Wikia


Ranged kan verschillende dingen betekenen in World of Warcraft:

  • Een bijvoegelijk naamwoord om een wapen, spreuk of vaardigheid dat hoofdzakelijk met een grote afstand tot je vijand wordt gebruikt aan te geven.
  • Ranged kan ook een class omschrijven wiens vaardigheden voor het grootste deel met een actieratius worden uitgevoerd. Voor het tegenovergestelde van ranged, zie melee.
  • De Ranged equipment slot op het character info scherm of paper doll.

Ranged wapensEdit

Typische ranged wapens omvatten:

Ranged classesEdit

Typische ranged classes omvatten:

Zie ookEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.