Wikia


Dit artikel gaat over de stam en factie van tol'vir. Voor de stad zie Ramkahen (subzone).
Neutral 32 Ramkahen
Ramkahen city2
Belangrijkste leiderKing Phaoris
Emperor Ninjter (formerly)[1]
Secondaire leidersThe High Council
Ras(sen)Tol'vir Tol'vir
Basis van operatiesRamkahen
Reputatie
QuartermasterBlacksmith Abasi
Merkwaardige beloning(en)Arcanum of the Ramkahen, Camel mounts
StatusActief
TabardRamkahen Tabard


De Ramkahen tribe is een factie van tol'vir die het territorium van noordelijk Uldum beheersen. Ze leefden in vrede met de ander tol'vir stammen voor een lange tijd, tot de Neferset tribe relatie maakte met Deathwing en de elemental lord Al'Akir.

Achtergrond Edit

Het standvastige katachtige Ramkahen volk hebben een ware unieke geschiedenis op Azeroth: ze zijn de afstammelingen van een oeroud ras, de stenen tol'vir gecreëerd om de oasis en tombes van de titans te bewaken. De Ramkahen hebben lang geleden hun stenen huid verloren vanwege een vloek die op hun werd gelegd door de Old Gods, maar ze hebben de kalmte bewaard vanwege hun heilige missie, en verspreidden zich door Uldum in de hoop zijn historische tombes en gewelven te beschermen tegen zij die ze willen besmetten. Met Deathwing's herrijzenis in Azeroth hebben de Ramkahen zich verzet tegen hun broeders, de Neferset tol'vir, die Deathwing en zijn bondgenoten dienen voor de belofte van de terugkomst van hun oude, stenen vormen. De Ramkahen houden zich ng steeds vast aan hun taak om Uldum te verdedigen, maar uitgeroeid kunnen ze niet veel doen voor hun vaderland, dus bereiden ze zich voor op oorlog.[2]

Reputation Edit

Spelers starten met Neutral met deze factie.

Rewards Edit

Blacksmith Abasi
<Ramkahen Quartermaster>
Item Kosten Type
Friendly Tabard of Ramkahen 1Gold Tabard
Honored Ammunae's Blessing 21Gold 37Silver 37Copper Ring (spirit)
Belt of the Stargazer 36Gold 43Silver 13Copper Mail Waist (agility)
Drystone Greaves 63Gold 40Silver 12Copper Plate Feet (caster)
Shroud of the Dead 36Gold 16Silver 54Copper Cloak (strength)
Revered Arcanum of the Ramkahen 150Gold Augment (agility)
Quicksand Belt 30Gold 1Silver 66Copper Leather Waist (agility)
Red Rock Band 21Gold 37Silver 37Copper Ring (strength)
Robes of Orsis 50Gold 77Silver 7Copper Cloth Chest (caster)
Sash of Prophecy 35Gold 88Silver 20Copper Mail Waist (spirit)
Exalted Desert Walker Sandals 50Gold 53Silver 1Copper Cloth Feet (caster)
Gift of Nadun 21Gold 37Silver 37Copper Necklace (strength)
Sandguard Bracers 59Gold 6Silver 50Copper Plate Wrist (tank)
Sun King's Girdle 58Gold 84Silver 14Copper Plate Waist (spirit)
Reins of the Brown Riding Camel 100Gold Ground mount
Reins of the Tan Riding Camel 100Gold Ground mount

Patches en hotfixesEdit

ReferentiesEdit

Externe linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.