exotic Mounts> 100% 20,000Gold (before Kirin Tor reputation discount.) Journeyman (150)
Alliance 32 Argent Tournament Mounts Great Azuremyst ElekkWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Alliance 15 Irisee <Exodar Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Swift Darnassian MistsaberWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Alliance 15 Rook Hawkfist <Darnassus Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Swift Ironforge RamWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Alliance 15 Derrick Brindlebeard <Ironforge Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Swift Stormwind SteedWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Alliance 15 Corporal Arthur Flew <Stormwind Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
TurbostriderWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Alliance 15 Rillie Spindlenut <Gnomeregan Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Horde 32 Argent Tournament Mounts Bestand:IconSmall SkeletalHorse.gif[Swift Forsaken Warhorse]Wrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Horde 15 Eliza Killian <Undercity Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Great Mulgore KodoWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Horde 15 Doru Thunderhorn <Thunder Bluff Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Swift Orgrimmar WolfWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Horde 15 Freka Bloodaxe <Orgrimmar Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Bestand:IconSmall Raptor.gif[Swift Darkspear Raptor]Wrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Horde 15 Samamba <Sen'jin Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Swift Silvermoon HawkstriderWrath-Logo-Small 100% 100 Champion's Seal from Horde 15 Trellis Morningsun <Silvermoon Quartermaster>.
After earning Sjabloon:Achievement.
Journeyman (150)
Mount typeSpeed increaseAvailabilityRequired riding skill

Aquatic Mount Edit

Wrath-Logo-Small Deze sectie betreft inhoud exclusief voor Wrath of the Lich King.

The 1st aquatic mount was introduced to the game in Patch 3.1.0.

Mount Name Speed increase Availability Required riding skill

[Sea Turtle]

0% on land
60% in water
Fishing in Northrend fishing pools Apprentice (75)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.